Javni poziv za upis kandidata u novi ciklus „FIATA škole špedicije“

 

 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine objavljuje javni poziv za upis kandidata u „FIATA školu špedicije“ (ciklus za školsku 2021. godinu).

Proces edukacije u okviru „FIATA škole špedicije“ realizira se kroz četrnaest (14) modula nastavnog plana i programa u ukupnom trajanju od cca. 7 mjeseci, u skladu sa standardima Međunarodnog saveza špediterskih udruženja (FIATA), a uključuje sljedeće module:

 • Uvod u špediterstvo
 • Pomorski transport
 • Kontejnerizacija i kontejnerski transport
 • Zračni transport
 • Cestovni transport
 • Željeznički transport
 • Intermodalni i multimodalni transport
 • Nacionalni/međunarodni prijevoz tereta unutarnjim plovnim putevima
 • Carinske procedure i INCOTERMS
 • Logistika
 • Skladištenje i distribucija
 • Transportno osiguranje
 • Transport opasne robe
 • Informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) u špediterstvu

Prijava učešća u „FIATA školu špedicije“ se vrši popunjavanjem online prijavnog obrasca.

Nakon izvršene prijave, kontakt sa polaznikom preuzima voditelj projekta sa potvrdom prijema prijave i daljim uputstvima.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je petak, 29.01.2021. godine do 14:00 sati.

Za učešće u „FIATA školi špedicije“ je predviđena kotizacija u iznosu od 1.500,00 KM (cijena s PDV-om), uz mogućnost plaćanja na 3 rate po 500,00 KM, pri čemu je prvu ratu potrebno uplatiti prije početka nastave. U cijenu kotizacije je uključeno:

 • Edukacija u skladu sa nastavnim planom i programom (14 modula/dana)
 • Priručnik „FIATA škola špedicije“
 • Elektronske prezentacije (14 modula)
 • Pribor i radni materijali
 • Osvježenje na pauzama (za polaznike koji školu pohađaju u učionici)
 • FIATA diploma iz Švicarske (dodjeljuje se nakon položenog finalnog ispita)

Predviđeni početak nastave za školsku 2021. godinu je februar 2021. godine.

Nastava će se održavati na dva načina, u isto vrijeme, i to:

 • U prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH (u Sarajevu), te
 • Online (preko Zoom aplikacije/platforme).

Nakon što kandidati odslušaju nastavu, organizira se polaganje kvalifikacijskih ispita za svih 14 modula, te finalnog ispita na kraju škole.

Svi kandidati koji ispune obaveze u pogledu zadovoljenja kriterija ispita, ostvaruju pravo na izdavanje prestižne FIATA diplome, međunardno priznatog i prepoznatog dokumenta koji služi kao dokaz posjedovanja stručnih kompetencija iz onih oblasti koje čine nastavni program škole.

Sve dodatne informacije o Međunarodnom savezu špediterskih udruženja (FIATA), FIATA školi špedicije, te dinamici i načinu realizacije škole, možete dobiti upitom na e-mail adresu [email protected].