Izazovi izvoza

U organizaciji Poslovnih novina i suorganizaciji Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, a uz podršku LRC-a, juče je u Sarajevu održana Panel konferencija “Izazovi izvoza“ na kojoj se govorilo o temama “Učinak izvoza na bh. ekonomiju“ i “Međunarodna naplata potraživanja i izazovi sa kojima se izvoznici susreću“. Učesnici konferencije su se složili da su ključni faktori za jači rast izvoza i napredak bh. ekonomije poboljšanje poslovnog ambijenta, povećanje direktnih stranih investicija kao i blaža poreska politika i kvalitetna radna snaga.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović, naglasio je da je od najveće važnosti postojanje sistema. Prema njegovim riječima, jedan od glavnih ciljeva Ministarstva kojim rukovodi je omogućiti pristup svim tržištima, a što je i postignuto usvajanjem strateških dokumenata i potpisivanjem raznih međunarodnih sporazuma. Velika želja je da u budućnosti Bosna i Hercegovina postane članica Svjetske trgovinske organizacije i na tome se takođe snažno radi. Govoreći o stranim investicijama, ministar Šarović je istakao da je osnovni preduslov za njihovo privlačenje Bosna i Hercegovina kao stabilna država.

Direktorica projekta “100 najvećih u BiH“ Alena Ahmetspahić-Fočo, istakla je da je prošle godine BiH izvezla 11 milijardi KM, a da su najveće kompanije povećale svoj izvoz za 12 posto, dok je direktor partnerskog LRC BIS, Emil Kučković, kazao da bh. izvoznici ne propadaju nego konstantno rastu i da im treba pružiti podršku.

Direktor Sektora za makroekonomski sistem Vanjskotrgovinske komore BiH Momir Tošić, naveo je da se 70 posto bh. proizvoda izvozi na tržišta EU, a da su poboljšanja poslovnog ambijenta i infrastrukture u Bosni i Hercegovini imperativi kako bi se izvoz povećao.

Govoreći sa aspekta izazova sa kojima se uspješni bh. izvoznici suočavaju, Vedad Halilović iz kompanije AS Holding naglasio je da je neophodno brendirati Bosnu i Hercegovinu kao državu iz koje dolaze kvalitetni proizvodi, dok je Ševal Suljkanović iz kompanije BIMAL istakao da ekonomska diplomatija treba napraviti pretpostavke za daljnje razvijanje poslovanja i izvoza bh. kompanija. Goran Vrhovac iz kompanije Mladegs Pak iz Prnjavora istakao je da bez povećanja izvoza i obima poslovanja kompanije ne mogu otvarati nova radna mjesta niti ulagati u opremu ili IT, dok je Hrvoje Stojić iz Addiko Bank BiH kazao da se na primjeru Hrvatske vidi da evropske integracije pozitivno utiču na povećanje izvoza.

Diskutujući o međunarodnoj naplati potraživanja, Matej Golob iz kompanije Converta d.o.o. Ljubljana kazao je da 60 posto računa u EU nije naplaćeno ili je naplaćeno sa zakašnjenjem, dok 50 posto malih firmi ima problem sa tim da fakture nisu plaćene na vrijeme.

Direktorica LRC Inkasso Amina Ahmetović, istakla je da se u BiH dnevno blokira više od 200 transakcijskih računa i da direktori trebaju voditi računa o riziku plasmana i naplate, dok je Đenan Bogdanić iz kompanije Batagon Factoring d.o.o. istakao da je tržište kreditnog osiguranja u BiH potpuno nerazvijeno i da se na tome mora raditi kao na jednom rješenju za problem naplate potraživanja. Aldijana Dubravić iz Izvozno kreditne agencije – IGA naglasila je da ova institucija može biti partner svim kompanijama koje izvoze tako što u slučaju neuspjeha sa naplatom sami finansiraju dug u obimu od 70 do 90 posto.

Panel konferencije “Izazov izvoza“ održana je kao najava vodećeg privrednog događaja “100 najvećih u BiH”, 31. dodjele priznanja najuspješnijim kompanijama u Bosni i Hercegovini koja će se u hotelu Hills održati 26. septembra i okupiti najuspješnije bh. privrednike