Službeni naziv zemlje: Izrael
Položaj: zapadna Azija
Glavni grad: Tel Aviv / Jeruzalem (*podjeljeno mišljenje po ovom pitanju)
Službeni jezik: hebrejski
Političko uređenje: unitarna parlamentarna republika
Površina ukupno:  20.770–22.072 km2 (*podijeljeno mišljenje)
Stanovništvo: 8.882.800 (*podatak iz 2018.)
Valuta: izraelski shekel (ILS)
Telefonski kod zemlje: (+972)
Internet domena: .il

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018.
Stanovništvo, ukupno 4.660.000,00 6.289.000,00 7.623.600,00 8.380.100,00 8.546.000,00 8.713.300,00 8.882.800,00
BND, PPP (mlrd. USD) 68,16 147,01 215,95 294,41 317,25 335,23 354,82
BND po glavi stan., PPP (USD) 14.630,00 23.380,00 28.330,00 35.130,00 37.120,00 38.470,00 39.940,00
BDP (mlrd. USD) 59,01 132,34 234,00 299,81 318,95 353,25 370,59
BDP po glavi stan. (USD) 12.663,36 21.043,57 30.693,59 35.776,80 37.321,62 40.541,86 41.715,03
Rast realnog BDP (% promjene) 7,32 7,46 5,60 2,29 3,98 3,54 3,45
Bilans tekućeg računa (mlrd. USD) 0,16 -2,06 8,09 15,43 11,22 8,19 9,28
Bilans tekućeg računa (% BDP) 0,28 -1,55 3,46 5,15 3,52 2,32 2,50
Izvoz (% BDP) 29,70 35,57 34,72 31,21 29,69 28,68 29,45
Uvoz (% BDP) 34,63 35,66 32,85 28,18 28,11 27,52 29,02
Inflacija (% promjene) 17,20 1,05 2,71 -0,63 -0,54 0,24 0,81
SDI (mil. USD) 151,00 8.047,50 6.984,70 11.336,20 11.988,00 18.168,90 20.788,60
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) .. .. 18,00 12,00 11,00 11,00 11,00

 

Najznačajnije industrijske grane

Sektor poljoprivrede
Industrijski sektor
Sektor usluga

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Izraela, 2018.godine:

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Izraela iznosi (1,14%);
 • Sekundarni (industrija uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Izraela iznosi (19,42%);
 • Tercijarni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Izraela iznosi (69,77%).

 Glavne grane primarnog sektora: uzgoj poljoprivrednih ratarskih, voćarskih i povrtlarskih kultura (osim žitarica).

 Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: prehrambena industrija, kemijska industrija, tekstilna industrija, mašinska industrija, te energetika (prirodni plina).

Glavne grane tercijarnog (uslužnog) sektora:  trgovina, transport, telekomunikacije, turizam i sl.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Izraela, u 2019.godini, iznosio je: 58,45 milijardi USD. Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom izvozu Izraela sa svijetom, su: prirodni ili kultivisani biseri, drago kamenje i sl. (20,13%), električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (13,72%), optički, fotografski, kinematografski, precizni mjerni uređaji (9,38%), bojleri, mašine, mehanički uređaji i njihovi dijelovi (8,57%), organske kemikalije (7,39%), farmaceutski proizvodi (5,67%), mješoviti kemijski proizvodi (5,06%), plastika i proizvodi od plastike (4,74%), avioni, letjelice i njihovi dijelovi (4,2%), te mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (2,47%). Ostali proizvodi čine (18,67%).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Izraela, u 2019.godini, iznosio je: 76,49 milijardi USD. Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom uvozu Izraela iz svijeta, su: bojleri, mašine, mehanički uređaji i njihovi dijelovi (12,35%), mineralna goriva ulja i proizvodi njihove destilacije (12,15%), električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (10,63%), vozila osim tračnih i njihovi dijelovi (9,15%), prirodni i kultivisani biseri, drago i poludrago kamenje (6,65%), optički, kinematografski, precizni mjerni uređaji (3,61%), farmaceutski proizvodi (3,61%), plastika i proizvodi od plastike (3,54%), avioni i njihovi dijelovi (2,73%), te željezo i čelik (2,08%). Ostali proizvodi sudjeluju sa (33,5%).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Izrael je član mnogih multilateralnim organzacija, kao što su: EBRD, FAO, IBRD, ICC (nacionalni komiteti), IFC, IMF, OECD, OSCE (partner), UN, UNESCO, WCO, WTO i sl.

Telefonski kod zemlje: (+972)

Internet domena: .il

Izvor: Ministarstvo ekonomije i industrije Izraela

Glavni izvozni partneri / 2019/ %
Glavni uvozni partneri / 2019 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gornje skupine izvoznih zemalja: 101.mjesto.

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gornje skupine uvoznih zemalja: 86.mjesto.

Izvor: Intracen.org (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV U IZRAELU

Standardna stopa PDV- a u Izraelu iznosila je 17%, u 2019.godini. Ova stopa primjenjuje se na svu robu i usluge koje nisu predmet izuzeća od PDV-a.

