IRU- Obaveza online prijave i QR koda pri ulasku u Latviju

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je obaviještena od  Međunarodne unije cestovnog prijevoza (IRU) da počev od 12. oktobra svaka osoba koja ulazi u Latviju mora popuniti online upitnik, a zatim će dobiti QR kod koji mora pokazati pokazati carini. Popunjavanje upitnika obavezno je za sve osobe i mora se popuniti najmanje 48 sati prije ulaska u Latviju.

Osoba mora navesti svoje ime, prezime, lični identifikacijski broj, kontakt telefon, adresu stvarnog mjesta prebivališta u kojoj je osoba dostupna, kao i ime države (uključujući datum odlaska) gdje je osoba boravila u posljednjih 14 dana prije dolaska u Latviju itd.

Svaka punoljetna osoba mora popuniti zaseban upitnik, upitnike maloljetnika popunjava njihov roditelj ili zakonski staratelj.

Ako izgubite QR kôd, bit će dostupna funkcija na početnoj stranici gdje možete unijeti svoju adresu e-pošte i ponovo primiti QR kôd.

Dobijeni podaci bit će proslijeđeni vlastima, i to: Državnoj policiji, Državnoj graničnoj straži i Centru za prevenciju i kontrolu bolesti. Lični podaci će se čuvati 30 dana kako bi se dobijeni podaci koristili za epidemiološku sigurnost i traženje kontakata. Nakon 30 dana, lični podaci će se automatski izbrisati.

Informativni centar Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa Državnom policijom, Državnom graničnom stražom i Centrom za prevenciju i kontrolu bolesti, razvio je Informativni sistem za kontrolu registracije putnika (IECIS), koji će dalje služiti kao elektronski sistem samoprijave (upitnik za potvrdu) za osobe koje dolaze ili se vrać- https://covidpass.lv/en/ .

Na  linku možete pronaći izgled upitnika na engleskom i neslužbeni prijevod upitnika na Bosanski jezik.

Ono što nije navedeno u informaciji Međunarodne unije cestovnog prijevoza, a što smo naknadno utvrdili je su i predviđene kazne za nepoštivanje ovog postupka, koje se kreću od 10 do 3.000 eura.

Share This