Kazahstan

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Republika Kazahstan
Položaj:      Središnja Azija
Glavni grad: Nursultan
Službeni jezik:   kazaški i ruski
Političko uređenje:   Republika
Površina ukupno:     2.717.300 km²
Stanovništvo:  (2018.)
Valuta:  tenge

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

Aktuelni ekonomski pokazatelji: 1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018
Populacija 16.348.000 14.883.626 16.321.872 17.542.806 17.794.055 18.037.776 18.272.430
GNP ppp (milajradeUS$) 107,215 272,732 418,557 432,073 399,679 419,392
GNP ppp po glavi stanovinika US$ 7.200 16.710 23.860 24.280 22.160 22.950
GDP (US$ biliona)

(tekuće cijene):

26,933 18,292 148,047 184,388 137,278 166,806 179,339
GDP po glavi stanovnika (US$): 1.647,5 1.229,0 9.070,5 10.510,8 7.714,8 9.247,6 9.814,8
Rast realnog GDP

 (% promjene)

9,8 7,3 1,2 1,1 4,1 4,1
Balans tekućeg računa (milijarde US$) miliona* 366,309* 1,386 -6,012 -8,132 -5,102 -288,852*
Balans tekućeg računa

(% GDP):

2,0 0,9 -3,3 -5,9 -3,1 -0,2
Izvoz (% GDP): 56,6 44,2 28,5 31,8 33,6 37,5
Uvoz(%GDP) 49,1 29,9 24,5 28,5 25,6 25,3
Inflacija (% promjene) 6,7 14,5 7,4 6,0
FDI ( milijardeUSD) -1,278 -3,665 -3,261 -13,746 -3,756 -4,857
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dana) 25,0 11,0 9,0 9,0 5,0

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane

Sektor poljoprivrede
Industrijski sektor
Sektor usluga

Prema procjeni iz 2018. godine: poljoprivreda čini 4,4%, industrija 33,5%, a usluge 55,5% GDP-a.

Glavni poljoprivredni proizvodi su: žitarice, krompir, povrće, dinje, stoka…

Glavni industrijski proizvodi su: ulje, ugljen, željezna ruda, mangan, hromit, olovo, cink, bakar, titan, boksit, zlato, srebro, fosfati, sumpor, uran, željezo i čelik, traktori i ostale poljoprivredne mašine, građevinski materijal.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

57,723 milijarde USD (2019.) Najznačajniji izvozni proizvodi: Nafta i ulja dobivena od bitumenskih minerala, sirova (2709); Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljenvodonici (2711); Rafinirani bakar i legure bakra, u sirovim oblicima (7403); Ferolegure (7202); Radioaktivni hemijski elementi i radioaktivni izotopi (2844); Rudače i koncentrati bakra (2603); Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih (2710); Pšenica i suražica (1001); Rudače i koncentrati željeza, uključujući i pržene željezne pirite (2601); Rudače i koncentrati plemenitih metala (2616)

Uvoz / vrijednost i struktura

0

36,357 milijarde USD (2019.)
Najznačajniji uvozni proizvodi: Električni aparati za žičnu telefoniju i telegrafiju (8517); Lijekovi (3004); Slavine, ventili i slični uređaji za cjevovode, kotlove, spremnike, posude i slično (8481); Mašine, uređaji i laboratorijska oprema (8419); Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (8703); Pumpe za tečnosti, pa i sa mjernim uređajima; elevatori tečnosti (8413); Centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje (8421); Ostale letjelice (npr. helikopteri, avioni) (8802); Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljenvodonici (2711); Zračne ili vakuumske pumpe (8414).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

ADB, CICA, CIS, CSTO, EAEU, EAPC, EBRD, ECO, EITI (compliant country), FAO, GCTU, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (NGOs), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, MIGA, MINURSO, NAM (observer), NSG, OAS (observer), OIC, OPCW, OSCE, PFP, SCO, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UN Security Council (temporary), UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO (observer), ZC

Internet domain:   .kz

Telefonski kod:     +7
Izvor: CIA World Factbook

Glavni izvozni partneri / 2019 / %
 • Italija
 • Kina
 • Rusija
 • Holandija
 • Francuska
 • Južna Koreja
 • Švicarska
 • Turska
 • Španija
 • Uzbekistan
 • Ostale zemlje
Glavni uvozni partneri / 2019/ %
 • Rusija
 • Kina
 • Južna Koreja
 • Italija
 • Njemačka
 • SAD
 • Turska
 • Uzbekistan
 • Francuska
 • Bjelorusija
 • Ostale države

Bosna i Hercegovina nalazi se na 163. mjestu na listi izvoznih partnera navedene zemlje u  2019. godini.

Bosna i Hercegovina nalazi se na 101. mjestu na listi uvoznih partnera navedene zemlje u 2019. godini.

Izvor: ITC Trade Map https://www.trademap.org/Index.aspx

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porezna struktura

Standardna  stopa PDV-a je 12%.

Dodatne informacije možete naći na :

https://www.avalara.com/vatlive/en/country-guides/asia/kazakhstan/kazakhstani-vat-rates-and-vat-compliance.html

 Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2018)

Prosječna tarifa vezana za sve proizvode (MFN): 6,4 %
Prosječna tarifa vezana za poljoprivredne proizvode (MFN): 9,6 %
Prosječna tarifa vezana za industrijske proizvode (MFN): 5,8%

Dodatne informacije možete naći na

https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/tariff_profiles_e.htm

Dokumenti potrebni za izvoz:

Komercijalna faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti, pro form faktura, specifikacija robe, certifikat kvalitete, certifikat o porijeklu robe, otpremnica, pakirna lista, registracija u ASYCUDA (Automated SYstem for CUstoms Data – automatizirani sistem za obradu carinskih podataka), te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarno i fito-patološko uvjerenja

Za detaljne  informacije o dokumentaciji potrebnoj za određeni proizvod:  Market access database

https://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewIFpubli.htm?countries=KZ&hscode=

Sporazumi:

Bosna i Hercegovina nema potpisanih sporazuma sa Republikom Kazahstan.

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Kazahstanom

KM
  2015 2016 2017 2018 2019
Izvoz 474.632  519.877  516.664  598.126  372.155 
Uvoz 0 70.762  107.877  273  0
Obim 474.632 590.639  624.541  598.399  372.155 
Saldo 474.632 449.115  408.787  597.853  372.155
Pokrivenost % (I / U)   734,69%  478,94%  218837,22%   

Vodeći izvozni proizvodi 2019. (top 10): 

3004 Lijekovi 90,2%
2402 Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana 9,8%
9025 Hidrometri i slični plutajući instrumenti 0,02%
3507 Enzimi; 0,001%
3002 Ljudska krv; zivotinjska krv pripremljena za terapijsku, profilaktičku ili dijagnostičku upotrebu 0,001%
2933 Heterociklička jedinjenja 0,001%

Vodeći uvozni proizvodi 2019. (top 10):

Nije bilo uvoza

Izvor: UINO BiH, obrada: Vanjskotrgovinska komora BiH

Korisne adrese

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.