Južna Afrika

Službeni naziv zemlje: Republika Južna Afrika
Položaj: jug afričkog kontinenta
Glavni grad: Cape Town, Pretoria, Bloemfontein
Službeni jezik: engleski, afrikaanszuluxhosaswazindebelejužni sothosjeverni sothotsongatswana i venda
Političko uređenje: parlamentarna republika
Površina ukupno: 1.219.912 km2
S
tanovništvo:   57.779.622 (2018)
Valuta: Rand                          

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990- 2018):

Aktuelni ekonomski pokazatelji: 1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018
Populacija 36.800.509 44.967.708 51.216.964 55.386.367 56.203.654 57.000.451 57.779.622
GNP ppp (milajradeUS$) 227,565 338,848 587,541 677,855 687,937 702,384 723,949
GNP ppp po glavi stanovinika US$ 6.180 7.540 11.470 12.240 12.240 12.320 12.530
GDP (US$ milijardi)

(tekuće cijene):

115,552 136,361 375,349 317,620 296,375 649,554 368,289
GDP po glavi stanovnika (US$): 6.180 7.540 11.470 12.240 12.240 12.320 12.530
Rast realnog GDP

 (% promjene)

-0,3 4,2 3,0 1,2 0,4 1,4 0,8
Balans tekućeg računa (milijarde, milioni* US$): 1,551 -190,557* -5,492 -14,568 -8,353 -8,913 -13,384
Balans tekućeg računa

(% GDP):

1,3 -0,1 -1,5 -4,6 -2,8 -2,5 -3,6
Izvoz (% GDP): 23,5 27,2 28,6 30,2 30,6 29,6 29,9
Uvoz(%GDP) 18,2 24,3 27,4 31,5 30,1 28,3 29,6
Inflacija (% promjene) 14,3 5,3 4,1 4,5 6,6 5,2 4,5
FDI ( milioni, milijarde*USD) 103,697 -691,653 -3,854* 3,994* 2,275* 5,391+ -923,169
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dana) 45,0 46,0 45,0 45,0 40,0

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/1ff4a498/Popular-Indicators#

Najznačajnije industrijske grane 2018.

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Sektor industrije i građevinarstva
Sektor usluga

Prema procjeni iz 2018. godine: poljoprivreda čini 2,2%, industrija 25,9%, a usluge 61,0% GDP-a.

Glavni poljoprivredni proizvodi su: kukuruz, pšenica, šećerna trska, voće i povrće; govedina, perad, ovčetina, vuna, mliječni proizvod

Glavni industrijski proizvodi su: rudarstvo (najveći svjetski proizvođač platine, zlata, hroma), automobilski dijelovi, obrada metala, strojevi, tekstil, željezo i čelik, kemikalije, gnojiva, prehrambene proizvode, popravka komercijalnih brodov

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/1ff4a498/Popular-Indicators#

Izvoz / vrijednost i struktura/ 2019

0

90,419 milijardi USD (2019.) Najznačajniji izvozni proizvodi: Platina, neobrađena ili u obliku poluproizvoda ili u obliku praha (7110); Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (8703); Rudače i koncentrati željeza, uključujući i pržene željezne pirite (2601); Kameni ugalj; briketi i slična kruta goriva od kamenog uglja (2701); Zlato (7108); Motorna vozila za prijevoz robe (8704); Ferolegure (7202); Rudače i koncentrati mangana, uključujući željezno (2602); Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih (2710); Rudače i koncentrati hroma (2610).

Uvoz / vrijednost i struktura/ 2019

0

88,216 milijardi USD (2019.)
Najznačajniji uvozni proizvodi: Nafta i ulja dobivena od bitumenskih minerala, sirova (2709); Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih (2710); Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (8703); Električni aparati za žičnu telefoniju i telegrafiju (8517); Mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice (8471); Lijekovi (3004); Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705 (8708); Poštanske marke, biljezi i slične marke (4907); Motorna vozila za prijevoz robe (8704); Ostale letjelice (8802).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

ACP, AfDB, AU, BIS, BRICS, C, CD, FAO, FATF, G-20, G-24, G-5, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, MONUSCO, NAM, NSG, OECD (enhanced engagement), OPCW, Paris Club (associate), PCA, SACU, SADC, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNITAR, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

 Internet domain:   .za

 Telefonski kod:     +27

 Izvor: CIA Factbook

Glavni izvozni partneri / 2019 / %
 • Kina
 • Njemačka
 • SAD
 • Velika Britanija
 • Japan
 • Indija
 • Bocvana
 • Mozambik
 • Namibija
 • Holandija
 • Ostale zemlje

Bosna i Hercegovina nalazi se na 184. mjestu na listi izvoznih partnera navedene zemlje u  2019. godini.

