Informacija za prijevoznike/vozače – Aktuelno stanje na graničnim prelazima

 

 

Danas je ponovo razmatrana nepodnošljiva situacija na graničnim prijelazima sa Republikom Hrvatskom i u toku je uspostava operativnog tima Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, na graničnim prijelazima Gradiška, Šamac i Bijača, kako bi se postojeći kolaps razriješio.

U prilogu je dostupan akt Europske Unije o uspostavljanju zelenih koridora za tranzit, a koji su ucrtani i na karti. U toku je praćenje u kojoj mjeri se implementiraju u državama članicama i gdje su „tačke otpora“. Naravno, BiH nije u EU i o  njenoj  poziciji govori tačka 15. koja se odnosi na veoma važnu ulogu Transportne zajednice jugoistočne Europe. Zapadnobalkanski koridori na području jugoistočne Evrope su spremni i nadograđeni su na zelene koridore EU, te je u toku finaliziranje odluka u tom pogledu sa EU. Ključno je, da zeleni koridori ne dopuštaju POLICIJSKE KONVOJE. Aktuelne anomalije kojim su pogođeni prijevoznici, a koje su nastale kao rezultat donošenja mjera pojedinačno od države do države,  implementacijom ovog akta Evropske unije biće otklonjene.

Sami prijevoznici trebaju takođe poduzeti niz mjera, te ispuniti i određene obaveze. Navedeno podrazumjeva posjedovanje potvrde prijevoznika o angažiranju, kao i adekvatan dokument  koji potvrđuje da se kreće zbog realizacije radnih aktivnosti, a kako bi se omogućilo kretanje teretnog vozila ili vozača koji se vraća kući ili ide na posao u vrijeme policijskog sata.

Preporuke za prijevoznike/vozače

  • Da se potvrde o angažiranju vozača kojim se prekida izolacija izdaju na obrascima iz priloga;
  • Voditi urednu evidenciju uz čuvanje kopije izdate potvrde o angažiranju, kao i uz numerisanje potvrde (Svaka potvrda vozaču mora imati svoj broj),
  • Potvrde vozačima izdavati u dva primjerka, kako bi jedan primjerak potvrde mogli ostaviti kod inspektora prilikom izlaska iz BiH
  • Potvrde vozačima za kretanje u vrijeme policijskog sata, izdavati na obrascima iz priloga, protokolisati ih i čuvati kopije u arhivi firme

Koristimo priliku još jednom naglasiti da je Vanjskorgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine potpuno posvećena rješavanju izuzetno teške situacije u kojoj se prijevoznici nalaze, te je sa svim svojim raspoloživim kapacitetima na usluzi privredi BiH.

Akt Europske Unije o uspostavljanju zelenih koridora za tranzit

Potvrda o angažovanju vozača (bs)

Potvrda o angažovanju vozača (sr)

Potvrda o angažiranju vozača (hr)

Potvrda za kretanje u vrijeme policijskog sata (bs)

Potvrda za kretanje u vrijeme policijskog časa (sr)

Potvrda za kretanje u vrijeme policijskog sata (hr)

Share This