Službeni naziv zemlje:  Republika Island
Položaj:  sjeverozad kontinenta „Europa“ – otok u „Atlantskom Oceanu“
Glavni grad:   Rejkjavik
Službeni jezik:  islandski
Političko uređenje:  republika – parlamentarni sistem vlasti
Ukupna površina: 103.125 km2
Stanovništvo:   381.900(Podatak iz 2022. godine)
Valuta:     islandska kruna (ISK)

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990.-2022.):

PREDMET VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ 2000. 2010. 2015. 2019. 2020. 2021. 2022.
Stanovništvo, ukupno 281.205,00 318.041,00 330.815,00 360.563,00 366.463,00 372.520,00 381.900,00
BND, PPP (USD) 8.062.590.839,42 10.229.671.486,19 15.371.988.994,73 21.466.829.308,78 19.458.107.844,98 20.681.740.044,99 25.037.138.599,62
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 28.670,00 32.160,00 46.470,00 59.540,00 53.100,00 55.520,00 65.560,00
BDP (USD) 9.025.660.361,76 13.751.161.917,74 17.517.210.519,09 24.663.643.101,96 21.553.080.483,81 25.552.639.899,07 27.841.648.044,38
BDP po glavi stanovnika (USD) 32.096,37 43.237,07 52.951,68 68.403,14 58.813,80 68.594,01 72.902,98
Godišnji rast BDP – a (%) 4,99 -2,83 4,44 1,81 -7,24 4,33 6,44
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) -912.973.168,22 -844.996.658,19 985.803.077,58 1.596.783.415,17 191.809.444,55 -612.309.849,34 -447.511.469,09
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % -10,12 -6,14 5,63 6,47 0,89 -2,40 -1,61
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 32,13 51,75 51,65 43,67 33,23 37,37 46,31
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 39,01 41,90 44,17 39,18 34,79 39,42 47,04
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 5,14 5,40 1,63 3,01 2,85 4,44 8,31
SDI, neto priljev (USD) 155.160.734,11 256.982.201,69 1.145.767.444,82 -556.463.720,65 -878.458.464,59 108.528.895,87 961.239.135,54
Potrebno vrijeme za otvaranje firme – dan(i) .. 5,00 12,00 11,50 .. .. ..

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo)
Sekundarni (uključujući i građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Najznačajniji privredni sektori Islanda, 2022. godina

Shodno informaciji o dodanoj vrijednosti pojedinih sektora u strukturi bruto domaćeg proizvoda Islanda primjetno je da primarni sektor (u dijelu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva) sudjeluje sa 4,07 % u spomenutoj vrijednosti.

Ribarstvo je glavna grana navedenog sektora, pri čemu je poseban naglasak u njegovom razvoju stavljen na kontrolirani izlov ribe, kao i na zaštitu pojedinih morskih, ali i slatkovodnih vrsti. Značajna pažnja poklanja se mrijestilištima, kao i uzgoju ribe u ribogojilištima otvorenog i zatvorenog tipa (npr. kavezni uzgoj). Kompletan sistem je standardiziran, te se radni procesi u njemu provode kroz primjenu usvojenih procedura.

Dodana vrijednost sekundarnog sektora (u segmentu industrije – uključujući i građevinarstvo) u bruto domaćem proizvodu iznosi 21,34 %, ali ga dobrim dijelom čine energetika, rudarstvo, kao i njihove srodne industrijske grane poput metalne industrije, te kemijske industrije. Istodobno i prehrambena industrija je jedna od značajnijih karika ovog sektora na Islandu.

Tercijalni sektor obuhvata uslužne privredne grane i svojom dodanom vrijednošću sudjeluje sa 64,40 % u strukturi bruto domaćeg proizvoda Islanda, kreirajući time najznačajniji dio u ukupnoj dodanoj vrijednosti u bruto domaćem proizvodu navedene zemlje. Trgovina, transport, telekomunikacije, financijske usluge, pa i osiguravajuća djelatnost, jednako kao i turizam, konfiguriraju navedeni sektor zajedno sa ostalim uslužnim djelatnostima.

