Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Država Katar
Položaj: zapad kontinenta „Azija“
Glavni grad: Doha
Službeni jezik: arapski
Političko uređenje: po Ustavu – monarhija
Površina ukupno: 11.586 km²
Stanovništvo: 2.695.122 (*podatak iz 2022.)
Valuta: katarski rijal (QAR)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

PREDMET VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ 2000. 2010. 2015. 2019. 2020. 2021. 2022.
Stanovništvo, ukupno 645.937,00 1.713.504,00 2.414.573,00 2.807.235,00 2.760.385,00 2.688.235,00 2.695.122,00
BND, PPP (USD) 52.784.229.689,23 219.790.796.432,32 233.271.212.305,93 259.179.574.788,99 254.020.347.079,34 271.227.527.490,00 298.197.393.921,49
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 81.720,00 128.270,00 96.610,00 92.330,00 92.020,00 100.890,00 110.640,00
BDP (USD) 17.759.890.109,89 125.122.306.346,15 161.739.955.576,92 176.371.267.689,08 144.411.363.345,27 179.677.131.707,29 237.295.575.171,10
BDP po glavi stanovnika (USD) 27.494,77 73.021,31 66.984,91 62.827,40 52.315,66 66.838,33 88.046,32
Godišnji rast BDP – a (%) .. 19,59 4,75 0,77 -3,64 1,59 4,83
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) .. .. 13.750.824.175,82 4.259.890.109,89 -2.985.714.285,71 26.319.230.769,23 63.117.983.516,48
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % .. .. 8,50 2,42 -2,07 14,65 26,60
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 67,28 62,32 57,06 52,19 49,12 58,91 ..
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 22,33 23,75 36,65 37,86 40,90 34,13 ..
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 1,65 -2,43 1,81 -0,67 -2,54 2,30 5,00
SDI, neto priljev (USD) 251.599.999,90 4.670.329.670,20 1.070.879.120,88 -2.812.637.362,64 -2.434.065.934,07 -1.093.406.593,41 76.098.901,10
Potrebno vrijeme za otvaranje firme – dan(i) .. 10,70 9,70 8,70 .. .. ..

Izvor:       Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Najznačajnije industrijske grane

Sektor poljoprivrede
Industrijski sektor
Sektor usluga

Najznačajniji privredni sektori Katara, 2022. godina

Shodno informaciji o dodanoj vrijednosti pojedinih sektora u strukturi bruto domaćeg proizvoda Katara primjetno je da primarni sektor (u dijelu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva) u spomenutoj vrijednosti sudjeluje sa 0,25 %.

Ribarstvo je glavna grana navedenog sektora u Kataru, ali i poljoprivreda (uzgoj koštunjičastih plodova palmi – npr. hurme).

Dodana vrijednost sekundarnog sektora (u segmentu industrije – uključujući i građevinarstvo) u bruto domaćem proizvodu iznosi 65,61 % i čine ga energetika, kao i njene srodne industrijske grane poput (petro)kemijske industrije, te metalna industrija, ali i građevinarstvo u segmentu razvoja arhitekture i građevinskih usluga. Ovaj sektor je najbitniji element razvoja Katara, s obzirom da svojim učešćem u prethodno spomenutoj vrijednosti predstavlja i najznačajniji sektor privrede Katara.

Tercijalni sektor obuhvaća uslužne privredne grane i svojom dodanom vrijednošću sudjeluje sa 38,26 % u strukturi bruto domaćeg proizvoda Katara, kreirajući time važan dio u ukupnoj dodanoj vrijednosti u bruto domaćem proizvodu ove zemlje.

Transport, trgovina, kao i turizam, uz financijske usluge, te osiguravajuća djelatnost, konfiguriraju navedeni sektor zajedno sa ostalim uslužnim granama, u što uključujemo i (tele)komunikacijske usluge.

