Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Japan
Položaj: Istočna Azija
Glavni grad: Tokio
Službeni jezik:  japanski
Političko uređenje:  carevina sa parlamentarnim sistemom vlasti
Površina ukupno:  377.975 km2
Stanovništvo:  125.124.989 (*podatak iz 2022.)
Valuta: japanski yen (JPY)

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990- 2018):

PREDMET VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ 2000. 2010. 2015. 2019. 2020. 2021. 2022.
Stanovništvo, ukupno 126.843.000,00 128.070.000,00 127.141.000,00 126.633.000,00 126.261.000,00 125.681.593,00 125.124.989,00
BND, PPP (USD) 3.511.271.813.876,38 4.645.945.128.260,86 5.404.452.911.056,24 5.562.601.947.410,04 5.454.176.946.275,29 5.644.756.120.946,17 6.064.413.625.860,34
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 27.680,00 36.280,00 42.510,00 43.930,00 43.200,00 44.910,00 48.470,00
BDP (USD) 4.968.359.152.795,66 5.759.071.769.013,11 4.444.930.651.964,18 5.117.993.853.016,51 5.048.789.595.589,43 5.005.536.736.792,29 4.231.141.201.863,17
BDP po glavi stanovnika (USD) 39.169,36 44.968,16 34.960,64 40.415,96 39.986,93 39.827,13 33.815,32
Godišnji rast BDP – a (%) 2,76 4,10 1,56 -0,40 -4,28 2,14 1,03
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) 130.690.474.028,49 220.887.986.144,05 136.471.801.667,02 176.609.997.619,70 150.028.926.280,73 197.154.455.955,77 90.963.103.990,78
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % 2,63 3,84 3,07 3,45 2,97 3,94 2,15
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 10,46 14,92 17,44 17,46 15,55 18,20 ..
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 9,10 13,58 17,99 17,75 15,82 18,74 ..
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) -0,68 -0,73 0,80 0,47 -0,02 -0,23 2,50
SDI, neto priljev (USD) 10.688.168.325,61 7.440.979.284,16 5.252.218.412,39 39.960.544.340,01 62.584.719.398,09 34.669.239.975,54 47.522.407.140,56
Potrebno vrijeme za otvaranje firme – dan(i) .. .. 11,20 11,20 .. .. ..

Najznačajnije industrijske grane 2021.

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Sektor industrije i građevinarstva
Sektor usluga

Najznačajniji privredni sektori Japana, 2021. godina

Shodno informaciji o dodanoj vrijednosti pojedinih sektora u strukturi bruto domaćeg proizvoda Japana, primjetno je da primarni sektor (u svom dijelu vezanom za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo) sudjeluje sa 0,95 % u spomenutoj vrijednosti.

Usmjerenost ka razvoju ribarstva, ali i poljoprivrede, te prema održavanju šumskih bogatstava spadaju u značajke ovog sektora u Japanu.

Dodana vrijednost sekundarnog sektora (u dijelu industrijskih grana – uključujući i građevinarstvo) u bruto domaćem proizvodu iznosi 28,80 % i predstavlja važan dio u ukupnoj dodanoj vrijednosti u bruto domaćem proizvodu Japana.

Mašinogradnja, elektro – industrija, te auto – industrija utječu na rast spomenutog sektora u Japanu, pa shodno navedenome i razvoj sektora se temelji na metalnoj industriji, brodogradnji, ali i građevinarstvu.

Tercijalni sektor sačinjavaju uslužne privredne grane. Svojom dodanom vrijednošću sudjeluje sa 69,89 % u strukturi bruto domaćeg proizvoda Japana, te se iz navedenog razloga smatra

najznačajnijim sektorom u razvoju Japana.

Telekomunikacije, transport, financije, kao i osiguravajuća djelatnost prednjače u tome i potpomažu cjelokupnom rastu i razvoju japanske privrede.

Izvor:      Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura/ 2022.

0

Ukupan izvoz Japana na svjetsko tržište u 2022. godini iznosio je 752,07 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Japana navodimo slijedom: „84“ – nuklearni reaktori, ... (18,99 %), „87“ – vozila osim željezničkih (18,17 %), „85“ – električne mašine i ... (15,18 %), „99“ – nerazvrstani proizvodi (7,62 %), „90“ – optički, fotografski ... (5,19 %), „72“ – željezo i čelik (4,68 %), „39“ – plastika i proizvodi ... (3,60 %), „27“ – mineralna goriva, ... (2,44 %), „71“ – prirodni ili kultivisani ... (2,33 %), te „29“ – organske kemikalije (2,30 %).
Ostale skupine proizvoda u izvozu Japana na međunarodno tržište čine 19,50 % od ukupnog izvoza Japana u prethodno spomenutoj godini.

