Katar

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Država Katar
Položaj: zapadna Azija
Glavni grad: Doha
Službeni jezik: arapski
Političko uređenje: monarhija
Površina ukupno: 11.586 km²
Stanovništvo:2.781.677 (*podatak iz 2018.)
Valuta: katarski rijal (QAR)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018.
Stanovništvo, ukupno 476.278,00 592.468,00 1.856.327,00 2.565.710,00 2.654.374,00 2.724.724,00 2.781.677,00
BND, PPP (mlrd. USD) .. 47,03 195,59 310,69 325,61 338,67 346,08
BND, PPP po glavi stan. (USD) .. 79.380,00 105.360,00 121.090,00 122.670,00 124.300,00 124.410,00
BDP (mlrd. USD) 7,36 17,76 125,12 161,74 151,73 166,93 191,36
BDP po glavi stan. (USD) 15.454,08 29.976,12 67.403,16 63.039,02 57.163,06 61.264,40 68.793,78
Rast realnog BDP (% promjene) .. .. 19,59 3,66 2,13 1,58 1,49
Bilans tekućeg računa (mlrd.USD) .. .. .. 13,75 -8,27 6,43 16,65
Bilans tekućeg računa (% BDP) .. .. .. 8,50 -5,45 3,85 8,70
Izvoz (% BDP) .. 67,28 62,32 57,06 47,71 51,04 53,60
Uvoz (% BDP) .. 22,33 23,75 36,65 41,83 37,26 34,39
Inflacija (% promjene) 3,00 1,65 -2,43 1,81 2,68 0,39 0,26
SDI  (mil.USD) 4,88 251,60 4.670,33 1.070,88 773,90 985,99 -2.186,26
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) .. .. 10,70 9,70 9,70 9,70 8,70

Najznačajnije industrijske grane

Sektor poljoprivrede
Industrijski sektor
Sektor usluga

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Katara, u 2018.godine:

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Katara iznosi (0,18%);
 • Sekundarni (industrija uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Katara iznosi (61,06%);
 • Tercijarni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Katara iznosi (42,67%).

Glavne grane primarnog sektora: ribarstvo i koštuničavi plodovi.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: naftna i kemijska industrija, energetika, građevinarsto, te metalna industrija.

Glavne grane tercijalnog (uslužnog) sektora: financije, trgovina, turizam, transport i komunikacije.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Katara, u 2019.godini, iznosio je: 69,85 milijardi USD.
Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom izvozu Katara sa svijetom, su: mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (86,5%), plastika i proizvodi od plastike (2,49%), umjetna gnojiva (2,09%), aluminij i proizvodi od aluminija (1,93%), organske kemikalije (1,63%), razni proizvodi – neklasificirani drugdje (1,24%), anorganske kemikalije (1,07%), željezo i čelik (1%), prirodni i kultivisani biseri, poludrago i drago kamenje (0,69%),te soli, sulfati, kamen, i sl.(0,36%). Ostali proizvodi u izvozu Katara sudjeluju sa (1%).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Katara, u 2019.godini, iznosio je: 31,36 milijardi USD.
Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom uvozu Katara iz svijeta, su: avioni, letjelice i njihovi dijelovi (19,83%), mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (14,17%), električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (12,07%), prirodni ili kultivisani biseri, poludrago i drago kamenje (6,72%), vozila – osim tračnih i njihovi dijelovi (6,51%), proizvodi od željeza i čelika (4,45%), namještaj, madraci i sl. (2,38%), mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (2,37%), optički, fotografski, kinematografski i ostali precizni mjerni uređaji (2,3%), te plastika i proizvodi od plastike (1,65%). Ostali proizvodi u uvozu Katara učestvuju sa (27,55%).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Država Katar  je član mnogih multilateralnim organizacija, kao što su: UN, UNICEF, UNESCO, OPEC, GCC, Arapska Liga i dr. (Pregled članstva Države Katar u međunarodnim organizacijama).

