KIF ZB i CEFTA Sekretarijat potpisali Memorandum o saradnji

Komorski invsticioni Forum Zapadnog Balkana i CEFTA Sekretarijat potpisali su Memorandum o saradnji na unapređenju trgovine u okviru CEFTA-e. Navedeni Memorandum treba da omogući uklanjanje barijera u trgovanju, usklađivanje dokumentacije koja prati prekogranično kretanje robe u regionu, te međusobno priznavanje veterinarskih i fitosanitarnih sertifikata.

Memorandum su potpisali predsjednik Upravnog odbora Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana ( KIF 3B6) Marko Čadež, direktor Sekretarijata CEFTA Emir Đikić i Tomislav Knežević iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ).

Marko Čadež, predsjednik Upravnog odbora KIF ZB6, poručio je da komore u regionu, kao glas privrede, pokušavaju da zajedno sa predstavnicima države nađu sistemska rešenja, a uvođenje međusobnog priznavanja statusa autorizovanog ekonomskog operatera (AEO) za trgovinu u regionu, na čijem uspostavljanju se radi, omogućiće kompanijama da prođu fazu registracije u jednoj zemlji, koja se bazira na tome da se obezbedi transparentost u poslovanju, špediciji, uvozu i izvozu robe, i da im se taj stuatus priznaje širom regiona.

„Sve je spremno za međusobno usklađivanje i priznavanje svih dokumenata, ne samo samo kad je u pitanju međusobno priznavanje statusa AEO, već i međusobno priznavanje dokumenata, pogotovo veterinarskih sertifikata i fitosanitarnih sertifikata u oblasti voća i povrća. To su svakodnevni problemi sa kojima se privrednici suočavaju u svom redovnom poslovanju. Na nama je da omogućimo međusobno priznavanje dokumentacije i da kada kamion uđe na Horgošu, on u Draču može da bude istovaren na brod, a da nije stao”, kaže Čadež.

On dodaje da kompanije jednom registrovane kroz ovaj sistem, neće imati problema na graničnom prelazu, jer će sva dokumentacija biti međunarodno priznata, što je preduslov za funkcionisanje zajedničkog i jedinstvenog tržišta.

Generalni sekretar Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana Safet Grdželiju izjavio je da potpisivanjem Memoranduma počinje jedna nova era saradnje u regionu. Kako je istakao, cilj ovog sporazuma je da se ojača dijalog i partnerstvo u regionu, te da se privatnom sektoru omogući da bude dio odluka i sporazuma u region. Cilj nastojanja da se uklone barijere jeste doprinjeti ekonomskom razvoju i unapređenju imidža regiona. Samo tako region može da bude atraktivan za investore i samo tako se mogu rešiti problemi. Naveo je da je u okviru Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana više od 350.000 firmi članica nacionalnih komora.

Direktor Sekretarijata CEFTA Emir Đikić rekao je da 1. jula stupa na snagu odluka o punoj kumulaciji i povratu carina na uvoz iz trećih zemalja u okviru PEM konvencije, te da to privredi regiona donosi benefit oko 100 miliona evra.

“Trenutno se radi na autorizovanom ekonomskom operateru AEO”, rekao je Đikić dodavši da u odnosu na evropske zemlje gde ima oko 17.000 AEO, u regionu ih ima 20, ako se izuzme Moldavija, te da je cilj memoranduma da se podstakne privreda kako bi počela da funkcioniše na način uređen u EU i jača kapacitete za pridruživanje Uniji.

Tomislav Knežević rekao je da GIZ sarađuje sa Sekretarijatom CEFTA-e od 2012, te da je u proteklih šest godina implementiran veliki broj aktivnosti koji je imao za cilj jačanje trgovine na teritoriji jugoistočne Evrope, ali i smanjenje barijera koje su prisutne u trgovini.

“S obzirom da svi imamo zajedničke ciljeve, a to je integracija ovog regiona u EU i što bolje trgovinsko poslovanje, odlučili smo da podržimo dalje aktivnosti i da sve to podignemo na novi nivo. Jedan od tih koraka je i formalno potpisivanje Memoranduma”, rekao je Knežević.