IRU- Uvjeti/mjere za transport u Švicarskoj i Španiji, 29. i 30. juni

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještena je od IRU-a o novim uslovima/mjerama za transport u Švicarskoj i Španiji.

ŠVICARSKA (29. juna 2020., 17:40)

Od 27. juna 2020. godine, vicarskoj se vratio na uobičajene redove vožnje, s preporukom da putnici u najvišim vremenima nose maske za lice. Istovremeno, od 15. juna otvorene su granice sa zemljama EU, Islandom, Norveškom, Lihtenštajnom i Velikom Britanijom, a ukinute su novčane kazne ljudima koji rade prekograničnu kupovinu.

Putovanje između Švicarske i zemlje koja nije dio Schengenskog prostora još uvijek nije dopušteno. Pod uvjetom da službenom dokumentacijom mogu dokazati svoj status, sljedeće kategorije su izuzete od odredbe:
• državljani Švicarske,
• nosioce putne isprave (npr. pasoša ili lične karte) i
o boravišna dozvola, tj. švicarska dozvola boravka (L / B / C / Ci dozvole),
o prekogranična dozvola (dozvola G; samo za potrebe rada),
o FDFA legitimacija,
o D viza koju je izdala Švicarska,
o C viza koju je Švicarska izdala nakon 16. marta 2020. u valjanom iznimnom slučaju,
o C viza koju je izdala Švicarska kako bi radila na kratkoročnom ugovoru i
o uvjerenje o dozvoli boravka od kantonalne službe za migraciju ili dozvolu za ulazak s vizom koju je izdala Švicarska (ugovor o radu nije dovoljan za prelazak švicarske granice, a osobe s jamstvom boravišne dozvole mogu ući u Švicarsku najranije tri dana prije datuma na koji uvjerenje postaje valjano).
imaoci putnih isprava za izbeglice koje je izdala Švajcarska i važeće dozvole boravka ili stalnog boravka ili važeće F dozvole.
• Pojedinci koji imaju pravo na slobodno kretanje.
• Ljudi koji prelaze preko Švicarske u drugu zemlju u koju mogu ući.
• Ljudi u situaciji od posebne potrebe. Tijelo za graničnu kontrolu procijenit će neophodnost takve situacije.
• Stručnjaci u sektoru zdravstva koji trebaju ući u Švicarsku iz važnih razloga povezanih s radom i koji imaju potvrdu o notifikaciji, uvjerenje o boravku ili ulaznoj dozvoli s vizom koju je izdala Švicarska.

Od 15. juna 2020. godine svi granični prelazi su otvoreni, dozvoljen je i privatni i komercijalni prijevoz.

Vozačima robe omogućeno je rad, iz i kroz Švicarsku ako imaju tovarni list.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Izvor: Vlada Švicarske

ŠPANIJA (30. juni 2020., 14:35)

Španije je 29. juna 2020. godine produžila zatvaranje vanjskih granica do 8. jula ili do stupanja na snagu Rezolucije EU, a to može biti prije 8. jula.

Prevoz robe ostaje izuzetan od odredbe.
Izvor: ASTIC

Share This