Izmijenjen Pravilnik o određivanju javnih cesta za tranzit teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku

 

 

U Narodnim novinama Republike Hrvatske br. 19/22 objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_02_19_207.html.

Izmjenama Pravilnika su obuhvaćene dionice državnih cesta u Republici Hrvatskoj koje vode prema/od graničnih prijelaza sa Bosnom i Hercegovinom (gp Maljevac/Velika Kladuša, gp Strmica/Strmica i gp Gornji Brgat/Ivanica) i dionice državnih cesta koje vode prema/od graničnih prijelaza sa Republikom Srbijom (gp Erdut/Bogojevo i gp Ilok/Bačka Palanka), te definirani uvjeti njihovog korištenja pri obavljanju međunarodnog prijevoza tereta u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku.

Pravilnik je donesen 11.02.2022.godine, a stupio je na snagu osmog dana od dana objave.

Share This