Inicijativa VTK/STK BiH: Poduzimanje hitnih mjera vezano za COVID-19, s ciljem pružanja podrške privredi

 

 

U vezi s novonastalom situacijom vrlo složenog i otežanog ostvarivanja vanjskotrgovinskog prometa privrednika s teritorije Bosne i Hercegovine, vezano za COVID-19, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine apeluje na sve nadležne institucije da se što hitnije uspostave tzv. krizni štabovi koji bi se fokusirali na probleme s kojima se suočavaju privrednici u Bosni i Hercegovini, a koji zahtijevaju koordinirane i efikasne mjere.

Naime, dosadašnji krizni štabovi su individualni i nekoordinirani, a koji malo ili nikako uključuju eksperte iz privrede.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH raspolaže informacijama da su kompanije angažirane na poslovima vanjskotrgovinskog prometa kako roba tako i usluga, imaju višestruke izazove pred sobom: vrlo otežan lanac snabdijevanja, ugrožen izvoz, a samim tim i likvidnost vezanu za naplatu od inozemnih partnera, te je u pojedinim sektorima proizvodnja već počela da se svodi na minimum.

Obzirom da je trenutno teško izvršiti procjenu nastalih šteta ili eventualnih budućih problema, VTK/STK BiH je u cilju prevazilaženja problema informiranosti napravila široki informativni blok s vrlo aktualnim i trenutno dostupnim informacijama za prijevoznike i sve ostale poduzetnike (www.komorabih.ba).

Prateći dosadašnja iskustva zemalja u okruženju koje su pogođene COVID-19 virusom, a koje se većim dijelom sastoje od:

  • zdravstvene zaštite uposlenika,
  • uspostavi sustava direktnog izvještavanja kontakt točaka ili kriznih stožera o problemima nastalih u njihovom poslovanju i na terenu,
  • stabiliziranja lanaca snabdijevanja po modelu osiguravanja koridora za tranzit i transport roba vezanih za snabdijevanje repromaterijalima, kao i izvoz već naručenih roba,
  • rad na adekvatnom marketinškom odnosu prema kupcima prema očekivanim zahtjevima potrošača (potrebe za određenim robama),
  • napose odnos bankarskog sektora prema privrednicima u Bosni i Hercegovini, u smislu suspendiranja rata kredita, produženja rokove otplate kredita, rokova plaćanja dugova, te izrade mjera pogodnijih kreditnih linija za privrednike pogođene ovom krizom.
  • Odnos domaćeg institucionalnog financijskog sektora, kako bi se hitno donijele mjere za ublažavanje posljedica nastalih u poslovanju kompanija u vanjskotrgovinskom prometu, kao što su: odgođeno plaćanje kredita, poreza, doprinosa, PDV i akciza i slične mjere, uzimajuću u obzir efekat „VIŠE SILE“.

Svjesni sveopće situacije smatramo da, kada je u pitanju privreda u BiH ima sve elemente krize, te zahtijeva krizno upravljanje i krizno komuniciranje, a o čemu konačnu odluku možete donijeti u što kraćem roku, naravno vodeći računa da su u ovoj komunikaciji nužno potrebna angažiranja eksperata iz oblasti privrede, kao i poduzimanje adekvatnih ili pobrojanih mjera.

Uzimajući u obzir ozbiljnost situacije u BiH i na globalnom nivou, kao medicinsko-zdravstveni problem s enormnim posljedicama na privredu, financijsku stabilnost i održivost institucija u BiH, kao i neizvjesnost trajanja istih, molimo Vas da ovaj dopis primite kao apel svih privrednika u Bosni i Hercegovini.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH sa svim svojim raspoloživim kapacitetima, informacijskim, stručnim i drugim stoji na raspolaganju privrednicima i institucijama vlasti u BiH.

Inicijativa je  upućena na adrese:

VIJEĆE MINISTARA BiH

MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BIH

MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA BiH

MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

VLADA FEDERACIJE BIH

VLADA BRČKO DISTRIKTA

 

Share This