Irska

Opći podaci:

Službeni naziv zemlje: Republika Irska
Položaj: Sjeverozapadno od obale Europe, zapadno od Velike Britanije
Glavni grad: Dablin
Službeni jezik: irski i engleski
Političko uređenje: Parlamentarna republika
Površina ukupno: 70.273 km²
Stanovništvo: 4.934.040 (podatak iz 2019.)
Valuta: euro

Aktuelni ekonomski pokazatelji (2011 - 2018):

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990– 2019)

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Stanovništvo, ukupno 3.513.974 3.805.174 4.560.155 4.701.957 4.755.335 4.807.388 4.867.316 4.934.040
BND, PPP (mlrd.USD) 44,79 100,12 165,56 249,52 278,99 297,97 331,41 351,59
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 10.015,70 24.825,72 30.819,05 42.968,14 46.599,35 49.081,91 52.222,42 55.829,04
BDP (mlrd.USD) 49,36 99,85 222,15 291,50 300,52 335,66 382,67 388,70
BDP po glavi stanovnika (USD) 14.048,11 26.241,36 48.715,18 61.995,42 63.197,08 69.822,35 78.621,23 78.778,99
Rast BDP (godišnji)  % 8,47 9,45 1,81 25,16 3,68 8,15 8,17 5,55
Bilans tekućeg računa (mlrd.USD) .. .. 2,32 12,91 -12,52 3,40 24,17 -44,93
Bilans tekućeg računa (% of BDP) .. .. 1,04 4,43 -4,17 1,01 6,32 -11,56
Izvoz roba i usluga (% BDP) 54,64 94,49 103,02 121,97 120,82 121,04 122,33 126,80
Uvoz roba i usluga (% BDP) 50,26 80,65 86,40 93,17 105,23 98,96 89,18 112,42
Inflacija (godišnja)  % 3,32 5,59 -0,92 -0,29 0,01 0,34 0,49 0,94
SDI (mil.USD) 621,91 25.779,44 37.748,46 237.060,22 102.915,69 58.300,81 67.361,73 -46.633,23
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) .. .. 19,00 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajniji privredni sektori

Sektor poljoprivrede
Industrijski sektor
Sektor usluga

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Irske, 2019.godine:

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Irske (0,9 %);
 • Sekundarni (industrija uključujući građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Irske iznosi (35,18 %);
 • Tercijarni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a iznosi (56,72 %).

 Glavne grane primarnog sektora: ratarstvo, stočarstvo, ribarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: energetika (obnovljivi izvori energije), kemijska industrija, farmaceutska industrija, metalna – mašinska i elektroindustrija, prehrambena industrija (industrija prerade mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda, riba, piće – pivo i alkoholna pića, konditorski proizvodi).

Glavne grane tercijarnog sektora: trgovina, transport, financijske usluge, telekomunikacija,  građevinarstvo.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 178,74 mlrd. USD (2020.) Najznačajniji izvozne grupe proizvoda: farmaceutski proizvodi (36,77 %); organske kemikalije (22,66 %); optički, fotografski, kinematografski, mjerni precizni instrumenti (7,55 %); el.mašine I oprema, njihovi dijelovi (7,08 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri I njihovi dijelovi (5,13 %); esencijalna ulja, kozmetički preparati (2,67 %); meso I klaonički proizvodi (2,03 %); mliječni proizvodi, jaja, prirodni med (1,86 %); mješoviti kemijski proizvodi (1,86 %); te avioni i letjelice, njihovi dijelovi (1,59 %).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 97,97 mlrd. USD (2020.) Najznačajnije uvozne grupe proizvoda: avioni i letjelice, njihovi dijelovi (14,63 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri, njihovi dijelovi (12,17 %); farmaceutski proizvodi (10,41 %); organske kemikalije (9,79 %); el.mašine i oprema, njihovi dijelovi (6,75 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (4,11 %); vozila – osim tračnih (3,79 %); optički, fotografski, kinematografski, mjerni precizni uređaji (3,73 %); plastika i proizvodi od plastike (3,05 %); te mješoviti proizvodi – neklasificirani (2,46 %).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

ADB (nonregional member), Australia Group, BIS, CD, CE, EAPC, EBRD, ECB, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, FATF, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IGAD (partners), IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, MINURSO, MONUSCO, NEA, NSG, OAS (observer), OECD, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, PFP, UN, UNCTAD, UNDOF, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNOCI, UNRWA, UNTSO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC.

