Kabinet predsjednika i potpredsjednika- kontakti

ŠEJLA DELIĆ
šef Kabineta
Tel.: 033 566 256
DANIJELA KOVAČ
Stručni saradnik za multilateralu – asistent predsjednika/potpredsjednika
Tel.: 033 566 267
ANĐELA RAJIČ
Stručni saradnik za multilateralu – asistent predsjednika/potpredsjednika
Tel.: 033 566 257
AIDA KAPIČIJA
Stručni saradnik – saradnja sa medijima i poslovi informisanja
Tel.: 033 566 272

Pišite nam.Odgovaramo na Vaša pitanja