Irska

Opći podaci:

Službeni naziv zemlje: Republika Irska
Položaj: sjeverozapadna Evropa
Glavni grad: Dablin
Službeni jezik: irski i engleski
Političko uređenje: republika (parlamentarna demokracija)
Površina ukupno: 70.273 km²
Stanovništvo: 5.033.165 (podatak iz 2021. godine)
Valuta: euro (EUR ili €)

Aktuelni ekonomski pokazatelji (2011 - 2022):

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

PREDMET VREMENSKI OKVIR
POKAZATELJ 2000. 2010. 2015. 2019. 2020. 2021. 2022.
Stanovništvo, ukupno 3.805.174,00 4.560.155,00 4.701.957,00 4.934.340,00 4.985.382,00 5.033.165,00 ..
BND, PPP (USD) 100.216.654.340,17 164.994.502.946,28 249.480.089.812,59 343.407.923.640,36 356.416.506.611,76 395.851.495.721,82 ..
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 26.340,00 36.180,00 53.060,00 69.600,00 71.490,00 78.650,00 ..
BDP (USD) 100.207.610.429,91 221.913.560.882,37 291.775.166.506,89 399.321.701.632,43 425.852.281.928,12 504.182.603.275,54 ..
BDP po glavi stanovnika (USD) 26.334,57 48.663,60 62.053,98 80.927,07 85.420,19 100.172,08 ..
Godišnji rast BDP – a (%) 9,40 1,68 24,37 5,44 6,18 13,59 ..
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) .. 2.319.661.324,96 12.912.448.253,79 -44.933.860.211,63 -27.411.547.539,93 72.220.479.502,02 ..
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % .. 1,05 4,43 -11,25 -6,44 14,32 ..
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 94,39 103,24 122,10 127,88 133,34 134,41 ..
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 80,57 86,68 93,33 124,37 114,43 95,03 ..
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 5,59 -0,92 -0,29 0,94 -0,33 2,36 7,81
SDI, neto priljev (USD) 25.779.436.152,57 37.748.455.283,69 237.060.224.928,86 -46.633.226.471,29 34.782.774.941,46 81.018.660.489,76 ..
Potrebno vrijeme za otvaranje firme – dan(i) .. 19,00 12,00 11,00 .. .. ..

Izvor:      Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Najznačajniji privredni sektori

Sektor poljoprivrede
Industrijski sektor
Sektor usluga

Glavne grane primarnog sektora: ratarstvo, stočarstvo, te ribarstvo.

Glavne grane sekundarnog sektora: energetika (obnovljivi izvori energije), kemijska industrija, farmaceutska industrija, metalna, mašinska i elektro industrija, prehrambena industrija (industrija prerade mesa, prerada mlijeka i proizvodnja mliječnog asortimana proizvoda, prerada ribe, proizvodnja pića – pivo i alkoholna pića, ali i proizvodnja konditorskih proizvoda).

Glavne grane tercijarnog sektora: trgovina, transport, financijske usluge, telekomunikacija,  kao i građevinarstvo.

Izvor:      Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Irske na svjetsko tržište u 2022. godini iznosio je 219,3 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Irske navodimo slijedom: „Farmaceutski proizvodi“ (34,46 %), „Organske kemikalije“ (21,14), „Optički, fotografski, kinematografski, ...“ (8,46 %), „Električne mašine i ...“ (7,55 %), „Esencijalna ulja i ...“ (4,78 %), „Mašine, mehanički uređaji, ...“ (4,43 %), „Mliječni proizvodi, ptičja ...“ (2,15 %), „Mješoviti kemijski proizvodi“ (1,87 %), „Meso i klaonički proizvodi“ (1,86 %), te „Prerađevine od žitarica, ...“ (1,09 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Irske čine (12,21 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Irske sa svjetskog tržišta, u 2022. godini, iznosio je 147,91 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Irske jesu „Organske kemikalije“ (12,9 %), „Mašine, mehanički uređaji, ...“ (11,59 %), „Zračne letjelice, svemirske ...“ (11,06 %), „Električne mašine i oprema ...“ (9,84 %), „Mineralna goriva, mineralna ...“ (9,35 %), „Farmaceutski proizvodi“ (7,85 %), „Vozila osim željezničkih ...“ (3,57 %), „Optički, fotografski, kinematografski, ...“ (3,28 %), „Plastika i proizvodi ...“ (2,93 %), te „Razni neklasificirani proizvodi“ (1,83 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Irske čine (25,8 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Irska je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija, asocijacija i organizacija od kojih navodimo redom:

 • UN
 • OSCE
 • OECD
 • WTO
 • IMF
 • IBRD
 • WHO
 • ICC
 • UNESCO
 • EU
 • EBRD
 • EMU
 • itd.

itdPozivni (telefonski broj zemlje):        00 (353)

Internet domena:                             .ie

Glavni izvozni partneri / 2022 / %

Među uvoznicima proizvoda iz Irske, a promatrajući svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 125 partnera.

Glavni uvozni partneri / 2022/ %

Među izvoznicama proizvoda u Irsku, uzimajući u obzir cjelokupno svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 100 partnera Irske.

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Irskoj

Standardna stopa predmetnog poreza u Irskoj, koja je primjenjljiva na sve robe i usluge – osim onih koji se oporezuju po sniženoj stopi od (13 %), (9 %), (4,8 %) ili su pak predmet izuzeća od plaćanja PDV – a, iznosi (23 %).

Carine i carinska dokumentacija

Prema podacima iz 2020. godine, a shodno MFN – u, carinske stope za dolje navedenu klasifikaciju proizvoda iznose kako slijedi:

 • „Svi proizvodi“ (4,32 %)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (5,58 %)
 • „Industrijski proizvodi“ (3,96 %)

Na alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva, mineralna ulja i energiju (prirodni plin, ugalj, struja) plaćaju se akcize na prostoru Evropske unije.

