Izmjenjen obrazac Potvrde o angažiranju vozača za vrijeme ograničenja kretanja po Naredbi Kriznog štaba

 

 

Na osnovu upita nekolicine prijevoznika, kao i primjećenih nedostataka na samoj Potvrdi o angažiranju vozača, ostavareni su kontakti kako sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija, tako i sa Kriznim štabom Federalnog ministarstva zdravstva, koji su prihvatili iznesene sugestije.

Temeljem tih sugestija, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija nam je dostavilo, te i na vlastitoj web stranici objavilo inoviran obrazac Potvrde o angažiranju vozača.

S tim u vezi, a radi neometane organizacije cestovnog prijevoza tereta i/ili putnika, te dolaska na posao i odlaska sa posla voznog osoblja od/do adrese stanovanja u vrijeme ograničenog kretanja, izmjenjen obrazac Potvrde o angažiranju vozača možete preuzeti na sljedećem linku.

Naredba Kriznog štaba od 09.11.2020. godine 

Potvrda o angažiranju vozača (BS)

Potvrda o angažiranju vozača (HR)

Potvrda o angažiranju vozača (SR)

Share This