Službeni naziv zemlje: Hašemitska Kraljevina Jordan
Položaj: zapadna Azija
Glavni grad: Aman
Službeni jezik:  arapski
Političko uređenje:  unitarna parlamentarna ustavna monarhija
Površina ukupno:  89.342 km2
Stanovništvo: 9.956.011 (podatak iz 2018.)
Valuta: jordanski dinar (JOD)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018.
Stanovništvo, ukupno 3.565.890,00 5.122.493,00 7.261.539,00 9.266.575,00 9.551.467,00 9.779.173,00 9.956.011,00
BND, PPP (mlrd.USD) 13,96 30,14 67,04 83,27 86,18 89,92 93,93
BND po glavi stan., PPP (USD) 3.910,00 5.880,00 9.230,00 8.990,00 9.020,00 9.190,00 9.430,00
BDP (mlrd.USD) 4,16 8,58 26,80 38,04 39,20 40,71 42,23
BDP po glavi stan. (USD) 1.166,61 1.674,83 3.690,11 4.105,45 4.103,73 4.162,82 4.241,79
Realan rast BDP (% promjene) 0,97 4,25 2,31 2,39 2,00 2,12 1,94
Bilans tekućeg računa (mlrd. USD) -0,23 0,03 -1,88 -3,41 -3,69 -4,30 -2,85
Bilans tekućeg računa (% BDP) -5,46 0,32 -7,02 -8,95 -9,41 -10,57 -6,75
Izvoz (% BDP) 59,84 41,25 47,59 37,07 34,66 35,12 35,64
Uvoz (% BDP) 89,62 67,56 68,08 59,65 55,40 56,35 54,56
Inflacija (% promjene) 16,19 0,67 4,84 -0,88 -0,78 3,32 4,46
SDI (mil.USD) 37,65 913,26 1.688,39 1.600,28 1.552,96 2.029,72 949,86
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) .. .. 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50

 

Najznačajnije industrijske grane

Sektor poljoprivrede
Industrijski sektor
Sektor usluga

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Jordana, 2018.godine:

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Jordana iznosi (5,63%);
 • Sekundarni (industrija uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Jordana iznosi (27,58%);
 • Tercijarni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Jordana iznosi (61,84%).

 Glavne grane primarnog sektora: voćarstvo, povrtlarstvo i stočarstvo.

 Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: rudarstvo, građevinarstvo, energetika, kemijska industrija, tekstilna industrija, farmaceutska industrija i sl.

Glavne grane tercijarnog (uslužnog) sektora: transport i turizam.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Jordana u 2019.godini (procjena ITC-a) iznosio je: 6,04 milijardi USD. Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom izvozu Jordana sa svijetom, su: odjevni predmeti – pleteni i kukičani (26,55%), anorganske kemikalije (14,22%), umjetna gnojiva (10,97%), odjevni predmeti – nepleteni i nekukičani (8,84%), soli, sulfati, kamen, kreč, cement (6,06%), farmaceutski proizvodi (4,94%), organske kemikalije (4,24%), prirodni ili kultivisani biseri, drago i poludrago kamenje, plemeniti metali (2,94%), razni proizvodi – neklasificirani (2,01%), te mineralna goriva i ulja i proizvodi njihove destilacije (1,91%). Ostali proizvodi sudjeluju sa (17,32%).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Jordana u 2019.godini (procjena ITC-a) iznosio je: 15,98 milijardi USD. Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom uvozu Jordana iz svijeta, su: vozila – osim tračnih (12,48%), bojleri, mašine, mehanički uređaji i sl. (8,14%), el.mašine, oprema i njihovi dijelovi (7%), mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (5,74%), plastika i njihovi proizvodi (4,95%), farmaceutski proizvodi (3,82%), pletene ili kukičane tkanine (3,65%), žitarice (3,62%), optički, fotografski, kinematografski i precizni mjerni uređaji (2,28%), te razni proizvodi – neklasificirani (2,07%). Ostali proizvodi sudjeluju sa (46,25%).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Hašemitska Kraljevina Jordan  je članica mnogih multilateralnim organizacija, kao što su: UN, Arapska Liga, Arapsko Vijeće, EBRD, FAO, IBRD, ICC, IFC, IFAD, ILO, IDB, IMF, ISO, OSCE, UNESCO, UNHCR, WCO, WTO, te mnoge druge.

Telefonski kod zemlje: (+962)

Internet domena: .jo

Glavni izvozni partneri / 2018/ %
Glavni uvozni partneri / 2018 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gornje skupine izvoznih  zemalja: 81.mjesto.

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gornje skupine uvoznih zemalja:    78.mjesto.

 Izvor: Intracen.org (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV U JORDANU

 Standardna stopa PDV- a u Jordanu iznosi (16%). Primjenjuje se na svu robu i usluge koje nisu predmet snižene stope PDV-a od (8%).

CARINE I CARINSKA DOKUMENTACIJA

Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi (10,18%) u 2017.godini;

Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN, iznosi  (13,66 %) u 2017.godini;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi (8,95%) u 2017.godini.

Akcize se primjenjuju na duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva i ulja, automobile i dr.

Dokumenti potrebni za uvoz proizvoda u Jordan su: teretnica za uvoz koji dolazi preko luke Aqaba,  zračna teretnica za proizvode uvezene zračnim putem ili prijevoznička potvrda za robu koja je prešla kopnenim putem, deklaracija o tranzitu za robu koja je prolazila arapske zemlje koje nisu susjedi Jordana, faktura koja prikazuje količinu, vrstu i broj robe, kao i njihovu težinu, vrijednost i nazive kupca i prodavatelja, potvrda o podrijetlu, izjava o vrijednosti za robu čija vrijednost prelazi 2 000 JD, izlazna dozvola za robu skladištenu u slobodnim zonama. Jordan koristi sustav jedinstvenog administrativnog dokumenta (Single Administrative Document – SAD).

