Izmjena pravila saobraćaja za teretna vozila na graničnom prijelazu Obrežje

 

 

Prema zaprimljenoj obavjesti Obrtne zbornice Slovenije, nadležni organi su utvrdili izmjenu režima/pravila saobraćaja na ranijem graničnom prijelazu Obrežje u Sloveniji, koja će se primjenjivati od 27.06.2023.godine u 10 sati, na sljedeći način:
• Teretna vozila, koji samo tranzitiraju preko ovog graničnog prelaza, sada će moći da prolaze kroz glavne nadstrešnice.
• Sva ostala teretna vozila koja žele da izvrše carinjenje, koriste usluge špeditera ili DARS-a, to će moći da urade isključivo preko parkinga namenjenih za teretni saobraćaj, bivšeg graničnog prelaza Obrežje.
• Odvojene trake za teretni saobraćaj biće zatvorene, a sve izmjene u pogledu regulacije saobraćaja, biće vidljivo označene i moraju se striktno poštivati.

Vozačima koji koriste špediciju ili carinsku službu, je zabranjeno prelaziti pješice područje autoputa (ispod nadstrešnice bivšeg graničnog prelaza), nego moraju koristiti izlaze na autoputu i nadvožnjacima, koji omogućavaju vožnju i bezbjedno kretanje teretnih vozila na području graničnog prelaza.

Kako se navodi u obavjesti Obrtne zbornice Slovenije, na području bivšeg graničnog prelaza, policijski organi će nadzirati eventualne prelaske autoputa pješice i druge prekršaje od strane vozača teretnih vozila (npr. vožnja unazad na autoputu, nepropisno parkiranje, zaustavljanje kamiona na parkirnim trakama i drugim površinama gdje je to zabranjeno, brzinu kretanja svih vozila i sl.), te shodno tome sankcionisati sve uočene prekršaje.

Share This