Istraživanje Zajedničkog regionalnog tržišta Zapadnog Balkana

 

 

Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana je pokrenuo istraživanje o klјučnim pokazatelјima performansi i sprovođenju Akcionog plana Zajedničkog regionalnog tržišta Zapadnog Balkana.

Rezultati istraživanja će pomoći kreatorima politika u oblikovanju pravih mera i ubrzavanju aktivnosti u pravom smeru, što će doprineti stvaranju bolјeg poslovnog okruženja u celom regionu.

Anketaje dostupna na dole navedenom linku i biće otvorena do 6. oktobra. Svi odgovori će biti analizirani agregirano. Imena ispitanika neće biti objavlјena ni u jednom trenutku.

Pozivamo zainteresovane kompanije da anketu popune putem linka.

Kontakt osoba za više informacija je aAnđela Rajič, e-mail: andela.rajic@komorabih.ba.

Share This