Problemi kod izvoza svježeg voća i povrća iz BiH u EU

 

 

Nakon usvajanja nove legilsative u EU krajem 2019. godine, izvoznici svježeg voća i povrća iz Bosne i Hercegovine suočavaju se sa poteškoćama kod plasmana svojih proizvoda u EU.

Naime, Evropska unija donijela je provedbenu direktivu o zaštitnim mjerama protiv unošenja u EU organizama štetnih za bilje i biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Evropske zajednice broj 2019/523 od 21.03.2019 godine. Na osnovu donesene direktive  države članice su morale donijeti zakone i druge propise potrebne za usklađivanje sa ovom direktivom do 31.08.2019 godine i dostaviti ih Komisiji. Primjena ove direktive je počela od  01.09.2019 godine.

Slijedom toga, Republika Hrvatska članica Evropske unije, koja graniči sa Bosnom i Hercegovinom, odredila je samo dva Granična prelaza na koje pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji podliježu nadzoru fitosanitarne inspekcije mogu ulaziti iz Bosne i Hercegovine i to GP Stara Gradiška na sjeveru i GP Nova Sela (Metković), a gdje se nadzor  vrši samo radnim danom u vremenu od 08:00 do 16:00 sati na GP Stara Gradiška, odnosno od 07:00 do 15:00 sati na GP prelazu Nova Sela.

Novom evropskom legislativom koja definiše službene kontrole predviđen je fitosanitarni pregled za biljne kulture i robu koja prethodno po ovom osnovu nije pregledavana od strane fitosanitarne inspekcije. Time se povećao broj fitosanitarnih pregleda i stvorile gužve na granici. To je osnovni razlog zbog čega se ukazala potreba za povećanjem broja graničnih prelaza gdje bi se mogao vršiti fitosanitareni nadzor kao i produženje radnog vremena postojećih graničnih prelaza.

Ovaj problem je bio i tema sastanka koji je 09.07.2020. godine organizovalo i Ministartsvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH sa relevantnim udruženjima privrednika i Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom BiH.

U pripremi sastanka, USAID Sweden FARMA 2 projekat ,u saradnji sa VTK/STK BiH ,pripremio je i kratki pregled tokova izvoza voća i povrća iz BiH u zemlje Evropske unije (u prilogu).

Na predmetnom sastanku je, između ostalog, usaglašeno da se:

– Savjet ministara BiH obrati Vladi Republike Hrvatske sa zahtjevom da se produži radno vrijeme fitosanitarnih inspektora na graničnim prelazima Stara Gradiška i Nova Sela, i to radnim danima od 7 do 19 časova, te da se uvede radno vrijeme subotom od 7 do 15 časova (kratkoročno rješenje);

–   pokrenu pregovori za otvaranje novih graničnih  prelaza sa Hrvatskom za promet roba koje podliježu fitosanitarnom i veterinarskom nadzoru (dugoročno rješenje).

Takođe, ukoliko Vlada Hrvatske pozitivno ne odgovori na kratkoročne prijedloge saradnje, diskutovano je i o preduzimanju određenih reciprocitetnih mjera.

Za BiH je važan nesmetani izvoz, posebno imajući u vidu činjenicu da Sektor voća i povrća je u 2019. godini ostvario ukupan izvoz od 188 miliona KM, 61% izvoza se odnosi na na zemlje EU (za većinu isporuka bh. ozvoznika Hrvatska je tranzitna zemlja).

Na osnovu analize razmjene za sektor voća i povrća u periodu 2017-2019. godina, a gledajući sezonalnost izvoza, tokom jula i avgusta prosjek je da u ovom sektoru se izvozi 500 šlepera mjesečno( šleper=20 tona).

Pet najkonkurentnijih proizvoda iz sektora voća i povrća nosi 52% vrijednosti ukupnog izvoza. Tih 5 proizvoda su: smrznute maline, svježe kruške, jabuke, kornišoni i šljive.

I ovim putem, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine podržava napore Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH da se riješe ove poteškoće, ali u isto vrijeme i apeluje na sve nadležne institucije da u potpunosti razumiju hitnost djelovanja po ovom pitanju pogotovo imajući u vidu činjenicu da se od sredine jula mjeseca očekuje povećan izvoz sezonalnog voća i povrća.

Vanjskotrgovinske razmjene za sektor voća i povrća:  BiH i EU (2019)

 

Share This