Inicijativa VTK/STK BiH o produženju Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg u postupcima javnih nabavki

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine uputila je Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Inicijativu za produženje Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg u postupcima javnih nabavki, kako bi domaće ponude bosanskohercegovačkih privrednih subjekta prilikom učestvovanja na tenderima za dobivanje poslova na bh. tržištu imale povoljniji tretman u odnosu na inostrane, u smislu umanjenja domaće ponude za preferencijalni faktor domaćeg, u skladu sa članom 67. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) i Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg (“Službeni glasnik BiH”, broj 83/16), čija primjena prestaje da važi 01.06.2020. godine.

Uzimajući u obzir značaj odluke za kompanije, kao i novonastalu situaciju i vremenski period koji će biti potreban za oporavak domaće privrede, smatramo da će donošenje odluke o produženju Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg u postupcima javnih nabavki pružiti dodatnu podršku oporavku i razvoju domaće privrede.

O značaju ove odluke više informacija u upućenom dopisu ovdje.