Izabrani novi članovi Odbora Grupacije rashladne, klima tehnike i toplotnih pumpi

 

 

Grupacija rashladne, klima tehnike i toplotnih pumpi Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH je 14.10.2021. godine održala Reizbornu skupštinu članova Grupacije, te za nove predstavnike Odbora izabrala firme: Alfatherm doo Mostar, Master Frigo doo Banja Luka, Bensa inžinjering doo Sarajevo, Cool Master doo Brčko, Grijanje Invest doo Pale, Stanić-trade doo Sarajevo i LED doo Mostar.

Grupacija rashladne, klima tehnike i toplotnih pumpi pri Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine preko šest godina uspješno sprovodi aktivnosti s ciljem podrške sprovođenja Montrealskog protokola Bečke konvencije o zaštiti ozonskog omotača, kao i ispunjavanja zahtjeva ozonske i F-gas legislative i EU standarda. Grupacija objedinjuje interese i potrebe pravnih i fizičkih lica uključenih u sve vrste poslova vezano za rashladnu i klima tehniku kao i toplotne pumpe sa ciljem promovisanja i zaštite interesa struke u cjelini.

Pored formalnog dijela izbora novih članova, usvajanja Pravilnika o radu i podnošenja izvještaja za prethodni period, prezentovani su rezultati projektne aktivnosti „Uspostava baze podataka uređaja i opreme koja sadrži supstance koje oštećuju ozonski omotač“ koji provodi UNDP kancelarija u Bosni i Hercegovini uz punu podršku Ozonske jedinice BiH. Navedena aktivnost se provodi uz punu podršku Federalnog ministarstva za okoliš i turizam, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, te Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BIH. Još uvijek je u toku je proces prikupljanja podataka o servisnim radionicama, rashladnim sistemima i KGH uređajima sa više od 3kg rashladnog medija u BiH, što je i ključna aktivnost projekta. Pozivane su sve servisne radionice i vlasnici opreme da se odazovu pozivu i aktivno sudjeluju u postupku prikupljanja podataka putem popunjavanja neophodnih i jednostavnih obrazaca. Na ovaj način će se omogućiti jednostavna registracija koja će u budućnosti biti i zakonska obaveza.

Nakon dijaloga svih prisutnih privrednika izneseni su određeni prijedlozi za Plana rada Grupacije rashladne, klima tehnike i toplotnih pumpi za 2021/2022. godinu koji se fokusiraju na: neophodnost usvajanja novih Pravilnika/Uredbi koji tretiraju tvari koje oštećuju ozonski omotač i fluoriranim stakleničkim plinovima, podršku certifikaciji servisera na trening centrima mašinskih fakulteta u Sarajevu i Banja Luci, kontinuirano širenje mreže članstva Grupacije i promovisanje firmi koje zapošljavaju certifikovane servisere, te organizaciju radionica teme rashladne tehnike i toplotnih pumpi.

[wds id=”52”]

Share This