Uvoz / vrijednost i struktura/ 2022.

0

Ukupan uvoz Japana sa svjetskog tržišta u 2022. godini iznosio je 905,10 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Japana jesu „27“ – mineralna goriva, ... (28,34 %), „85“ – električne mašine i .... (13,36 %), „84“ – nuklearni reaktori, ... (7,99 %), „30“ – farmaceutski proizvodi (4,34 %), „26“ – rude, kamen ... (3,51 %), „90“ – optički, fotografski ... (3,10 %), „87“ – vozila osim željezničkih ... (2,46 %), „71“ – prirodni ili kultivisani ... (2,26 %), „29“ – organske kemikalije (2,03 %), te „39“ – plastika i proizvodi ... (2,03 %).
Ostale tarifne glave u uvozu Japana čine 30,58 % od ukupnog uvoza Japana sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Slijedom članstva Japana u međunarodnim institucijama, asocijacijama i (ili) organizacijama moguće je učestvovanje Japana u njihovom radu. Stoga iz okvira međunarodnih pravnih organizacijskih formi navodimo nekolicinu institucija, asocijacija i (ili) organizacija u kojima je ova zemlja član i to kako slijedi u nastavku teksta:

 • UN
 • IMF
 • IBRD
 • MIGA
 • IFC
 • OECD
 • UNDP
 • UNICEF
 • ADB
 • ASEAN
 • itd.

Pozivni (telefonski broj zemlje):        00 (+81)

Internet domena:                             .jp

Glavni izvozni partneri / 2022. / %

Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 200 vanjskotrgovinskih partnera Japana, na čijim tržištima je realiziran uvoz proizvoda iz Japana, što je i uočljivo ukoliko promatramo cjelokupno svjetsko tržište.

Glavni uvozni partneri / 2022. / %

Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 150 vanjskotrgovinskih partnera Japana, sa čijih je tržišta registriran izvoz roba u Japan.

Izvor:      Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Poreska politika

 Porez na dodanu vrijednost – „PDV“

Standardna stopa ovog poreza u Japanu iznosi 10 % i primjenjuje se na sve proizvode i usluge – osim onih koji su predmet oporezivanja sniženom stopom poreza na dodanu vrijednost ili su izuzeti (oslobođeni oporezivanja) od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Snižena stopa poreza na dodanu vrijednost iznosi 8 % i u primjeni je na kategorije roba poput hrane, pića, ali i usluga u koje ubrajamo one u ugostiteljskoj djelatnosti.

Izuzeće od plaćanja poreza na dodanu vrijednost moguće je u slučajevima propisanim mjerama fiskalne politike Japana.

Carine u Japanu

Carinske stope Japana po MFN režimu u 2020. godini, za dolje navedenu klasifikaciju proizvoda, iznose:

 • „Svi proizvodi“ (4,99 %)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (11,48 %)
 • „Industrijski proizvodi“ (2,76 %)

Slijedom navedenog je obavezno poštivanje svih postavljenih zahtjeva institucija, tijela i organa Japana. Takvi zahtjevi proizlaze iz važeće zakonodavne legislative zemlje, pa njihovo ispunjavanje dovodi do regulacije tržišta kroz primjenu carinskih postupaka i procedura važećih na tržišnom prostoru.

Istodobno je neophodno obratiti pažnju na propise u oblasti marketinga, oglašavanja i promocije proizvoda i (ili) usluga na tržištu Japana.

 

Na japanskom tržištu akcize se ne plaćaju samo na benzin ili samo na ostala goriva, nego i na duhan, jednako kao što su se dužne plaćati i na alkoholna pića.

Zahtjev tržišta

Uvođenjem i primjenom standarda, koji su praćeni regulativom o pakiranju proizvoda, etiketiranju i dodatnom označavanju proizvoda, te implementacijom navedene regulative u procesu pripreme, proizvodnje i plasmana proizvoda – npr. certifikacija, standardizacija, osigurava se i tehnička sigurnost proizvoda na tržištu.

Ipak, tržište Japana, kao i mnogo koje drugo tržište, ima određena ograničenja i zabrane vezane za uvoz i (ili) izvoz roba i (ili) usluga iz Japana.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Japanom

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)315.990,66141.489,27406.532,581.463.107,33632.230,36
UVOZ (KM)9.482.206,493.564.664,864.038.308,105.689.204,191.678.196,29
OBIM (KM)9.798.197,153.706.154,134.444.840,687.152.311,522.310.426,65
SALDO (KM)-9.166.215,83-3.423.175,59-3.631.775,52-4.226.096,86-1.045.965,93
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)3,333,9710,0725,7237,67

