Izazovi i prilike koje donosi industrija 4.0

„Bazne tehnologije i implementacija industrije 4.0“ naziv je radionice koja je održana u organizaciji Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, u saradnji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, uz podršku projekta ”Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME, kojeg sufinansiraju Evropska unija i Vlada SR Njemačke.

Učesnicima skupa, predstavnicima kompanija i institucija, obratio se potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić, koji je istakao da je implementacija industrije 4.0 veliki izazov i zahtijeva saradnju poslovnih subjekata, institucija i akademske zajednice.
„Industrija 4.0 se dešava danas i govorimo o pametnim fabrikama, potpunoj automatizaciji i pametnim sistemima, robotima i vještačkoj inteligenciji. Primjenom industrije 4.0 u današnjem savremenom poslovnom okruženju, kompanije lakše prilagode proizvodnju potrebama tržišta, efikasnije upravljaju resursima, povećavaju promet i dobit te konkurentnost na tržištu“ kazao je Egrlić.

Koliko je značajan događaj i koje će sve edukacije biti u narednom periodu biti organizovane za bh. poslovnu zajednicu govorili su Sabrina Teskeredžić, direktorica Instituta za edukaciju Vanjskotrgovinske komore BiH i Donald Prohaska, zamjenik voditelja Projekta i viši savjetnik GIZ-a.

O ključnim tehnologijama industrije 4.0 i njihovoj primjeni u proizvodnim procesima govorio je prof. dr.Isak Karabegović, koji je rekao da BiH ima vrlo malo implementiranih robota.
„Mi smo u Akademiji nauka i umjetnosti BiH proveli istraživanje u Bosni i Hercegovini o zastupljenostirobota u proizvodnim procesima. U istraživanju smo obuhvatili 176 kompanija, koje posluju u sektorima metalne elektroindustrije, drvne i grafičke, prehrambene, hemijske, industrije tekstila, odjeće, kože, obuće, ugostiteljstva te građevinarstva. Na pitanje da li upotrebljavaju industrijske robote u proizvodnji, 73% je odgovorilo NE, 21% je odgovorilo DA, dok je 6% dalo odgovor NIJE MI POZNATO. Ovo ukazuje na jako nisku implementaciju industrijskih robota u proizvodnim procesima Bosne i Hercegovine“ kazao je Karabegović i dodao da je krajnji cilj četvrte industrijske revolucije doći do „pametnih fabrika“.

O izazovima i benefitima uvođenja i primjene industrije 4.0 u poduzeća, govorio je direktor razvoja GAT d.o.o. Sanski Most Damir Nukić.
„Primjenom inovativnih principa rada omogućujemo konkurentnost naših usluga. Rezultati primjene inovativnih rešenja su, prije svega, porast zaposlenih sa 80 na 120, prometa za 94 posto, prosječne plate za 47 posto, broja zaposlenih s VSS za 25 posto i rast izvoza za 103 posto“ kazao je Nukić.

Cilj današnje radionice je da doprinese zajedničkom kreiranju javnih politika usmjerenih ka poboljšanju poslovnog okruženja koji će doprinijeti kreiranju konkretnih mjera u oblasti digitalizacije i inovacija kao horizontalnih mjera u svim oblastima djelovanja malih i srednjih preduzeća u BiH. Na osnovu rezultata iz posljednjeg OECD-ovog SME Policy Index 2022 vidljivo je da se puno mora napraviti kako bi poslovno okruženje u BiH bilo pogodno za ulaganja, privlačenje investicija, te za rad i djelovanje postojećih preduzetnika, a samim time i usklađeno sa EU regulativama i konkretnim politikama (npr. zelena tranzicija, digitalno društvo, društvo znanja, globalni lanci vrijednosti, inovacije, izvoz). Kao jedan od zaključaka sa skupa, neophodno je izraditi industrijsku strategiju na razini Bosne i Hercegovine uz akcijski plan implementacije Industrije 4.0. Strategija treba imati mjerljive pokazatelj i pilotiranje koje će se napraviti kroz definiranje i ostvarenje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva strategije Industrije 4.0.