Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Republika Kazahstan
Položaj:      Središnja Azija
Glavni grad: Nursultan
Službeni jezik:   kazaški i ruski
Političko uređenje:   republika
Površina ukupno:     2.717.300 km²
Stanovništvo:  19.000.988 (podatak iz 2021.)
Valuta:  kazahstanski tenge (KZT)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

PREDMET VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ 2000. 2010. 2015. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 14.883.626,00 16.321.872,00 17.542.806,00 18.513.673,00 18.755.666,00 19.000.988,00
BND, PPP (USD) 114.976.048.408,05 313.823.642.726,02 407.416.193.706,81 508.458.988.491,31 501.722.434.768,72 545.041.403.819,96
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 7.240,00 16.710,00 21.760,00 24.030,00 24.390,00 25.160,00
BDP (USD) 18.291.994.909,00 148.047.348.240,64 184.388.432.148,72 181.667.190.075,54 171.082.379.532,99 197.112.255.360,61
BDP po glavi stanovnika (USD) 1.229,00 9.070,49 10.510,77 9.812,60 9.121,64 10.373,79
Godišnji rast BDP – a (%) 9,80 7,30 1,20 4,50 -2,50 4,30
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) 366.309.483,57 1.385.714.547,64 -6.743.821.487,22 -8.282.235.635,21 -7.589.830.404,03 -7.862.472.233,78
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % 2,00 0,94 -3,66 -4,56 -4,44 -3,99
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 56,60 44,24 28,52 36,44 30,53 33,55
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 49,10 29,89 24,53 28,42 26,50 24,00
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 13,18 7,40 6,67 5,25 6,75 ..
SDI, neto priljev (USD) 1.370.521.199,15 7.456.117.901,08 6.577.824.049,68 3.730.856.270,68 7.219.543.674,29 4.584.279.235,49
Potrebno vrijeme za otvaranje firme (dan / i) .. 25,00 11,00 5,00 .. ..

Izvor:      Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Najznačajnije industrijske grane

Sektor poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
Industrijski sektor
Sektor usluga

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Republike Kazahstan na svjetsko tržište u 2021. godini iznosio je 60,32 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Republike Kazahstan jesu:
1) Mineralna goriva, mineralna ulja, ... (57,73 %);
2) Željezo i čelik (8,24 %);
3) Rude, kamen i pepeo (6,96 %);
4) Bakar i proizvodi od bakra (5,62 %);
5) Anorganske kemikalije, ... (4,16 %);
6) Žitarice (2,75 %);
7) Prirodni ili kultivisani biseri, ... (1,42 %);
8) Aluminij i proizvodi od aluminija (1,29 %);
9) Soli, sulfati, ... (1,23 %);
10) Zink i proizvodi od cinka (1,22 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Republike Kazahstan čine (9,38 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Republike Kazahstan sa svjetskog tržišta u 2021. godini iznosio je 41,42 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Republike Kazahstan navedeni su u tekstu ispod:
1) Mašine, mehanički uređaji, ... (17,41 %);
2) Električne mašine i oprema i dijelovi, ... (9,7 %);
3) Vozila, osim tračnih ... (7,86 %);
4) Željezo i čelik (4,25 %);
5) Plastika i proizvodi od plastike (4,18 %);
6) Farmaceutski proizvodi (4,13 %);
7) Proizvodi od željeza i čelika (3,93 %);
8) Mineralna goriva, mineralna ulja, ... (3,63 %);
9) Rude, kamen, pepeo (2,68 %);
10) Optički, fotografski, kinematografski, ... (2,57 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Republike Kazahstan čine (39,66 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Kazahstan članica je mnogobrojnih međunarodnih institucija, asocijacija i organizacija od kojih navodimo nekolicinu u nastavku teksta:

 • UN
 • OSCE
 • WTO
 • MMF
 • IBRD
 • EBRD
 • ICC
 • .itd

Pozivni (telefonski broj zemlje):        00 (7)

Internet domena:                             .kz

Glavni izvozni partneri / 2021 / %

Pregledom zemalja uvoznica proizvoda iz Republike Kazahstan, a imajući u vidu cjelokupno svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi među prvih 100 partnera Republike Kazahstan.

Glavni uvozni partneri / 2021/ %

Među zemljama izvoznicama proizvoda u Republiku Kazahstan, uzimajući u obzir cjelokupno svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se svrstala u prvih 100 partnera Republike Kazahstan.

Izvor:      Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Republici Kazahstan

Standardna stopa gore spomenutog poreza u Republici Kazahstan primjenjljiva je na sve robe i usluge – osim onih koje su eventualno predmet snižene ili nulte stope, te iznosi 12 %.

Nulta stopa PDV – a u Republici Kazahstan primjenjuje se prilikom izvoza, potom na proizvode kao što je nafta, te na usluge međunarodnog transporta.

Izuzeće od plaćanja PDV – a u Republici Kazahstan moguće je u slučajevima obavljanja djelatnosti kao što su pružanje medicinskih usluga, financijskih usluga, usluga organizacije kulturnih i sportskih događaja i manifestacija, ali i kod organizacije i realizacije aktivnosti vezanih za edukaciju – kako one obavezne, tako i dokvalifikacije, te prekvalifikacije.

