Izrael

Službeni naziv zemlje: Izrael
Položaj: zapadna Azija
Glavni grad: Tel Aviv / Jeruzalem (*podjeljeno mišljenje po ovom pitanju)
Službeni jezik: hebrejski
Političko uređenje: unitarna parlamentarna republika
Površina ukupno:  20.770–22.072 km2 (*podijeljeno mišljenje)
Stanovništvo: 8.882.800 (*podatak iz 2018.)
Valuta: izraelski shekel (ILS)
Telefonski kod zemlje: (+972)
Internet domena: .il

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018.
Stanovništvo, ukupno 4.660.000,00 6.289.000,00 7.623.600,00 8.380.100,00 8.546.000,00 8.713.300,00 8.882.800,00
BND, PPP (mlrd. USD) 68,16 147,01 215,95 294,41 317,25 335,23 354,82
BND po glavi stan., PPP (USD) 14.630,00 23.380,00 28.330,00 35.130,00 37.120,00 38.470,00 39.940,00
BDP (mlrd. USD) 59,01 132,34 234,00 299,81 318,95 353,25 370,59
BDP po glavi stan. (USD) 12.663,36 21.043,57 30.693,59 35.776,80 37.321,62 40.541,86 41.715,03
Rast realnog BDP (% promjene) 7,32 7,46 5,60 2,29 3,98 3,54 3,45
Bilans tekućeg računa (mlrd. USD) 0,16 -2,06 8,09 15,43 11,22 8,19 9,28
Bilans tekućeg računa (% BDP) 0,28 -1,55 3,46 5,15 3,52 2,32 2,50
Izvoz (% BDP) 29,70 35,57 34,72 31,21 29,69 28,68 29,45
Uvoz (% BDP) 34,63 35,66 32,85 28,18 28,11 27,52 29,02
Inflacija (% promjene) 17,20 1,05 2,71 -0,63 -0,54 0,24 0,81
SDI (mil. USD) 151,00 8.047,50 6.984,70 11.336,20 11.988,00 18.168,90 20.788,60
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) .. .. 18,00 12,00 11,00 11,00 11,00

 

Najznačajnije industrijske grane

Sektor poljoprivrede
Industrijski sektor
Sektor usluga

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Izraela, 2018.godine:

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Izraela iznosi (1,14%);
 • Sekundarni (industrija uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Izraela iznosi (19,42%);
 • Tercijarni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Izraela iznosi (69,77%).

 Glavne grane primarnog sektora: uzgoj poljoprivrednih ratarskih, voćarskih i povrtlarskih kultura (osim žitarica).

 Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: prehrambena industrija, kemijska industrija, tekstilna industrija, mašinska industrija, te energetika (prirodni plina).

Glavne grane tercijarnog (uslužnog) sektora:  trgovina, transport, telekomunikacije, turizam i sl.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Izraela, u 2019.godini, iznosio je: 58,45 milijardi USD. Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom izvozu Izraela sa svijetom, su: prirodni ili kultivisani biseri, drago kamenje i sl. (20,13%), električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (13,72%), optički, fotografski, kinematografski, precizni mjerni uređaji (9,38%), bojleri, mašine, mehanički uređaji i njihovi dijelovi (8,57%), organske kemikalije (7,39%), farmaceutski proizvodi (5,67%), mješoviti kemijski proizvodi (5,06%), plastika i proizvodi od plastike (4,74%), avioni, letjelice i njihovi dijelovi (4,2%), te mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (2,47%). Ostali proizvodi čine (18,67%).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Izraela, u 2019.godini, iznosio je: 76,49 milijardi USD. Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom uvozu Izraela iz svijeta, su: bojleri, mašine, mehanički uređaji i njihovi dijelovi (12,35%), mineralna goriva ulja i proizvodi njihove destilacije (12,15%), električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (10,63%), vozila osim tračnih i njihovi dijelovi (9,15%), prirodni i kultivisani biseri, drago i poludrago kamenje (6,65%), optički, kinematografski, precizni mjerni uređaji (3,61%), farmaceutski proizvodi (3,61%), plastika i proizvodi od plastike (3,54%), avioni i njihovi dijelovi (2,73%), te željezo i čelik (2,08%). Ostali proizvodi sudjeluju sa (33,5%).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Izrael je član mnogih multilateralnim organzacija, kao što su: EBRD, FAO, IBRD, ICC (nacionalni komiteti), IFC, IMF, OECD, OSCE (partner), UN, UNESCO, WCO, WTO i sl.

Telefonski kod zemlje: (+972)

Internet domena: .il

Izvor: Ministarstvo ekonomije i industrije Izraela

Glavni izvozni partneri / 2019/ %
 • SAD
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Kina
 • Hong Kong Kina
 • Holandija
 • Indija
 • Turska
 • Njemačka
 • Belgija
 • Francuska
 • Ostale zemlje
Glavni uvozni partneri / 2019 / %
 • SAD
 • Kina
 • Turska
 • Rusija
 • Njemačka
 • Italija
 • Japan
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Belgija
 • Indija
 • Ostale države

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gornje skupine izvoznih zemalja: 101.mjesto.

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gornje skupine uvoznih zemalja: 86.mjesto.

Izvor: Intracen.org (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV U IZRAELU

Standardna stopa PDV- a u Izraelu iznosila je 17%, u 2019.godini. Ova stopa primjenjuje se na svu robu i usluge koje nisu predmet izuzeća od PDV-a.