Izvor:       Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Katara na svjetsko tržište u 2022. godini iznosio je 130,96 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Katara navodimo slijedom: „27“ – mineralna goriva, ... (87,29 %), „31“ – gnojiva (2,73 %), „39“ – plastika i proizvodi ... (2,60 %), „76“ – aluminij i proizvodi ... (1,63 %), „28“ – anorganske kemikalije, ... (1,10 %), „29“ – organske kemikalije (1,07 %), „25“ – soli, sulfati ... (0,70 %), „89“ – brodovi, brodice ... (0,67 %), „87“ – vozila osim željezničkih ... (0,33 %), te „72“ – željezo i čelik (0,30 %).
Ostale skupine proizvoda u izvozu Katara na međunarodno tržište čine 1,58 % od ukupnog izvoza Katara u prethodno spomenutoj godini.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Katara sa svjetskog tržišta u 2022. godini iznosio je 33,48 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Katara jesu „84“ – nuklearni reaktori, ... (16,25 %), „85“ – električne mašine, ... (8,52 %), „87“ – vozila osim željezničkih ... (6,62 %), „93“ – naoružanje i municija (5,67 %), „73“ – proizvodi od željeza ... (3,82 %), „71“ – prirodni i kultivisani ... (3,59 %), „94“ – namještaj, ležišta ... (3,23 %), „30“ – farmaceutski proizvodi (2,91 %), „88“ – zračne letjelice, ... (2,87 %), te „99“ – nerazvrstani proizvodi (2,78 %).
Ostale tarifne glave u uvozu Katara čine 43,74 % od ukupnog uvoza Katara sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Slijedom članstva Države Katar u međunarodnim institucijama, asocijacijama i organizacijama, spomenuta zemlja učestvuje u njihovom radu. Stoga iz okvira međunarodnih organizacijskih pravnih formi navodimo nekolicinu institucija, asocijacija, te organizacija u kojima je ova zemlja član. Shodno prethodno spomenutome navodimo:

 

 • UN
 • OPEC
 • GCC
 • Arapska liga
 • UNICEF
 • UNESCO
 • ostale

Telefonski kod zemlje: (+974)

Internet domena: .qa

Glavni izvozni partneri / 2022 / %

Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 100 vanjskotrgovinskih partnera Katara na čijim tržištima je realiziran uvoz iz Katara, što je i uočljivo ukoliko promatramo cjelokupno svjetsko tržište.

Glavni uvozni partneri / 2022 / %

U prvih 100 vanjskotrgovinskih partnera Katara, sa čijih je tržišta registriran izvoz u Katar, nalazi se i Bosna i Hercegovina.

Izvor:       Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

Standardna stopa poreza na dodanu vrijednost (PDV) u Državi Katar iznosi 5 %, shodno dogovoru među zemljama Golfskog zaljeva – kod pojedinih od njih još u odgodi.

Carine u Državi Katar

Carinske stope Države Katar, po MFN režimu u 2020. godini, za dolje navedenu klasifikaciju proizvoda iznose kako slijedi:

 • „Svi proizvodi“ (4,97 %)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (6,03 %)
 • „Industrijski proizvodi“ (4,64 %)

Akcize se u Državi Katar plaćaju na robe poput duhana, duhanskih prerađevina, duhanskih proizvoda, gaziranih pića, energetskih pića, te drugih proizvoda iz akciznih razreda.

Carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste, kao i uvozne carinske deklaracije i potrebna je u svrhu provođenja carinskog postupka na određenom carinskom prostoru.

Pod dodatnom dokumentacijom potrebnom za izvoz navodimo uvoznu dozvolu, certifikat o porijeklu robe, pakirnu listu, otpremnicu, policu osiguranja, te shodno vrsti i namjeni proizvoda i (ili) usluga … veterinarsku, sanitarnu i fito – sanitarnu dozvolu, odnosno sva ostala dokumentacija tražena od nadležnih institucija, organa i tijela Države Katar.

Pored prethodno navedenog, obavezno je poštivanje svih postavljenih zahtjeva institucija, tijela i organa Države Katar. Zahtjevi moraju biti usklađeni sa važećom zakonskom regulativom proizašlom iz zakonodavne legislative Države Katar. Nadalje, provedbom carinskih procedura na spomenutom tržištu reguliraju se i carinski postupci na datom prostoru.

