Istekao Opći sistem povlastica (GSP) za Bosnu i Hercegovinu

 

 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještena je od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da je “ Generalized System of Preferences” – Opći sistem povlastica (GSP) za Bosnu i Hercegovinu istekao 31.12.2020. godine, što znači da Bosna i Hercegovina neće više imati povlašteni status u trgovini sa Sjedinjenim Američkim Državama, te da se od navedenog datuma primjenjuje tretman najpovlaštenije nacije (MFN), odnosno normalna carinska tarifa za proizvode porijeklom iz Bosne i Hercegovine.

Diskusije o obnavljanju ovog režima trgovine su u toku, ali zbog novonastale političke atmosfere u Sjedinjenim Američkim Državama još uvijek nije jasno definisano da li će se ovaj program, kao i do sada, moći primjenjivati retroaktivno, te da li će bh. izvoznici moći refundirati carinske troškove nastale u međuvremenu.

Share This