Jordan

Službeni naziv zemlje: Hašemitska Kraljevina Jordan
Položaj: zapadna Azija
Glavni grad: Aman
Službeni jezik:  arapski
Političko uređenje:  unitarna parlamentarna ustavna monarhija
Površina ukupno:  89.342 km2
Stanovništvo: 9.956.011 (podatak iz 2018.)
Valuta: jordanski dinar (JOD)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018.
Stanovništvo, ukupno 3.565.890,00 5.122.493,00 7.261.539,00 9.266.575,00 9.551.467,00 9.779.173,00 9.956.011,00
BND, PPP (mlrd.USD) 13,96 30,14 67,04 83,27 86,18 89,92 93,93
BND po glavi stan., PPP (USD) 3.910,00 5.880,00 9.230,00 8.990,00 9.020,00 9.190,00 9.430,00
BDP (mlrd.USD) 4,16 8,58 26,80 38,04 39,20 40,71 42,23
BDP po glavi stan. (USD) 1.166,61 1.674,83 3.690,11 4.105,45 4.103,73 4.162,82 4.241,79
Realan rast BDP (% promjene) 0,97 4,25 2,31 2,39 2,00 2,12 1,94
Bilans tekućeg računa (mlrd. USD) -0,23 0,03 -1,88 -3,41 -3,69 -4,30 -2,85
Bilans tekućeg računa (% BDP) -5,46 0,32 -7,02 -8,95 -9,41 -10,57 -6,75
Izvoz (% BDP) 59,84 41,25 47,59 37,07 34,66 35,12 35,64
Uvoz (% BDP) 89,62 67,56 68,08 59,65 55,40 56,35 54,56
Inflacija (% promjene) 16,19 0,67 4,84 -0,88 -0,78 3,32 4,46
SDI (mil.USD) 37,65 913,26 1.688,39 1.600,28 1.552,96 2.029,72 949,86
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) .. .. 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50

 

Najznačajnije industrijske grane

Sektor poljoprivrede
Industrijski sektor
Sektor usluga

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Jordana, 2018.godine:

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Jordana iznosi (5,63%);
 • Sekundarni (industrija uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Jordana iznosi (27,58%);
 • Tercijarni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Jordana iznosi (61,84%).

 Glavne grane primarnog sektora: voćarstvo, povrtlarstvo i stočarstvo.

 Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: rudarstvo, građevinarstvo, energetika, kemijska industrija, tekstilna industrija, farmaceutska industrija i sl.

Glavne grane tercijarnog (uslužnog) sektora: transport i turizam.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Jordana u 2019.godini (procjena ITC-a) iznosio je: 6,04 milijardi USD. Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom izvozu Jordana sa svijetom, su: odjevni predmeti – pleteni i kukičani (26,55%), anorganske kemikalije (14,22%), umjetna gnojiva (10,97%), odjevni predmeti – nepleteni i nekukičani (8,84%), soli, sulfati, kamen, kreč, cement (6,06%), farmaceutski proizvodi (4,94%), organske kemikalije (4,24%), prirodni ili kultivisani biseri, drago i poludrago kamenje, plemeniti metali (2,94%), razni proizvodi – neklasificirani (2,01%), te mineralna goriva i ulja i proizvodi njihove destilacije (1,91%). Ostali proizvodi sudjeluju sa (17,32%).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Jordana u 2019.godini (procjena ITC-a) iznosio je: 15,98 milijardi USD. Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom uvozu Jordana iz svijeta, su: vozila – osim tračnih (12,48%), bojleri, mašine, mehanički uređaji i sl. (8,14%), el.mašine, oprema i njihovi dijelovi (7%), mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (5,74%), plastika i njihovi proizvodi (4,95%), farmaceutski proizvodi (3,82%), pletene ili kukičane tkanine (3,65%), žitarice (3,62%), optički, fotografski, kinematografski i precizni mjerni uređaji (2,28%), te razni proizvodi – neklasificirani (2,07%). Ostali proizvodi sudjeluju sa (46,25%).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Hašemitska Kraljevina Jordan  je članica mnogih multilateralnim organizacija, kao što su: UN, Arapska Liga, Arapsko Vijeće, EBRD, FAO, IBRD, ICC, IFC, IFAD, ILO, IDB, IMF, ISO, OSCE, UNESCO, UNHCR, WCO, WTO, te mnoge druge.

Telefonski kod zemlje: (+962)

Internet domena: .jo

Glavni izvozni partneri / 2018/ %
Glavni uvozni partneri / 2018 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gornje skupine izvoznih  zemalja: 81.mjesto.