Tehnička sigurnost proizvoda osigurava se uvođenjem i primjenom standarda – praćenih regulativom o pakiranju proizvoda, etiketiranju i dodatnom označavanju proizvoda, te implementacijom navedene regulative u procesu pripreme, proizvodnje i plasmana proizvoda na tržište vršeći prethodno i njihovu certifikaciju.

Neophodno je, između ostalog, obratiti pažnju i na važeće propise u oblasti marketinga, oglašavanja, ali i promocije proizvoda i (ili) usluga na tržištu Države Katar.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

SPORAZUMI

Informaciju o bilateralnoj i multilateralnoj suradnji između Bosne i Hercegovine i Države Katar, kao i kronološki pregled sporazuma i drugih akata – potpisanih, ratificiranih i (ili) onih u postupku (pregovaranja, usklađivanja, ugovaranja, potpisivanja, ratificiranja, objavljivanja u službenim glasilima potpisnica) između Bosne i Hercegovine i Države Katar, možete potražiti na web stranici Ministarstva vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine.

U svrhu pridobivanja i (ili) formiranja detaljnije informacije, tekstove bilateralnih sporazuma između Bosne i Hercegovine i Države Katar pogledajte na web stranici Ministarstva vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Shodno ovom izvoru, Bosna i Hercegovina je sa Državom Katar potpisala Sporazum o recipročnom unapređenju i zaštiti investicija, te donijela Odluku o ratifikaciji Sporazuma o ekonomskoj, trgovinskoj i tehničkoj suradnji između Bosne i Hercegovine i Države Katar.

S ciljem boljeg razumijevanja pravnog okvira za suradnju između Bosne i Hercegovine i Države Katar, neophodno je u tumačenje spomenutog okvira uključiti odredbe sporazuma i ostalih pravnih akata, kako onih iz domeni bilateralnih i multilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine, tako i onih važećih u Državi Katar.

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Katarom

POKAZATELJ
IZVOZ (KM)
UVOZ (KM)
OBIM (KM)
SALDO (KM)
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Katar, . godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Katara, . godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

 • Svjetska banka
 • Ministarstvo vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine
 • Ambasada Države Katar u Bosni i Hercegovini
 • Ministarstvo vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
 • Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za učešće na sajmu prehrambene industrije SIAL 2024

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine po drugi put organizuje izlaganje bh. kompanija na jednom od vodećih i najposjećenijih sajmova u oblasti prehrambene industrije – SIAL 2024, koji se održava u Parizu (Francuska), u periodu od 19-23.10.2024. godine. Na ovoj manifestaciji, koja se organizuje i realizuje svake dvije godine, učestvuje veliki broj posjetilaca i izlagača iz

   2023-11-28
  • Promocija uspješne saradnje i stvaranje novih prilika za BiH

   Povodom obilježvanja 20. godišnjice saradnje američke savezne države Maryland s Bosnom i Hercegovinom, zvanična delegacija Bosne i Hercegovine koju je predvodio generalmajor Ivica Jerkić posjetila je državu Maryland, SAD. Delegaciju naše zemlje su činili predstavnici Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Vanjskotrgovinske/Spoljotgovinske komore Bosne i Hercegovine. U okviru posjete

   2023-11-23
  • Poziv start up kompanijama za učešće na “Circularity Demo Day“ u Skoplju

   Vanjskotrgovinska /Spoljnotrgovinska komora  Bosne i Hercegovine  obavještava kompanije da  će u okviru ovogodišnje Regionalne konferencije konzorcijuma Evropske  preduzetničke mreže, 7. decembra 2023. godine u Skoplju, biti održan  jedinstveni događaj pod nazivom:  “Circularity Demo Day”  . Zainteresirane kompanije se mogu prijaviti preko  linka  do 7.11.2023. godine. Tokom događaja  će odabrane start-up  kompanije iz oblasti cirkularne ekonomije moći predstaviti  svoje

   2023-10-25