Inicijative IKT Asocijacije

Inicijativa Inicijator Inicijativa upućena
nadležnoj instituciji
Status inicijative
Inicijativa za snižavanje naknada za korištenje radio-frekventnog spektra za mobilne operatore u BiH Odbor IKT Asociacije VTK BiH Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske,
Federalno ministarstvo transporta i komunikacija
Akt upućen 25.4.2023.
Zahjev za usklađivanje cijena javnih komunikacijskih usluga sa godišnjom stopom inflacije, dostavlja se Odbor IKT Asociacije VTK BiH Regulatorna agencija za komunikacije BiH, Akt upućen 25.04. 2023.
Inicijativa Inicijator Inicijativa upućena
nadležnoj instituciji
Status inicijative
Iniciajtiva o organizovanju radnog sastanka predstavnika IKT Asocijacije i predstavnika Agencije za javne nabavke BiH, Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kavalitetom Kantona Sarajevo Odbor IKT Asociacije VTK BiH Agencije za javne nabavke BiH,
Ured za žalbe BiH,
Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kavalitetom Kantona Sarajevo.
realizovana 08.06.2022
Iniciativa o organizovanju radnog sastanka predstavnika IKT Asocijacije i Ministarstva spoljnje trgovine i ekonomskih odnosa BiH po pitanju smanjenja/ ukidanja carinskih stopa na IT opremu prilikom
uvoza u BiH
Odbor IKT Asociacije VTK BiH Ministarstvo spoljnje trgovine i ekonomskih odnosa BiH Akt upućen 05.05.2022

nije održan

Iniciativa o organizovanju radnog sastanka predstavnika IKT Asocijacije i predstavnika eCommerce Asocojacije u BiH Odbor IKT Asociacije VTK BiH eCommerce Asociacija u BiH realizovana 12.04.2022
Iniciativa o organizovanju radnog sastanka predstavnika IKT Asocijacije i predstavnika AmCham BiH
Odbor IKT Asociacije VTK BiH AmCham BiH realizovana 12.04.2022
Iniciativa podrške IKT Asocijacije VTKBiH za smanjenje/ukidanje carinskih stopa na IT opremu pri uvozu u BIH koji je upućen od strane ICT Komiteta pri Američkoj trgovačkoj komori BiH

 

Odbor IKT Asociacije VTK BiH Savjet ministara BiH,
Ministarstvo spoljnje trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Akt upućen 07.04.2022

odbijena inicijativa
ODGOVOR MVTiEO BIH zaprimljen 26.05.2022

informacija o predmetu-“Podrška Iniciativi za snižavanje naknada za korištenje radiofrekventnog spektra za mobilne operatore u BiH “

 

Odbor IKT Asociacije VTK BiH Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Akt upućen 06.04.2022
Inicijativa Inicijator Inicijativa upućena
nadležnoj instituciji
Status inicijative
Podrška Iniciativi za snižavanje naknada za korištenje radiofrekventnog spektra za mobilne operatore u BiH Odbor IKT Asociacije VTK BiH Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske,
Federalno ministarstvo transporta i komunikacija
Akt upućen 27.12.2021
Iniciativa za radnim sastankom sa Gradonačelnicom Grada Sarajeva Akt upućen 27.12.2021.
Odbor IKT Asociacije VTK BiH Gradonačelnica Grada Sarajeva nije realizovana
Iniciativa za radnim sastankom sa Gradonačelnikom Grada Mostara Akt upućen 19.11.2021.
Odbor IKT Asociacije VTK BiH Gradonačelnik Grada Mostara realizovana 07.12.2021
Iniciativa o organizovanju radnog sastanka IKT asocijacije sa nadležnim institucijama Odbor IKT Asociacije VTK BiH Regulatorna agencija za komunikacije BiH,
Ministarstvokomunikacija i transporta Bosne i Hercegovine,
Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske,
Federalno ministarstvo transporta i komunikacija
realizovana 19.07.2021
IZVJEŠTAJ sa sastanka održanog 19.7.2021.
Iniciativa za organizaciju sastanka sa predstavnicima Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH Odbor IKT Asociacije VTK BiH Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH realizovana 18.02.2021
IZVJEŠTAJ sa sastanka održanog 18.2.2021
Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.