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gornje skupine uvoznih zemalja:    78.mjesto.

 Izvor: Intracen.org (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV U JORDANU

 Standardna stopa PDV- a u Jordanu iznosi (16%). Primjenjuje se na svu robu i usluge koje nisu predmet snižene stope PDV-a od (8%).

CARINE I CARINSKA DOKUMENTACIJA

Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi (10,18%) u 2017.godini;

Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN, iznosi  (13,66 %) u 2017.godini;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi (8,95%) u 2017.godini.

Akcize se primjenjuju na duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva i ulja, automobile i dr.

Dokumenti potrebni za uvoz proizvoda u Jordan su: teretnica za uvoz koji dolazi preko luke Aqaba,  zračna teretnica za proizvode uvezene zračnim putem ili prijevoznička potvrda za robu koja je prešla kopnenim putem, deklaracija o tranzitu za robu koja je prolazila arapske zemlje koje nisu susjedi Jordana, faktura koja prikazuje količinu, vrstu i broj robe, kao i njihovu težinu, vrijednost i nazive kupca i prodavatelja, potvrda o podrijetlu, izjava o vrijednosti za robu čija vrijednost prelazi 2 000 JD, izlazna dozvola za robu skladištenu u slobodnim zonama. Jordan koristi sustav jedinstvenog administrativnog dokumenta (Single Administrative Document – SAD).

Izvor: World Bank (World Development Indicators), ITC, FITA

 Tehnički zahtjevi tržišta i restrikcije uvoza

Spomenuti zahtjevi tržišta odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i sl.

Količinska ograničenja vezana su za uvoz određene proizvodne robe i zabranjen je uvoz rajčice, svježeg mlijeka, mineralne vode, kuhinjske soli i plastičnog otpada.

Trgovina i promet šećerom, pšenicom, brašnom, rižom, mlijekom u prahu, cigarilosima, smrznutom piletinom, lećom i maslinovim uljem u nadležnosti je države.

Također, neophodna je dozvola za uvoz voća, povrća, određenih kemikalija, lijekova, nekih prehrambenih proizvoda i telekomunikacijske opreme.

 Izvor: ITC, FITA

SPORAZUMI

Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine sa Hašemitskom Kraljevinom Jordon, 2006.godine, potpisalo je Sporazum o zračnom prometu u Amanu. Sporazum je ratificiran 27.12.2006.godine.

Bosna i Hercegovina, također, preuzela je sporazume potpisane između bivše SFRJ i Hašemitske Kraljevine Jordan, kao i Sporazum Republike Bosne i Hercegovine sa Hašemitskom Kraljevinom Jordan. (Pregled sporazuma).

Kada je riječ o bilateralnim trgovinskim odnosima Bosne i Hercegovine sa Hašemitskom Kraljevinom Jordan, potpisan je Sporazum o recipročnom unapređenju i zaštiti investicija, te je donesena i Odluka o ratifikaciji Trgovinskog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hašemitske Kraljevine Jordan.

Više informacija o gore navedenoj suradnji dostupno je na web stranicama Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Jordanom

                                                 KM

2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
IZVOZ 4.850.489,15 4.372.518,05 706.552,13 2.568.459,18 2.095.363,47
UVOZ 994.513,87 2.636.257,43 2.215.035,81 2.192.746,66 2.114.212,21
OBIM 5.845.003,02 7.008.775,48 2.921.587,94 4.761.205,84 4.209.575,68
SALDO 3.855.975,28 1.736.260,62 -1.508.483,68 375.712,52 -18.848,74
POKRIVENOST 487,72% 165,86% 31,90% 117,13% 99,11%

 

Vodećih 5 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Jordan, u 2019.godini, su:

 • drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem i sl. (52,61%);
 • karbonati, peroksikarbonati i sl. (23,54%);
 • vučna vozila – osim iz tarifnog broja 8709 (14,45%);
 • jabuke, kruške i dunje, svježe (4,71%);
 • motorna vozila za prijevoz robe (2,8%);
 • ostali proizvodi (1,89%).

Vodećih 5 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Jordana, u 2019.godini, su:

 • lijekovi – osim tarifnog broja 3002 (76,22%);
 • heterociklična jedinjenja (8,5%);
 • datule, smokve, ananas, avokado, guava, mango i sl. (6,75%);
 • cijevi, crijeva i pribor za njih (4,97%);
 • proizvodi za uljepšavane i šminkanje (1,56%);
 • ostali proizvodi (2%).

 

Korisne adrese

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Ambasada Hašemitske Kraljevine Jordan

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Agencija za promociju stranih ulaganja Bosne i Hercegovine

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06