IKT Asocijacija na sastanku sa nadležnim tijelima u BiH ukazala na nagomilane probleme i potrebu njihovog rješavanja

 

 

Na inicijativu IKT Asocijacije Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, juče je u prostorijama Komore održan radni sastanak sa predstavnicima  telekom operatera Mtel-a, BH Telekoma i HT Eroneta, te predstavnicima Regulatorne agencije za komunikacije BiH, Ministarstvom komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Ministarstvom saobraćaja i veza Republike Srpske, Federalnim ministarstvom transporta i komunikacija, kao i rukovodstvom VTK/STKBiH.

Povod za organizaciju sastanka bili su nagomilani problemi privrednih društava iz oblasti telekomunikacionih djelatnosti koji su na sastanku iskoristili priliku da nadležna tijela upoznaju sa istim, te iniciraju i predlože načine njihobvog rješavanja.

Teme sastanka bile su:
1. Inicijativa telekom operatora za snižavanje naknada za korišćenje radio-frekventnog spektra
odnosno izmjena člana 7. Odluke o naknadi za korišćenje radio- frekventnog spektra u BIH
(sl. Glasnik BiH 15/2014)
2. Inicijativa Asocijacije kablovskih operatora BiH (“AKOP”) čije su članice sva tri telekoma
za definisanje liste važnih događaja za emitovanje u BIH.
3. Politika sektora elektronskih komunikacija za period 2017-2021
4. Analize tržišta elektronskih komunikacija
5. Roaming EU-Zapadni Balkan
6. Digitalizacija analogne zemaljske radiodifuzije u BIH
7. Odnos domaćih IT firmi i institucija vlasti i mogućnosti implementacija softversko – tehničkih rješenja domaćih firmi u nadolazećim procesima digitalizacije društva).

Nakon što su za svaku od navedenih tema izneseni stavovi, argumenti i viđenja svih učesnika, doneseni su precizni zaključci sa pojedinačnim obavezama kako telekom operatera, tako i institucija vlasti, a koje treba realizovati do septembra mjeseca. Na predlog IKT Asocijacije pokrenuta je i inicijativa da se organizuje novi sastanak polovinom septembra na kome će pored današnjih učesnika biti i predstavnici ministarstava finansija svih nivoa vlasti iz Bosne i Hercegovine.

Share This