IRU- Pojašnjenje novog propisa u Bavarskoj, 28. oktobar

Na osnovu novog propisa o karanteni koji je stupio na snagu u njemačkoj pokrajni Bavarska, kako se navodi u obavijesti Međunarodne unije cestovnih prijevoznika (IRU), i da je Bavarska sada propisala obavezno testiranje COVID-19 za sve vozače robe koji prevoze robe i koji ulaze na njemačko područje, to nije slučaj a u nastavku pojašnjenje.

Novi propis pogađa isključivo prekogranične putnike koji dolaze iz zemlje visokog rizika i koji ulaze na njemačko područje i nastavljaju svoj rad u Bavarskoj.

Ako takve osobe dolaze u Bavarsku na posao najmanje jednom sedmično, moraju proći testove na COVID-19 najkasnije 5 dana nakon dolaska, a testovi će se zatim ponavljati sedmično.

Međutim, ako vozači kamiona obavljaju međunarodni transport robe, bavarski propis ih izuzima iz karantena ili testiranja.

Izvor: BGL