  Internet domain:   .ie

 Telefonski kod:     +353

 Izvor: CIA World Factbook

Glavni izvozni partneri / 2020 / %
Glavni uvozni partneri / 2020/ %

Bosna i Hercegovina nalazi se na 98. mjestu na listi zemalja – partnera u izvozu Republike Irske u  2020. godini.

Bosna i Hercegovina nalazi se na 99. mjestu na listi zemalja – partnera u uvozu Republike Irske u 2020.godini.

Izvor: ITC Trade Map https://www.trademap.org/Index.asp

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porezna struktura

Standardna  stopa PDV-a u Republici Irskoj iznosi 23%. U primjeni su i snižene stope PDV-a od 13,5%, stopa od 9% (časopisi, novine, knjige), te još niža stopa od 4,8% (osnovni prehrambeni proizvodi). ( Više informacija ).

Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2019.)

 Prosječna tarifa vezana za sve proizvode (MFN): 6,16 %;
Prosječna tarifa vezana za poljoprivredne proizvode (MFN): 12,26 %;
Prosječna tarifa vezana za industrijske proizvode (MFN): 4,1 %.

 Dokumenti potrebni za izvoz

 Komercijalna faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti, specifikacija robe, certifikat kvalitete, certifikat o porijeklu robe, otpremnica, pakirna lista, transportna dokumentacija, polisa osiguranja, te zavisno od proizvoda, …veterinarska, sanitarna i fito-patološka uvjerenja.

( Više informacija) .

 Sporazumi:

Bosna i Hercegovina je 16. juna 2008. godine sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama potpisala  Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BiH i EU. U skladu sa SSP-om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine.

2016.  godine potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, i Evropskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane.

( Detaljan pregled odnosa između EU I Bosne i Hercegovine ).

Detaljnije informacije o sporazumima između dvije zemlje možete naći na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne I Hercegovine.

Izvor:

–   Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine;

–  Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Irskom u KM

2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
IZVOZ 348.338,60 335.119,31 912.463,68 1.724.792,58 2.083.106,43
UVOZ 28.351.302,32 27.946.010,16 37.782.590,99 76.779.461,00 28.192.616,47
OBIM 28.699.640,92 28.281.129,47 38.695.054,67 78.504.253,58 30.275.722,90
SALDO -28.002.963,72 -27.610.890,85 -36.870.127,31 -75.054.668,42 -26.109.510,04
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM 1,23% 1,20% 2,42% 2,25% 7,39%

Vodeći izvozni proizvodi 2020. (top 10): 

Tarifa Naziv Tarife Udio proizvoda u ukupnom izvozu BIH u Irsku, 2020.
9406 Montažne zgrade 36,99%
8708 Dijelovi i pribor motornih vozila … 19,67%
2710 Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala 9,25%
8459 Alatne mašine za obradu metala odvajanjem čestica 7,36%
4819 Kutije, vreće i vrećice i drugi spremnici za pakovanje 7,07%
9401 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … 4,43%
8503 Dijelovi pogodni za upotrebu … 2,56%
7308 Konstrukcije … 2,33%
3924 Stoni proizvodi, kuhinjski proizvodi i ostali proizvodi 1,27%
8701 Vučna vozila … 1,22%
Ostali 7,85%

 

Vodeći uvozni proizvodi 2020. (top 10):

Tarifa Naziv Tarife Udio proizvoda u ukupnom uvozu BIH iz Irske, 2020.
3302 Smjese mirisnih tvari i smjese … 40,35%
3824 Pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe 30,63%
8471 Mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice 5,17%
8481 Slavine, ventili i slični uređaji za cjevovode, … 4,17%
3918 Podni pokrivači od plastičnih masa, uključujući i … 2,35%
2009 Voćni sokovi (uključujući mošt od grožđa) i sokovi 1,53%
2106 Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti niti … 1,05%
8427 Viličari; ostala kolica sa uređajima za dizanje … 0,96%
3822 Dijagnostički ili laboratorijski reagensi … 0,77%
2008 Voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi … 0,76%
Ostali 12,25%

Izvor: UINO BiH, obrada: Vanjskotrgovinska komora BiH

Korisne adrese i kontakt podaci

 • Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine;
 • Ambasada Republike Irske;
 • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine;
 • Svjetska Banka;
 • Agencija za promociju inostranih ulaganja Bosne i Hercegovine;
 • Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine.

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06