Izvor:       Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Islanda na svjetsko tržište u 2022. godini iznosio je 7,42 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Islanda navodimo slijedom: „76“ – aluminij i proizvodi ... (41,40 %), „03“ – riba i rakovi, .... (31,43 %), „72“ – željezo i čelik (4,95 %), „23“ – recidivi i otpad ... (3,88 %), „15“ – životinjska, biljna ... (3,13 %), „90“ – optički, fotografski ... (2,54 %), „27“ – mineralna goriva, ... (2,30 %), „16“ – prerađevine od mesa, ... (1,53 %), „28“ – anorganske kemikalije, ... (1,50 %), te „84“ – nuklearni reaktori, ... (1,22 %).
Ostale skupine proizvoda u izvozu Islanda na međunarodno tržište čine 6,12 % od ukupnog izvoza Islanda u prethodno spomenutoj godini.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Islanda sa svjetskog tržišta u 2022. godini iznosio je 9,76 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Islanda jesu „27“ – mineralna goriva, ... (14,76 %), „87“ – vozila osim željezničkih ... (10,72 %), „85“ – električne mašine i ... (10,53 %), „84“ – nuklearni reaktori, ... (9,64 %), „28“ – anorganske kemikalije (8,1 %), „90“ – optički, fotografski ... (3,32 %), „94“ – namještaj, ležišta ... (2,85 %), „88“ – zračne letjelice, ... (2,67 %), „73“ – proizvodi od željeza ... (2,57 %), te „39“ – plastika i proizvodi ... (2,54 %).
Ostale tarifne glave u uvozu Islanda čine 32,30 % od ukupnog uvoza Islanda sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Slijedom članstva Republike Island u međunarodnim institucijama, asocijacijama i organizacijama, spomenuta zemlja učestvuje u njihovom radu. Stoga iz okvira međunarodnih organizacijskih pravnih formi navodimo nekolicinu institucija, asocijacija i organizacija u kojima je ova zemlja član. Shodno prethodno spomenutomu navodimo:

 • UN
 • WTO
 • IMF
 • IBRD
 • OECD
 • FAO
 • ILO
 • EFTA
 • Vijeće Europe
 • OSCE
 • NATO
 • UNESCO
 • ostale

Pozivni (telefonski broj zemlje):         00 (354)

Internet domena:                               .is

 

 

Glavni izvozni partneri / 2022 / %

Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 100 vanjskotrgovinskih partnera Islanda na čijim tržištima je realiziran uvoz sa Islanda, što je uočljivo ukoliko promatramo cjelokupno svjetsko tržište.

Glavni uvozni partneri / 2022 / %

Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 75 vanjskotrgovinskih partnera Islanda sa čijih je tržišta registriran izvoz na Island.

Izvor:       Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

Standardna stopa poreza na dodanu vrijednost (PDV) u Republici Island iznosi 24 % i primjenjuje se na skoro sve proizvode i (ili) usluge – osim onih koji nisu predmet oprezivanja navedenim porezom ili se oporezuju po nižim stopama spomenutog poreza.

Većina prehrambenih proizvoda u Republici Island podliježe stopi poreza na dodanu vrijednost od 7 %, jednako kao i određene pretplate. Ista stopa poreza na dodanu vrijednost u primjeni je prilikom prodaje knjiga, časopisa, nosača zvuka (CD format), ali i prilikom isporuke električne energije, tople vode, te goriva za zagrijavanje prostora – kako kućanstava, tako i bazena.

Hotelijerske i ugostiteljske usluge oporezuju se po stopi poreza na dodanu vrijednost od 11 %.

Ipak, određeni proizvodi i (ili) usluge oslobođeni su od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

U prethodnu skupinu svrstavamo usluge zdravstvenih i (ili) socijalnih službi, potom školstvo, usluge drugih obrazovnih institucija, sportske aktivnosti, kulturno – umjetničke aktivnosti, poštanske usluge, te usluge putničkih agencija.

