IRU- Uvjeti/mjere za transport u Mađarskoj, Italiji i Španiji, 19. juni

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještena je od IRU-a o novim uslovima/mjerama za transport u Mađarskoj, Italiji i Španiji.

 

MAĐARSKA (19. juna 2020.)

Mađarski parlament je 19. juna 2020. godine ukinuo vanredno stanje, zamijenivši ga sa stanjem „epidemiološke spremnosti“. Strani državljani ne mogu ući u Mađarsku dok je mađarskim (i njihovim porodicama), državljanima EU, EEA i EFTA (osim državljana Velike Britanije) dozvoljen ulazak u zemlju. Detaljna pravila vezana za putovanje u / iz Mađarske možete pronaći ovdje.

Za teretne prevoze se ne primjenjuju ograničenja, obavezni tranzitni putevi koji su ranije bili na snazi su odbačeni. Podsjećanja radi, privremena opuštanja u vožnji i vremenu odmora prestala su se primjenjivati 31. maja . Vozači i dalje mogu imati koristi od ukidanja ograničenja vožnje za vozila preko 7,5 tona, koja je na snazi do 21. juna 2020. godine.

Izvor: MKFE

ITALIJA (19. juni 2020.)

Nakon objavljivanja Uredbe (EU) 2020/698 i Odluke 18/2020 kompanije bi trebale biti svjesne sljedećih odlaganja:

Kvalifikacijska kartica vozača:
• Kartice istekle prije 31. januara 2020. godine ne mogu se koristi od 7 mjeseci za produženje.
• Kartice istekle između 31. januara i 29. marta 2020. vrijede do 29. oktobra 2020. godine. Produženje se primjenjuje samo na domaćoj razini. Na nivou EU kartice vrijede samo 7 mjeseci nakon isteka roka valjanosti.
• Kartice koje ističu nakon 29. marta vrijede 7 mjeseci nakon isteka roka, kako na domaćoj tako i na razini EU-a.

Vozačke dozvole:
• Licence istekle do 31. januara 2020. godine ne mogu imati koristi od 7 mjeseci za produženje, već samo one koje je utvrđeno u DL 18/2020 (čl. 104, c.1).
• Licence istekle između 1. februara i 31. avgusta 2020. godine i dalje važe 7 meseci nakon isteka roka važenja, kako na domaćoj tako i na nivou EU.

Tahografi:
• Dvogodišnja inspekcija, čija valjanost istječe između 1. marta i 31. augusta 2020. godine, može se provesti u roku od 6 mjeseci nakon datuma isteka. Produženje vrijedi i na domaćem i na nivou EU.

Vozačka kartica:
• U slučaju zahtjeva za obnavljanje kartice vozača ili u slučaju zahtjeva za zamjenu oštećene kartice, izdavanje nove kartice mora se dogoditi u roku od dva mjeseca u razdoblju od 1. marta do 31. augusta.

Inspekcije vozila:
• Inspekcije čija valjanost ističe između 1. februara i 31. avgusta 2020. godine mogu se obavljati do 7 mjeseci nakon njihovog isteka.
• Inspekcije čija je važnost istekla prije 29. februara mogu se obaviti do 31. oktobra 2020 . godine (ovo se odnosi samo na domaćem nivou).

Licence zajednice:
• Licence koje istječu između 2. marta i 31. augusta 2020. godine, produžuju im se važnost za dodatnih 6 mjeseci, kao i njihove ovjerene kopije.

Podsjećanja radi, sljedeće odredbe se više ne primjenjuju:
• Obaveza da postoji samopotvrđivanje.
• Obaveza da o ulasku obavijesti lokalne zdravstvene organe.
• Maksimalni boravak u trajanju od 72 sata u slučaju da se transport završi u Italiji.
• Maksimalni boravak od 24 sata u slučaju prijevoza kroz Italiju.

Izvori: CONFETRA i FIAP

ŠPANIJA (19. juni 2020.)

Prestankom vanrednog stanja u zemlji, španske vlasti odlučile su ponovo uspostaviti uobičajena ograničenja vožnje za teretna vozila.

Od 21. juna 2020. godine ograničenje vožnje u potpunosti primjenjuje za sljedeće kategorije vozila:
• teretna vozila,
• vozila koja prevoze opasne materije i
• vozila koja obavljaju izvanredne prevoze tereta.

Izvor: CETM