Internacionalizacija MSP i izvoznih preduzeća kao dio šire podrške izvoznicima oko uključivanja u globalne lance vrijednosti

Javno-privatni dijalog „Internacionalizacija MSP i izvoznih preduzeća kao dio šire podrške izvoznicima oko uključivanja u globalne lance vrijednosti“ održan je u organizaciji Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, u saradnji s Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, uz podršku projekta „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini – EU4DigitalSME“, kojeg sufinansiraju Evropska unija i Vlada SR Njemačke.
Učesnicima skupa, predstavnicima kompanija i institucija, obratio se predsjednik VTK/STK BiH Zdravko Marinković, koji je naglasio važnost kontinuirane podrške malim i srednjim preduzećima u procesu internacionalizacije i istakao da izazovi koji su pred ovim kompanijama zahtjevaju saradnju poslovnih subjekata i institucija.
„Internacionalizacija poslovanja je ključna za opstanak na međunarodnom tržištu i u tom smislu Komora provodi niz projekata koji za cilj imaju podršku uvođenju međunarodnih standarda koji omogućuju lakšu integraciju bh. preduzetnika u globalne lance vrijednosti. I dalje ćemo nastaviti podržavati mala i srednja preduzeća kroz kontinurano organiziranje javnih događaja i radionica koji podržavaju poslovnu zajednicu u BiH,“rekao je Marinković.
Pomoćnica ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Brankica Pandurević istaknula je važnost stvaranja povoljnog poslovnog okruženja kroz Akt o malim i srednjim preduzećima koji ocjenjuje napredak u ovoj oblasti. Prema zadnjem izvještaju iz 2022. godine, vidljivo je da postoji prostor za napredak unutar dimenzije internacionalizacije poslovanja, rekla je Pandurević i dodala da Ministarstvo kroz saradnju sa VTK/STK BiH podržava nastup na sajmovima sajmove i ostale vidove podrške za mala i srednja preduzeća.
Zamjenik voditelja projekta EU4DigitalSME i viši savjetnik GIZ-a Donald Prohaska istaknuo je podršku koju GIZ daje kroz kreiranje četiri digitalna inovacijska HUB-a u BiH koji za cilj imaju podršku malim i srednjim preduzećima. Naglasio je važnost e-trgovine te olakšanje pristupa investicijama i stvaranje baze podataka izvozno orjentisanih preduzeća kao dio preporuka iz posljednjeg SBA izvještaja za BiH.
O ključnim alatima koje Komora koristi i daje na raspolaganje malim i srednjim preduzećima kako bi potaknula internacionalizaciju govorio je direktor Agencije za promociju izvoza BiH (BHEPA) pri VTK/STK BiH Enes Ališković. Prezentirao je sadržaj portala internacionalizacija.komorabih.ba na kojem su sve informacije potrebne za izlazak na međunarodno tržište, od SWOT analize, istraživanja tržišta do informacija o pojednim tržištima.
O izazovima izlaska na međunarodno tržište govorili su predstavnik kompanije Artisan d.o.o. Armin Huremović i kompanije Provis d.o.o. Semir Terzić, koji su istakli da je proces izlaska na međunarodno tržište tekao postepeno, uz razvijanje zajedničke vizije svih zaposlenika i kontinuirano ulaganje u njihovu edukaciju. Također je istaknuto da je ključno definirati ciljnu grupu, insistirati na kvaliteti proizvoda i upoznati navike kupaca te da svi poslovi internacionalizacije promoviraju BiH i da je nužna zajednička saradnja svih institucija kako bi se problemi što brže i lakše prevazišli.
Cilj radionice je da doprinese zajedničkom kreiranju javnih politika usmjerenih ka poboljšanju poslovnog okruženja koji će doprinijeti kreiranju konkretnih mjera u oblasti internacionalizacije i uključivanja u globalne lance vrijednosti u svim sektorima djelovanja malih i srednjih preduzeća u BiH. Na osnovu rezultata iz posljednjeg OECD-ovog SME Policy Index-a 2022 vidljivo je da se puno mora napraviti u oblasti e-trgovine te potaknuti značajnije uključivanje u globalne lance vrijednosti. Pri tome je važna usklađenost sa EU regulativama i konkretnim politikama. Kao jedan od zaključaka sa ovog skupa, istaknuta je važnost kontinuiranog podržavanja integracije u globalne lance vrijednosti i zajedničko djelovanje svih instutucija s ciljem podrške malim i srednjim preduzećima radi savladavanja svih prepreka na koje nailaze pri izlasku na međunarodno tržište.