Potrebna carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste, uvozne carinske deklaracije (Single Administrative Document – SAD).

Zahtjevi tržišta, u pogledu tehničke sigurnosti proizvoda, u prvom se redu odnose na standarde, ali se istodobno primjenjuju i regulative vezane za pakiranje proizvoda, etiketiranje i posebno, odnosno dodatno označavanje proizvoda poput onih organskih, zatim na marketing i oglašavanje proizvoda, te na druge slične mjere reguliranja tržišta Irske, odnosno Evropske unije.

Na poljoprivredne proizvode, proizvode kao što su željezo i čelik, te na određene proizvode od aluminija, uvedene su restrikcije na uvoz u Evropsku uniju.

Dokumentacija za izvoz

Pod dokumetacijom potrebnom za obavljanje izvoza navodimo komercijalnu fakturu, (original i dvije kopije), certifikat o porijeklu robe, pakirnu listu, otpremnicu, specifikaciju robe, policu osiguranja, te shodno proizvodu i veterinarsku, sanitarnu i fito – patološku dokumentaciju, odnosno sva potrebna i zahtjevana uvjerenja i dozvole od strane nadležnih institucija EU i Irske.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Official site of the EU

 Sporazumi:

Bosna i Hercegovina je sa Evropskom zajednicom i njenim (državama) članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 16. juna 2008. godine, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, te je između sporazumnih strana uspostavljeno područje slobodne trgovine.

Pored Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, 2016. godine, potpisan je i Protokol uz navedeni dokument.

Kronološki pregled sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Irske potražite na web stranici Ministarstva vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine.

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Irskom u KM

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)1.724.792,582.083.106,432.572.514,251.917.119,981.077.390,15
UVOZ (KM)76.779.461,0028.192.616,4721.881.274,6137.371.543,0712.534.282,17
OBIM (KM)78.504.253,5830.275.722,9024.453.788,8639.288.663,0513.611.672,32
SALDO (KM)-75.054.668,42-26.109.510,04-19.308.760,36-35.454.423,09-11.456.892,02
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)2,257,3911,765,138,60

Izvor:      Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Irsku, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
8708Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705:47,03%
4819Kutije, vreće i vrećice i drugi spremnici za pakovanje, od papira, kartona, celulozne vate i kopre9,65%
8504Električni transformatori, statički pretvarači (npr ispravljači) te reaktantni kalemovi i druge p7,26%
2710Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih mineral5,83%
7604Šipke i profili od aluminija:5,39%
8459Alatne mašine za obradu metala odvajanjem čestica (uključujući mašine sa radnim jedinicama na vodi4,47%
8503Dijelovi pogodni za upotrebu isključivoi li uglavn3,17%
2702Mrki ugalj, aglomerirani ili neaglomerirani, osim gagata:2,89%
9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i nj2,65%
9402Medicinski, hirurski, zubarski i veterinarski namj1,91%
Ostali9,75%

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Irske, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
3302Smjese mirisnih tvari i smjese (uključujući alkoholne otopine) na osnovi jedne ili više tih tvari,33,83%
3824Pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe ili ljevaoničke jezgre; hemijski proizvodi i d22,19%
3004Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, 30.07,92%
3002Ljudska krv; zivotinjska krv pripremljena za upotr6,18%
8481Slavine, ventili i slični uređaji za cjevovode, kotlove, spremnike, posude i slično, uključujući v2,98%
8708Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705:2,87%
8471Mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički čitači, mašine za bi2,50%
8523Pripremljene nesnimljene podloge za snimanje zvuka2,45%
8421Centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje; uređaji za filtriranje i pročišćavanje tekućina ili1,83%
8472Ostale kancelarijske mašine (npr.: mašine za umnož1,55%
Ostali15,70%

Izvor: UINO BiH, obrada: Vanjskotrgovinska komora BiH

Korisne adrese i kontakt podaci

 • Svjetska banka
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih (spoljnih) poslova
 • Ambasada Republike Irske
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa
 • Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv na radionicu na temu netarifnih barijera u izvozu i uvozu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u suradnji s privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta organizira „Radionice za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu“ koje će se održati u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci i Brčkom. Svrha ovih sastanaka je poboljšati

   2023-09-20
  • Poziv za učešće na sajmu GAST u Zagrebu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da će se Međunarodni specijalizirani sajam GAST 2024, vodeći sajam hrane i pića, ugostiteljstva, hotelske i ugostiteljske opreme u Hrvatskoj, održati od 23.-25.02.2024. godine u Areni Zagreb. Sajam GAST u Zagrebu, nezaobilazno je mjesto susreta hotelijera, restoratera, barmena, barista, slastičara, kuhara i svih sudionika u kreiranju uspješne turističke

   2023-09-18
  • Poziv na informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“

   Advantage Austria Sarajevo u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“ koji će se održati 26. septembra 2023. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Na događaju će biti prezentirane informacije o Austriji kao poslovnoj lokaciji podružnice, opcije podrške od Austrian

   2023-09-15
  • Pet bh. kompanija izlagat će na nacionalnom štandu BiH na sajmu ANUGA FINE FOOD 2023

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine nastavlja sa aktivnostima podrške bh. kompanijama za izlaganje na međunarodnom sajmu ANUGA FINE FOOD u Kelnu, Njemačka. Za zajednički nastup kompanija iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji VTK/STK BiH, na predstojećem ANUGA FINE FOOD 2023, koji će se održati od 7. do 11. oktobra ove godine, izvršena je prijava prostora

   2023-09-07