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Japan, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
8473Dijelovi i pribor (osim pokrivača, kovčega za mašine i sl) prikladni za upotrebu isključivo ili u53,62%
6903Ostali vatrostalni keramički proizvodi (npr retorte, talionički lonci, tave, mlaznice-izlivnici, 15,56%
7205Granule i prah, od sirovog željeza, ogledalastog (manganskog) željeza, te željeza ili čelika:8,61%
4413Zgusnuto (sabijeno) drvo u obliku blokova, ploča, 6,06%
2842Ostale soli anorganskih kiselina ili peroksikiselina (uključujući aluminosilikate hemijski određe3,26%
2830Sulfidi; polisulfidi, hemijski određeni ili neodređeni:3,11%
4408Listovi furnira i listovi za sperploce (nespojeni 3,05%
9209Dijelovi (npr mehanizmi za muzičke kutije) i pribor (npr kartice, diskovi i valjci za muzičke in2,65%
9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i nj1,99%
2811Ostale anorganske kiseline i ostali anorganski kisikovi jedinjenja nemetala:1,46%
Ostali0,63%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Japana, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
8414Zračne ili vakuumske pumpe, zračni ili plinski kompresori i ventilatori; ventilacijska ili recirku33,83%
8543Električne mašine i aparati, sa posebnim funkcijama, koji nisu spomenuti niti uključeni na nekom d19,96%
4011Nove vanjske pneumatske gume (uključujući i gume bez zračnica):10,70%
8441Ostale mašine za preradu papirne mase, papira ili kartona, uključujući sve vrste mašina za rezanje7,78%
8516Elektricni protocni i akumulacioni grijaci vode i 3,41%
8536Elektricni aparati za ukljucivanje i iskljucivanje3,04%
7227Toplo valjana žica od ostalih legiranih čelika u nepravilno (labavo) namotanim kolutima:2,27%
2841Soli oksimetalnih ili peroksimetalnih kiselina:2,00%
9102Ručni, džepni i drugi osobni satovi, uključujući štoperice, osim onih iz tarifnog broja 9101:1,48%
8701Vučna vozila (osim onih iz tarifnog broja 8709):1,45%
Ostali14,08%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

SPORAZUMI

Informaciju o bilateralnoj i multilateralnoj suradnji između Bosne i Hercegovine i Japana, kao i kronološki pregled sporazuma i drugih akata – potpisanih, ratificiranih i (ili) onih u postupku (pregovaranja, usklađivanja, ugovaranja, potpisivanja, ratificiranja, objavljivanja u službenim glasilima potpisnica) između Bosne i Hercegovine i Japana, možete potražiti na web stranici Ministarstva vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine.

U svrhu priskrbljivanja i (ili) formiranja detaljnije informacije, tekstove bilateralnih sporazuma između Bosne i Hercegovine i Japana pogledajte na web stranici Ministarstva vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

S ciljem boljeg razumjevanja pravnog okvira za suradnju između Bosne i Hercegovine i Japana, neophodno je u njegovo tumačenje uključiti odredbe sporazuma i ostalih pravnih akata iz domeni bilateralnih i multilateralnih odnosa kako Bosne i Hercegovine, tako i Japana.

Korisne adrese

 • Svjetska banka
 • Ministarstvo vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine
 • Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini
 • Ministarstvo vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
 • Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv na radionicu na temu netarifnih barijera u izvozu i uvozu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u suradnji s privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta organizira „Radionice za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu“ koje će se održati u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci i Brčkom. Svrha ovih sastanaka je poboljšati

   2023-09-20
  • Poziv za učešće na sajmu GAST u Zagrebu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da će se Međunarodni specijalizirani sajam GAST 2024, vodeći sajam hrane i pića, ugostiteljstva, hotelske i ugostiteljske opreme u Hrvatskoj, održati od 23.-25.02.2024. godine u Areni Zagreb. Sajam GAST u Zagrebu, nezaobilazno je mjesto susreta hotelijera, restoratera, barmena, barista, slastičara, kuhara i svih sudionika u kreiranju uspješne turističke

   2023-09-18
  • Poziv na informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“

   Advantage Austria Sarajevo u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“ koji će se održati 26. septembra 2023. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Na događaju će biti prezentirane informacije o Austriji kao poslovnoj lokaciji podružnice, opcije podrške od Austrian

   2023-09-15
  • Pet bh. kompanija izlagat će na nacionalnom štandu BiH na sajmu ANUGA FINE FOOD 2023

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine nastavlja sa aktivnostima podrške bh. kompanijama za izlaganje na međunarodnom sajmu ANUGA FINE FOOD u Kelnu, Njemačka. Za zajednički nastup kompanija iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji VTK/STK BiH, na predstojećem ANUGA FINE FOOD 2023, koji će se održati od 7. do 11. oktobra ove godine, izvršena je prijava prostora

   2023-09-07