Izvor: World Bank (World Development Indicators), ITC, FITA

 Tehnički zahtjevi tržišta i restrikcije uvoza

Spomenuti zahtjevi tržišta odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i sl.

Količinska ograničenja vezana su za uvoz određene proizvodne robe i zabranjen je uvoz rajčice, svježeg mlijeka, mineralne vode, kuhinjske soli i plastičnog otpada.

Trgovina i promet šećerom, pšenicom, brašnom, rižom, mlijekom u prahu, cigarilosima, smrznutom piletinom, lećom i maslinovim uljem u nadležnosti je države.

Također, neophodna je dozvola za uvoz voća, povrća, određenih kemikalija, lijekova, nekih prehrambenih proizvoda i telekomunikacijske opreme.

 Izvor: ITC, FITA

SPORAZUMI

Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine sa Hašemitskom Kraljevinom Jordon, 2006.godine, potpisalo je Sporazum o zračnom prometu u Amanu. Sporazum je ratificiran 27.12.2006.godine.

Bosna i Hercegovina, također, preuzela je sporazume potpisane između bivše SFRJ i Hašemitske Kraljevine Jordan, kao i Sporazum Republike Bosne i Hercegovine sa Hašemitskom Kraljevinom Jordan. (Pregled sporazuma).

Kada je riječ o bilateralnim trgovinskim odnosima Bosne i Hercegovine sa Hašemitskom Kraljevinom Jordan, potpisan je Sporazum o recipročnom unapređenju i zaštiti investicija, te je donesena i Odluka o ratifikaciji Trgovinskog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hašemitske Kraljevine Jordan.

Više informacija o gore navedenoj suradnji dostupno je na web stranicama Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Jordanom

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)2.095.363,471.644.675,322.021.181,183.318.967,212.715.142,56
UVOZ (KM)2.114.212,212.726.414,992.069.687,171.416.663,09784.213,71
OBIM (KM)4.209.575,684.371.090,314.090.868,354.735.630,303.499.356,27
SALDO (KM)-18.848,74-1.081.739,67-48.505,991.902.304,121.930.928,85
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)99,1160,3297,66234,28346,22

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Jordan, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
4407Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem ili ljuštenjem, uključujući i blanjano, 41,65%
8536Elektricni aparati za ukljucivanje i iskljucivanje24,75%
8701Vučna vozila (osim onih iz tarifnog broja 8709):15,04%
8705Motorna vozila za specijalne svrhe (npr.: vozila b6,24%
2106Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:3,32%
8702Motorna vozila za prijevoz deset ili više osoba uračunavši i vozača:2,80%
8516Elektricni protocni i akumulacioni grijaci vode i 1,74%
8704Motorna vozila za prijevoz robe:1,46%
8703Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tari1,34%
8716Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamokretna; njihovi dijelovi:0,93%
Ostali0,73%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Jordana, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
3004Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, 30.060,55%
0804Datulje, smokve, ananas, avokado, guava, mango i mangusta, svježi ili suhi:29,35%
2933Heterociklička jedinjenja samo sa jednim ili više azotnih heteroatoma:5,78%
7308Konstrukcije (osim montažnih zgradaiz tar. broja 91,83%
2922Amino-jedinjenja s kisikovom grupom:0,72%
8517Elektricni aparati za zicnu telefoniju i telegrafi0,66%
2935Sulfonamidi0,55%
8471Mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički čitači, mašine za bi0,22%
8421Centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje; uređaji za filtriranje i pročišćavanje tekućina ili0,16%
8539Električne sijalice sa nitima i električne sijalice sa izbijanjem, uključujući zatvorene reflektor0,08%
Ostali0,10%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Ambasada Hašemitske Kraljevine Jordan

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Agencija za promociju stranih ulaganja Bosne i Hercegovine

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv na radionicu na temu netarifnih barijera u izvozu i uvozu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u suradnji s privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta organizira „Radionice za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu“ koje će se održati u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci i Brčkom. Svrha ovih sastanaka je poboljšati

   2023-09-20
  • Poziv za učešće na sajmu GAST u Zagrebu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da će se Međunarodni specijalizirani sajam GAST 2024, vodeći sajam hrane i pića, ugostiteljstva, hotelske i ugostiteljske opreme u Hrvatskoj, održati od 23.-25.02.2024. godine u Areni Zagreb. Sajam GAST u Zagrebu, nezaobilazno je mjesto susreta hotelijera, restoratera, barmena, barista, slastičara, kuhara i svih sudionika u kreiranju uspješne turističke

   2023-09-18
  • Poziv na informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“

   Advantage Austria Sarajevo u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“ koji će se održati 26. septembra 2023. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Na događaju će biti prezentirane informacije o Austriji kao poslovnoj lokaciji podružnice, opcije podrške od Austrian

   2023-09-15
  • Pet bh. kompanija izlagat će na nacionalnom štandu BiH na sajmu ANUGA FINE FOOD 2023

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine nastavlja sa aktivnostima podrške bh. kompanijama za izlaganje na međunarodnom sajmu ANUGA FINE FOOD u Kelnu, Njemačka. Za zajednički nastup kompanija iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji VTK/STK BiH, na predstojećem ANUGA FINE FOOD 2023, koji će se održati od 7. do 11. oktobra ove godine, izvršena je prijava prostora

   2023-09-07