Glavni uvozni partneri / 2019 / %
 • Kina
 • Njemačka
 • SAD
 • Indija
 • Saudijska Arabija
 • Nigerija
 • Velika Britanija
 • Japan
 • Tajland
 • Italija
 • Ostale zemlje

Bosna i Hercegovina nalazi se na 105. mjestu na listi uvoznih partnera navedene zemlje u 2019. godini.

Izvor: ITC Trade Map https://www.trademap.org/Index.aspx

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porezna struktura

Standardna  stopa PDV-a je 15%

Dodatne informacije možete naći na

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/02/south-africa-indirect-tax-guide.html

 Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2018)

Prosječna tarifa vezana za sve proizvode (MFN): 7,7 %
Prosječna tarifa vezana za poljoprivredne proizvode (MFN): 8,7 %
Prosječna tarifa vezana za industrijske proizvode (MFN): 7,6%

Izvor: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles19_e.pdf

Dokumenti potrebni za izvoz:

Komercijalna faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti, specifikacija robe, certifikat kvalitete, certifikat o porijeklu robe, otpremnica, pakirna lista, transportna dokumentacija, polisa osiguranja, te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarno i fito-patološko uvjerenja, Registracija u South Africa Revenue Service

Za detaljne  informacije o dokumentaciji potrebnoj za određeni proizvod:  https://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewIFpubli.htm?countries=ZA&hscode=https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/documents-customs-clearance 

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Južnom Afrikom

KM

  2015 2016 2017 2018 2019
Izvoz 1.512.741  660.529  1.566.984  5.082.383  893.112 
Uvoz 694.643  4.222.748  1.405.434  1.953.873  5.656.570 
Obim 2.207.384  4.883.277  2.972.418  7.036.256  6.549.681 
Saldo 818.098  -3.562.218  161.550  3.128.510  -4.763.458 
Pokrivenost %(I / U) 217,77%  15,64%  111,49%  260,12%              15,79%

Vodeći izvozni proizvodi 2019. (top 10): 

9306 Bombe, granate, torpeda, mine, rakete 42,0%
3603 Sporogoreći štapini, detonirajući štapini 28,7%
4804 Kraft-papir i karton nepremazani 7,5%
4407 Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem 6,0%
3005 Vata, gaza, zavoji i slicni proizvodi 5,5%
8413 Pumpe za tečnosti, pa i sa mjernim uređajima; 4,9%
7318 Željezni ili čelični vijci, matice 1,7%
2811 Ostale anorganske kiseline i ostali anorganski kiseline 1,6%
2836 Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); 0,8%
2830 Sulfidi; polisulfidi, hemijski određeni ili neodređeni 0,5%

Vodeći uvozni proizvodi 2019. (top 10):

8474 Masine za sortiranje, prosijavanje, separaciju 83,1%
9022 Rendgen aparati i aparati koji koriste alfa, beta 13,6%
3822 Dijagnostički ili laboratorijski reagensi 1,3%
6506 Ostala pokrivala za glavu 0,7%
8306 Zvona, gongovi i slično, neelektrična 0,3%
8516 Elektricni protocni i akumulacioni grijaci vode 0,2%
9403 Ostali namještaj i njegovi dijelovi: 0,2%
8431 Dijelovi prepoznatljivi kao namijenjeni isključivo ili uglavnom za mašine iz tarifnih brojeva 8425 do 8430: 0,1%
4205 Ostali proizvodi od kože ili od vještačke kože 0,1%
8479 Mašine i mehanički uređaji 0,05%

Izvor: UINO BiH, obrada: Vanjskotrgovinska komora BiH

SPORAZUMI

Prema informacijama MVTEO BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH, Bosna i Hercegovina sa Južnoafričkom Republikom nema potpisanih sporazuma.

Korisne adrese

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.