Javni poziv za kandidovanje i predlaganje zastupnika u Skupštinu Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH za mandatni period 01.07.2022.-30.06.2026. godine.

 

 

Na osnovu člana 28. Odluke o raspisivanju redovnih izbora za zastupnike u  Skupštini i organe Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH za mandatni period 01.07.2022.-30.06.2026. godine, broj 01-1-01-1-1250-5/21 od 16.12.2021. godine, Komisija za provođenje izbora za zastupnike u Skupštini i raspisivanje javnog poziva za organe VTK/STK BiH za mandatni period 01.07.2022.-30.06.2026. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE I KANDIDOVANJE ZASTUPNIKA U SKUPŠTINU VANJSKOTRGOVINSKE/SPOLJNOTRGOVINSKE KOMORE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA MANDATNI PERIOD 2022.-2026. GODINE

 1. Objavljuje se javni poziv za kandidovanje i predlaganje zastupnika u Skupštinu Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine za mandatni period 01.07.2022.-30.06.2026. godine.
 2. U Skupštinu Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH (u daljem tekstu: Komora) bira se ukupno 60 zastupnika, od čega 38 zastupnika iz Federacije BiH, 19 zastupnika iz Republike Srpske i 3 zastupnika iz Brčko distrikta BiH.
 3. Struktura zastupnika u Skupštini treba da obezbijedi gransku zastupljenost privrede, i to po principu značaja grane privrede na određenom području/regiji ili BiH u cjelini, uz obezbjeđenje teritorijalne, nacionalne i spolne zastupljenosti.
 4. Nacionalna zastupljenost u Skupštini treba da odražava zastupljenost konstitutivnih i drugih naroda u Bosni i Hercegovini, i to: 28 (-1) zastupnika bošnjačke nacionalnosti, 20 (-1) zastupnika srpske nacionalnosti i 12 (-1) zastupnika hrvatske nacionalnosti.
 5. Broj zastupnika svakog konstitutivnog naroda iz prethodne tačke umanjuje se za po jedno zastupničko mjesto u korist pripadnika ostalih nacionalnosti.
 6. Zastupnici se biraju u dvije izborne baze:
  a) iz prve izborne baze koju čine članice Komore – kompanije, banke, osiguravajuća društva i druga pravna lica, biraju se 42 zastupnika;
  b) iz druge izborne baze koju čine privredne komore entiteta i Brčko distrikta BiH kao kolektivni članovi komore bira se 18 zastupnika.
 7. Svaka kompanija iz BiH koja je registrovana i obavlja spoljnotrgovinsku djelatnost ima pravo predložiti/kandidovati po jednog zastupnika kao predstavnika svoje kompanije.
 8. Kolektivni članovi iz druge izborne baze kandiduju, i to:
  a) Privredna komora Federacije BiH – jedanaest zastupnika /11/;
  b) Privredna komora Republike Srpske – šest zastupnika /6/;
  c) Privredna komora Brčko distrikta BiH – jednog zastupnika /1/.

Radi obezbeđenja adekvatne strukture skupštine, privredne komore dostavljaju najmanje tri puta veći broj kandidata od broja koji se bira.

 1. Prijedlozi kandidata dostavljaju se na obrascu koji se nalazi na web adresi komorabih.ba.
 2. Pozivaju se kompanije iz BiH da popunjeni OBRAZAC iz prethodne tačke, ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe, dostave Komisiji za provođenje izbora neposredno na protokol ili putem pošte na adresu: Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH, ul. Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo.
 3. Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Share This