Izuzeće od plaćanja PDV-a u Izraelu odnosi se na slijedeće:

 • domaće letove u Izraelu;
 • domaća krstarenja u Izraelu;
 • domaće ture automobilom / autobusom;
 • iznajmljivanje privatnog motornog vozila za vožnju;
 • prihod od izvoza i prodaje svježeg voća i povrća;
 • usluge dostupne u hotelu, uključujući pranje rublja, korištenje sauna, korištenje sportskih i zdravstvenih ustanova, posluženje u sobi i srodne hotelske usluge za goste hotela;
 • hospitalizacija u bolnici.

CARINE I CARINSKA DOKUMENTACIJA

Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi (4,58%) u 2017.godini;

Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN, iznosi (8,28%)u 2017.godini;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi (3,3%) u 2017.godini.

 Akcize se plaćaju na proizvode kao što su:  benzin i dizel gorivo koje se koristi za prijevoz, duhan, alkohol i sl.

 Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Potrebna carinska dokumentacija je slijedeća:

 • Teretnica;
 • Faktura (pošiljatelj proizvoda odgovoran je za dostavu računa);
 • Preferencijalni dokumenti kojima se odobrava izuzeće ili snižavaju carine na temelju trgovinskog sporazuma između Izraela i zemlje izvora;
 • Potvrde i licence (u slučaju da su zakonom propisani uvjeti za uvoz proizvoda). 

Tehnički zahtjevi tržišta i restrikcije uvoza

Spomenuti zahtjevi tržišta odnose se na sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i sl.

Restrikcije uvoza u Izrael odnose se na:

 • vino, alkoholna pića i sok od grožđa s netočnim ili pogrešnim geografskim oznakama;
 • proizvodi od bijelog ili žutog fosfora;
 • neprimjereni filmovi;
 • novčanice ili kovanice koje su zakonito sredstvo plaćanja u bilo kojoj zemlji;
 • ulaznice ili reklamni predmeti za lutriju ili kockanje;
 • prazan obrazac fakture o prodaji;
 • faktura za robu iz stranih zemalja;
 • rabljene vrećice za pakiranje biljnog materijala;
 • noževi, sječivi, koplja i mačevi s nazubljenim bodom ili oštrim nožem;
 • razarajući instrumenti laserskih mjerila brzine;
 • vatreno oružje nalik na olovku, pištolje, predmete aktivirane plinom, itd.;
 • spremnik nervnog plina nalik pištolju;
 • igre na sreću ili njihov dio kako je definirano u kaznenom zakoniku;
 • roba svih vrsta koja sadrži lažni komercijalni opis;
 • poštanska pakovanja koja sadrže živa bića poput gmizavaca, eksploziva, zapaljivih materijala i ostali opasni paketi;
 • rabljena oprema za uzgoj pčela;
 • roba koja se može upotrijebiti kao alati za pripremu ili konzumiranje opasnih droga kako je definirano u „opasna narudžba lijekova“;
 • roba koja se može koristiti za podsticanje nasilja, terora ili sl.aktivnosti.

SPORAZUMI

Kada je riječ o odnosima Bosna i Hercegovina sa Izraelom u okviru međunarodne suradnje, Bosna i Hercegovina preuzela je bilateralne sporazume potpisane između bivše SFRJ i Izraela. Informacija o spomenutim sporazumima kao i njihovom statusu dostupna je na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (Pregled sporazuma).

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Izraelom

                                                 KM

  2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
IZVOZ 3.910.417,60 5.218.304,10 4.287.664,75 5.162.727,47 3.717.596,96
UVOZ 1.363.022,55 3.795.548,54 2.825.301,84 2.278.980,21 2.588.319,84
OBIM 5.273.440,15 9.013.852,64 7.112.966,59 7.441.707,68 6.305.916,80
SALDO 2.547.395,05 1.422.755,56 1.462.362,91 2.883.747,26 1.129.277,12
POKRIVENOST 286,89% 137,48% 151,76% 226,54% 143,63%

 

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Izraelu, u 2019.godini; su:  

 • ostali namještaj i njegovi dijelovi (46,87%);
 • mašine za rublje za kućanstvo i praonice (8,61%);
 • ostale soli anorganskih kiselina (8,35%);
 • drvo obrađeno po dužini piljenjem (8,08%);
 • sporogorući štapini, detonirajući štapini (7,47%);
 • kišobrani i suncobrani (5,88%);
 • preparati koji se koriste za prehranu životinja (4,03%);
 • sjedala – osim onih iz tarifnog broja 9402 (3,15%);
 • dijelovi iz tarifnog broja 8503 (2,33%);
 • cerade, nadstrešnice i vanjski platneni zastori (1,56%);
 • ostali proizvodi (3,67%).

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Izraela, u 2019.godini, su:

 • slavine, ventili i slični uređaji za cjevovode (12,12%);
 • ostale ploče, listovi furnira, folije i vrpce (10,36%);
 • električni aparati za žičanu telefoniju i telegrafi (7,80%);
 • instrumenti, aparati i mašine za mjerenje (7,18%);
 • preparati za kosu (6,84%);
 • mjerila potrošnje ili proizvodnje plina (6,10%);
 • štampane knjige, brošure i letci (6,07%);
 • nove vanjske, pneumatske gume (3,35%);
 • farmaceutski proizvodi (3,23%);
 • table, ploče, pultovi, stolovi, ormari i sl. (2,95%);
 • ostali proizvodi (34%).

Izvor: Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Ambasada Izraela
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
Agencija za promociju stranih ulaganja Bosne i Hercegovine
Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.