Carine na Islandu

Carinske stope Republike Island, po MFN režimu u 2019. godini, za dolje navedenu klasifikaciju proizvoda iznose kako slijedi:

 • „Svi proizvodi“ (4,59 %)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (17,97 %)
 • „Industrijski proizvodi“ (0,00 %)

Carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste, kao i uvozne carinske deklaracije i potrebna je u svrhu provođenja carinskog postupka na određenom carinskom prostoru.

Pod dodatnom dokumentacijom potrebnom za izvoz navodimo uvoznu dozvolu, certifikat o porijeklu robe, pakirnu listu, otpremnicu, policu osiguranja, te shodno vrsti i namjeni proizvoda i (ili) usluga … veterinarsku, sanitarnu i fito – sanitarnu dozvolu, odnosno sva ostala dokumentacija tražena od nadležnih institucija, organa i tijela Republike Island.

Pored prethodno navedenog, obavezno je poštivanje svih postavljenih zahtjeva institucija, tijela i organa Republike Island. Zahtjevi moraju biti usklađeni sa važećom zakonodavnom legislativom zemlje, čime se reguliraju carinski postupci i procedure na određenom tržištu.

Tehnička sigurnost proizvoda osigurava se uvođenjem i primjenom standarda koji su praćeni regulativom o pakiranju proizvoda, etiketiranju i dodatnom označavanju proizvoda, te implementacijom navedene regulative kroz proces pripreme, proizvodnje i plasmana proizvoda na tržište uz njihovu prethodnu certifikaciju.

Također je neophodno obratiti pažnju na važeće propise u oblasti marketinga, oglašavanja i promocije proizvoda i (ili) usluga na tržištu Republike Island.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Švicarskom

POKAZATELJ
IZVOZ (KM)
UVOZ (KM)
OBIM (KM)
SALDO (KM)
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine , . godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine , . godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi:

Ukoliko želite steći sliku međunarodnog pravnog okvira za suradnju između Bosne i Hercegovine i Republike Island, veze između dviju zemalja možete detaljnjije protumačiti „konsultirajući“ ugovore i pravne akte iz domene multilateralnih odnosa, kako Bosne i Hercegovine, tako i Republike Island – npr. kroz pravne akte i sporazum(e) sa zemljama prostora „EFTA“.

Korisne adrese

 1. Svjetska banka
 2. Ministarstvo vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine
 3. Ambasada Republike Island
 4. Ministarstvo vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
 5. Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za učešće na sajmu prehrambene industrije SIAL 2024

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine po drugi put organizuje izlaganje bh. kompanija na jednom od vodećih i najposjećenijih sajmova u oblasti prehrambene industrije – SIAL 2024, koji se održava u Parizu (Francuska), u periodu od 19-23.10.2024. godine. Na ovoj manifestaciji, koja se organizuje i realizuje svake dvije godine, učestvuje veliki broj posjetilaca i izlagača iz

   2023-11-28
  • Promocija uspješne saradnje i stvaranje novih prilika za BiH

   Povodom obilježvanja 20. godišnjice saradnje američke savezne države Maryland s Bosnom i Hercegovinom, zvanična delegacija Bosne i Hercegovine koju je predvodio generalmajor Ivica Jerkić posjetila je državu Maryland, SAD. Delegaciju naše zemlje su činili predstavnici Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Vanjskotrgovinske/Spoljotgovinske komore Bosne i Hercegovine. U okviru posjete

   2023-11-23
  • Poziv start up kompanijama za učešće na “Circularity Demo Day“ u Skoplju

   Vanjskotrgovinska /Spoljnotrgovinska komora  Bosne i Hercegovine  obavještava kompanije da  će u okviru ovogodišnje Regionalne konferencije konzorcijuma Evropske  preduzetničke mreže, 7. decembra 2023. godine u Skoplju, biti održan  jedinstveni događaj pod nazivom:  “Circularity Demo Day”  . Zainteresirane kompanije se mogu prijaviti preko  linka  do 7.11.2023. godine. Tokom događaja  će odabrane start-up  kompanije iz oblasti cirkularne ekonomije moći predstaviti  svoje

   2023-10-25