Izuzeće od plaćanja PDV-a u Izraelu odnosi se na slijedeće:

 • domaće letove u Izraelu;
 • domaća krstarenja u Izraelu;
 • domaće ture automobilom / autobusom;
 • iznajmljivanje privatnog motornog vozila za vožnju;
 • prihod od izvoza i prodaje svježeg voća i povrća;
 • usluge dostupne u hotelu, uključujući pranje rublja, korištenje sauna, korištenje sportskih i zdravstvenih ustanova, posluženje u sobi i srodne hotelske usluge za goste hotela;
 • hospitalizacija u bolnici.

CARINE I CARINSKA DOKUMENTACIJA

Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi (4,58%) u 2017.godini;

Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN, iznosi (8,28%)u 2017.godini;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi (3,3%) u 2017.godini.

 Akcize se plaćaju na proizvode kao što su:  benzin i dizel gorivo koje se koristi za prijevoz, duhan, alkohol i sl.

 Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Potrebna carinska dokumentacija je slijedeća:

 • Teretnica;
 • Faktura (pošiljatelj proizvoda odgovoran je za dostavu računa);
 • Preferencijalni dokumenti kojima se odobrava izuzeće ili snižavaju carine na temelju trgovinskog sporazuma između Izraela i zemlje izvora;
 • Potvrde i licence (u slučaju da su zakonom propisani uvjeti za uvoz proizvoda). 

Tehnički zahtjevi tržišta i restrikcije uvoza

Spomenuti zahtjevi tržišta odnose se na sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i sl.

Restrikcije uvoza u Izrael odnose se na:

 • vino, alkoholna pića i sok od grožđa s netočnim ili pogrešnim geografskim oznakama;
 • proizvodi od bijelog ili žutog fosfora;
 • neprimjereni filmovi;
 • novčanice ili kovanice koje su zakonito sredstvo plaćanja u bilo kojoj zemlji;
 • ulaznice ili reklamni predmeti za lutriju ili kockanje;
 • prazan obrazac fakture o prodaji;
 • faktura za robu iz stranih zemalja;
 • rabljene vrećice za pakiranje biljnog materijala;
 • noževi, sječivi, koplja i mačevi s nazubljenim bodom ili oštrim nožem;
 • razarajući instrumenti laserskih mjerila brzine;
 • vatreno oružje nalik na olovku, pištolje, predmete aktivirane plinom, itd.;
 • spremnik nervnog plina nalik pištolju;
 • igre na sreću ili njihov dio kako je definirano u kaznenom zakoniku;
 • roba svih vrsta koja sadrži lažni komercijalni opis;
 • poštanska pakovanja koja sadrže živa bića poput gmizavaca, eksploziva, zapaljivih materijala i ostali opasni paketi;
 • rabljena oprema za uzgoj pčela;
 • roba koja se može upotrijebiti kao alati za pripremu ili konzumiranje opasnih droga kako je definirano u „opasna narudžba lijekova“;
 • roba koja se može koristiti za podsticanje nasilja, terora ili sl.aktivnosti.

SPORAZUMI

Kada je riječ o odnosima Bosna i Hercegovina sa Izraelom u okviru međunarodne suradnje, Bosna i Hercegovina preuzela je bilateralne sporazume potpisane između bivše SFRJ i Izraela. Informacija o spomenutim sporazumima kao i njihovom statusu dostupna je na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (Pregled sporazuma).

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Izraelom

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)3.717.596,963.825.952,4410.013.470,6612.000.574,844.176.530,99
UVOZ (KM)2.588.319,842.438.520,333.845.737,402.961.931,92661.025,77
OBIM (KM)6.305.916,806.264.472,7713.859.208,0614.962.506,764.837.556,76
SALDO (KM)1.129.277,121.387.432,116.167.733,269.038.642,923.515.505,22
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)143,63156,90260,38405,16631,83

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Izrael, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
1514Ulje od repice ili ulje od gorušice i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali hemijski 35,46%
4407Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem ili ljuštenjem, uključujući i blanjano, 28,08%
9403Ostali namještaj i njegovi dijelovi:14,42%
8544Izolovana zica (ukljucujuci emajliranu i anodizovanu žicu7,40%
2842Ostale soli anorganskih kiselina ili peroksikiselina (uključujući aluminosilikate hemijski određe3,55%
3603Sporogoreći štapini, detonirajući štapini3,27%
9306Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slična vojna municija i njihovi dijelovi; municija (patron1,61%
1701Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i hemijski čista saharoza, u krutom stanju:1,54%
6601Kišobrani i suncobrani (uključujući štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane):1,46%
9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i nj1,39%
Ostali1,82%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Izraela, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
7602Otpaci i ostaci od aluminijuma21,60%
3920Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od plastičnih masa, koji nisu celularne strukture,13,08%
4901Štampane knjige, brošure, leci i slični štampani materijal, uključujući i u slobodnim listovima:7,38%
8417Neelektrične industrijske i laboratorijske peći, pa i peći za spaljivanje:7,30%
3006Farmaceutska roba navedena u napomeni 4 u ovoj glavi:7,21%
8517Elektricni aparati za zicnu telefoniju i telegrafi6,06%
9031Instrumenti, aparati i mašine za mjerenje ili ispitivanje, koji nisu spomenuti niti uključeni na d5,61%
8542Elektronički integrirani krugovi:4,99%
6806Vuna od sljakezgure, vuna od kamena I slicne miner2,84%
8471Mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički čitači, mašine za bi2,43%
Ostali21,50%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Ambasada Izraela
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
Agencija za promociju stranih ulaganja Bosne i Hercegovine
Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06