Carine i carinska dokumentacija

Prema podacima iz 2020. godine, a shodno MFN – u, carinske stope za dolje navedenu klasifikaciju proizvoda su sljedeće:

 • „Svi proizvodi“ (5,60 %)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (6,26 %)
 • „Industrijski proizvodi“ (5,35 %)

Akcize u Republici Kazahstan primjenjive su na kategoriju roba pod nazivom „akcizni proizvodi“, pri čemu su spomenuti proizvodi definirani kroz zakonodavstvo Republike Kazahstan.

Akcize se između ostalog primjenjuju (plaćaju) kod uvoza i prodaje sirove nafte, goriva (benzin, dizel), alkohola i alkoholnih proizvoda, duhana, te pri uvozu (kupovina) putničkih automobila.

Potrebnom carinskom dokumentacijom smatramo komercijalnu fakturu, (orginal i dvije kopije), certifikat o porijeklu robe, pakirnu listu, otpremnicu, specifikaciju robe, policu osiguranja, te shodno proizvodu – veterinarsku, sanitarnu i fito – patološku dokumentaciju, odnosno sva potrebna i zahtjevana uvjerenja i dozvole od vlasti Republike Kazahstan.

Zahtjevi tržišta u pogledu tehničke sigurnosti proizvoda, u prvom se redu odnose na standarde, dok se istodobno ne bi trebale isključiti niti regulative vezane za pakiranje proizvoda, etiketiranje i dodatno označavanje proizvoda.

Paralelno, neophodno je obratiti pažnju na tržišna ograničenja vezane za dobivanje dozvola za marketing i oglašavanje proizvoda i / ili usluga koje izdaju nadležne institucije i tijela u tržištu Republici Kazahstan.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Official site of the EU

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Kazahstanom

POKAZATELJ
IZVOZ (KM)
UVOZ (KM)
OBIM (KM)
SALDO (KM)
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)
VREMENSKI OKVIR UKUPAN PERIOD GODINA
VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA: (BIH – KAZAHSTAN) 2018. – 2022. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
Jedinica mjere: (konvertibilna marka) KM KM KM KM KM KM
1.) UKUPNO 5.499.511,00 598.399,00 372.155,00 668.394,00 772.823,00 3.087.740,00
2.) IZVOZ 5.311.502,00 598.126,00 372.155,00 601.862,00 704.092,00 3.035.267,00
3.) UVOZ 188.009,00 273,00 0,00 66.532,00 68.731,00 52.473,00
4.) SALDO 5.123.493,00 597.853,00 372.155,00 535.330,00 635.361,00 2.982.794,00
5.) POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) 2.825,13 219.093,77 #DIV/0! 904,62 1.024,42 5.784,44

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih deset (10) proizvoda u izvozu BIH u Republiku Kazahstan

2022. GODINA
PREDMET ANALIZE
Tarifna glava Opis proizvoda Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u izvozu BIH u Republiku Kazahstan
30 Farmaceutski proizvodi 356.511,00 59,60%
36 Eksplozivi; protietički proizvodi; šibice; … 205.573,00 34,37%
06 Živo drveće i druge biljke; lukovice, korjenje i … 28.291,00 4,73%
95 Igračke, rekviziti za društvene igre i sport; … 7.624,00 1,27%
49 Štampane knjige, novine, slike i ostali proizvodi 87,00 0,01%
84 Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine i mehanički … 39,00 0,01%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
  Prvih deset (10) proizvoda u izvozu BIH u Republiku Kazahstan 598.126,00 100,00%
  Ostali 0,00 0,00%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih deset (10) proizvoda u uvozu BIH iz Republike Kazahstan

2022. GODINA
PREDMET ANALIZE
Tarifna glava Opis proizvoda Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u uvozu BIH iz Republike Kazahstan
84 Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine i mehanički … 273,00 100,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
  Prvih deset (10) proizvoda u uvozu BIH iz Republike Kazahstan 273,00 100,00%
  Ostali 0,00 0,00%

 

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

 • Svjetska banka
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova
 • Ambasada Republike Kazahstan
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za učešće na sajmu prehrambene industrije SIAL 2024

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine po drugi put organizuje izlaganje bh. kompanija na jednom od vodećih i najposjećenijih sajmova u oblasti prehrambene industrije – SIAL 2024, koji se održava u Parizu (Francuska), u periodu od 19-23.10.2024. godine. Na ovoj manifestaciji, koja se organizuje i realizuje svake dvije godine, učestvuje veliki broj posjetilaca i izlagača iz

   2023-11-28
  • Promocija uspješne saradnje i stvaranje novih prilika za BiH

   Povodom obilježvanja 20. godišnjice saradnje američke savezne države Maryland s Bosnom i Hercegovinom, zvanična delegacija Bosne i Hercegovine koju je predvodio generalmajor Ivica Jerkić posjetila je državu Maryland, SAD. Delegaciju naše zemlje su činili predstavnici Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Vanjskotrgovinske/Spoljotgovinske komore Bosne i Hercegovine. U okviru posjete

   2023-11-23
  • Poziv start up kompanijama za učešće na “Circularity Demo Day“ u Skoplju

   Vanjskotrgovinska /Spoljnotrgovinska komora  Bosne i Hercegovine  obavještava kompanije da  će u okviru ovogodišnje Regionalne konferencije konzorcijuma Evropske  preduzetničke mreže, 7. decembra 2023. godine u Skoplju, biti održan  jedinstveni događaj pod nazivom:  “Circularity Demo Day”  . Zainteresirane kompanije se mogu prijaviti preko  linka  do 7.11.2023. godine. Tokom događaja  će odabrane start-up  kompanije iz oblasti cirkularne ekonomije moći predstaviti  svoje

   2023-10-25