IRU Flash Info -11.03. 2022.

  • UKRAJINA

– Kontrolna lista za prijevoznike u slučaju konfiskacije vozila i robe –

Transportni operateri koji su i dalje blokirani na teritoriji Ukrajine prijavljuju slučajeve zaplIjene vozila i robe.

Vanredno stanje je na snazi ​​u Ukrajini od 24. februara 2022.godine. Pravni osnov za objavljivanje vanrednog stanja i definisanje njegovih implikacija postavljen je Zakonom Ukrajine od 12. maja 2015. br. 389-VIII „O pravnom režimu vanrednog stanja ”. Ono posebno ovlašćuje vojnu upravu da konfiskuje imovinu i u tom slučaju postoji jasna procedura koju treba slijediti. To je posebno regulisano Zakonom Ukrajine od 17. maja 2012.godine broj: 4765-VI „O dodeljivanju, prinudnoj eksproprijaciji ili oduzimanju imovine pod pravnim režimom vanrednog ili vanrednog stanja”, koji zahtjeva, prema članu 1., da takva imovina podliježe preliminarnoj ili naknadnoj potpunoj naknadi njene vrijednosti.

Konkretno, zakon nalaže da vojna uprava koja donosi odluku o oduzimanju imovine izda poseban dokument (naredbu). Pored toga, potrebno je sastaviti poseban obrazac u skladu sa članom 7. koji potpisuju predstavnici vlasnika i vojne uprave, te isti ovjeriti pečatom. Ovaj obrazac treba dopuniti svim drugim dokumentima koji ukazuju na trenutnu vrijednost oduzete imovine. Članovi od 9. do 11. gore navedenog zakona takođe definišu proceduru naknade štete.

Ako dođe do konfiskacije, i da procedura nije u skladu sa gore pomenutim zakonom, transportnim operaterima se savjetuje da kontaktiraju ukrajinske lokalne vlasti ili vojnu upravu i nacionalne nadležne vlasti u svojim matičnim zemljama, sa dostavlajnjem informacije i IRU na hotline@iru.org .

Link: https://www.iru.org/intelligence/flash-info/ukraine-checklist-transport-operators-case-confiscation-vehicles-and-good

Izvor: IRU

  • MAĐARSKA

– Produžena ograničenja transporta od 22:00 sati 11. marta do 22:00 sati 15. marta –

Zabrana vožnje za državni praznik 15. marta u Mađarskoj je produžena. Ograničenja prometa teretnim vozilima preko 7,5 tona u domaćem i međunarodnom transportu trajat će četiri dana i to od 22:00 sati 11. marta do 22.00 sati 15. marta.

Sljedeće kategorije su izuzete od ove zabrane:
– 
Vozila koja prevoze žive životinje

– Vozila koja prevoze kvarljivu hranu
– Vozila koja prevoze gorivo
– Humanitarne pošiljke (vozila sa teretom i njihova povezana putovanja bez tereta).

Komunikacija mađarskog Ministarstva za inovacije i tehnologiju dostupna na mađarskom jeziku: ovdje .

MKFE radi na vraćanju na uobičajena ograničenja koja se primjenjuje u vrijeme državnih praznika (od 22:00 subotom i uoči državnog praznika do 22:00 sata nedjeljom i državnim praznicima).

Izvor: MKFE