Republika Hrvatska objavljuje Javni poziv za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju broda NOV. 514 u vlasništvu Republike Hrvatske. Radi se o brodu za prijevoz automobila i kamiona koji za Republiku Hrvatsku završava društvo 3. Maj Brodogradilište d.d. Rijeka. Predviđeni rok dovršetka broda je 1. lipnja 2022. godine.

Detaljnije informacije o brodu i načinu podnošenja obvezujućih ponuda možete pronaći na sljedećem linku: https://minigor.gov.hr/vijesti/8343, a rok za podnošenje ponuda je 15. rujna 2021. godine.