U skladu sa aktima Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, danas je održana 12. redovna, izborna Skupština ovog Udruženja, na kojoj je tajnim glasanjem izabran novi sastav Odbora Udruženja, sa četverogodišnjim mandatom.

Predsjedavajući Odbora, koji se rotiraju svakih 16 mjeseci tokom mandata, na poziciji predsjednika, su:
1. Goran Kapetanović iz firme Autoprevoz-teretni promet d.o.o Mostar,
2. Emir Horozović iz firme Almy d.o.o Zenica i,
3. Jovo Cvijić iz firme Kombi-trans d.o.o Ugljevik.

Novi članovi Odbora Udruženja su:
1. Almir Mehmedović iz firme Tuzlatransport d.o.o Tuzla,
2. Žarko Brković iz firme Actros d.o.o Prnjavor,
3. Miroslav Biljaka iz firme Biljaka-trans d.o.o Travnik,
4. Nijaz Duraković iz firme Kuna d.o.o Kuna,
5. Dragan Marić iz firme Europart d.o.o Mostar i,
6. Borislav Gavrilović iz firme Gavrilović d.o.o Kozarska Dubica.

[wds id=”22″]