Telefonski kod zemlje: (+974)

Internet domena: .qa

Glavni izvozni partneri / 2018 / %
 • Japan
 • Republika Koreja
 • Indija
 • Kina
 • Singapur
 • Tajland
 • Pakistan
 • Tajvan-Kineski
 • Italija
 • UAE
 • Ostale zemlje
Glavni uvozni partneri / 2018 / %
 • SAD
 • Kina
 • Indija
 • Njemačka
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Japan
 • Italija
 • Turska
 • Oman
 • Francuska
 • Ostale države

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gornje skupine izvoznih zemalja: 76.mjesto.

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gornje skupine uvoznih zemalja: 87.mjesto.

Izvor: Intracen.org (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV U KATARU

 Standardna stopa PDV-a u Kataru trebala bi iznositi (5%), međutim u 2019.godini Zakon nije bio u primjeni.  

Akcize u Kataru plaćaju se na robu koja se smatra štetnom po život i zdravlje stanovništa. S tim u vezi akcize u Kataru se plaćaju na duhan i duhanske proizvode, gazirana pića, energetska pića i robe sa specijalnom namjenom.

 Izvor: General Tax Authority of State of Qatar

CARINE I CARINSKA DOKUMENTACIJA

Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi  5,5% u 2018 .godini;

Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN, iznosi  6,34% u 2018.godini;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi 4,64% u 2018.godini.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

SPORAZUMI

Bosna i Hercegovina je sa Državom Katar potpisala niz sporazuma koji su dostupni na web stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Kada je riječ o bilateralnim trgovinskim odnosima, Bosna i Hercegovina je sa Državom Katar potpisala Sporazum o recipročnom unapređenju i zaštiti investicija , te donijela Odluku o ratifikaciji Sporazuma o ekonomskoj, trgovinskoj i tehničkoj suradnji između Bosne i Hercegovine i Države Katar.

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Katarom

                                                 KM

2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
IZVOZ 552.091,20 389.260,49 2.093.937,07 6.860.329,40 5.429.448,71
UVOZ 172.591,34 188.601,27 188.601,27 188.601,27 599.330,96
OBIM 724.682,54 577.861,76 2.282.538,34 7.048.930,67 6.028.779,67
SALDO 379.499,86 200.659,22 1.905.335,80 6.671.728,13 4.830.117,75
POKRIVENOST (%) 319,88 206,39 1.110,25 3.637,48 905,92

 

Izvoz Bosne i Hercegovine po proizvodima u Katar, 2019.godine

 

Tarifa Naziv Tarife Udio proizvoda u ukupnom izvozu BIH u Katar (%)
2710 Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala 49,39%
8479 Mašine i mehanički ueđaji 25,39%
2836 Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati) 6,42%
4407 Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem i sl. 4,52%
7604 Šipke i profili od aluminija 2,73%
6601 Kišobrani i suncobrani 1,35%
3304 Proizvodi za uljepšavane i šminkanje 1,34%
3809 Sredstva za doradu, nosaci boja, sl. 0,96%
9401 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402) 0,89%
4401 Ogrijevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama 0,79%

 * Ostali proizvodi u izvozu Bosne i Hercegovine u Katar sudjeluju sa (6,22%).

Uvoz Bosne i Hercegovine po proizvodima iz Katara, 2019.godine

 

 

Tarifa Naziv Tarife Udio proizvoda u ukupnom uvozu BIH iz Katara (%)
8703 Osobni automobili i druga motorna vozila 71,16%
3926 Ostali proizvodi od plastičnh masa 20,82%
4407 Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem i sl. 3,86%
8517 Električni aparati za žičnu telefoniju i telegrafi 1,35%
7610 Konstrukcije od aluminija (osim montažnih zgrada) 0,73%
6306 Cerade, nadstrešnice i vanjski platneni zastori 0,30%
7117 Imitacije draguljarskih predmeta 0,24%
9404 Nosači madraca; oprema za krevete i slični proizvodi 0,21%
6301 Pokrivači (deke) 0,18%
4818 Toaletni papir i sličan papir, celulozna vata i sl. 0,16%

 *Ostali proizvodi u uvozu Bosne i Hercegovine iz Katara čine (0,99%).

 Izvor: Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

 • Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i HercegovineAmbasada Države Katar u Bosni i HercegoviniMinistarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i HercegovineAgencija za promociju stranih ulaganja Bosne i HercegovineVanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine 

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.