Holandija

Službeni naziv zemlje: Kraljevina Nizozemska
Položaj: zapadna Evropa
Glavni grad: Amsterdam (najveći grad)
Hague (sjedište Vlade)
Službeni jezik: nizozemski
Političko uređenje: ustavna monarhija i parlamentarna demokratija
Površina ukupno: 41.543 km2
Stanovništvo: 17.441.504 (podatak iz 2020.)
Valuta: Euro (EUR)

 

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990– 2020)

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Stanovništvo, ukupno 14.951.510,00 15.925.513,00 16.615.394,00 16.939.923,00 17.030.314,00 17.131.296,00 17.231.624,00 17.344.874,00 17.441.500,00
BND, PPP (mlrd. USD) 284,54 516,66 750,65 852,58 877,37 950,91 1.007,86 1.027,69 1.015,73
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 19.030,00 32.440,00 45.180,00 50.330,00 51.520,00 55.510,00 58.490,00 59.250,00 58.240,00
BDP (mlrd. USD) 318,33 417,48 847,38 765,57 784,06 833,87 914,04 910,19 913,87
BDP po glavi stanovnika (USD) 21.290,86 26.214,50 50.999,75 45.193,40 46.039,11 48.675,22 53.044,53 52.476,27 52.396,03
Rast BDP – a (godišnji) % 4,18 4,20 1,34 1,96 2,19 2,91 2,36 1,96 -3,80
Bilans tekućeg računa (mlrd. USD) 8,09 7,26 61,80 48,58 62,97 90,23 99,06 85,28 63,66
Bilans tekućeg računa (% BDP – a) 2,54 1,74 7,29 6,35 8,03 10,82 10,84 9,37 6,97
Izvoz roba i usluga (% BDP – a) 54,41 66,03 69,80 82,66 79,54 83,39 84,68 82,54 77,86
Uvoz roba i usluga (% BDP) 49,62 59,49 61,72 75,16 69,32 72,64 74,14 72,73 67,45
Inflacija, potrošačke cijene (godišnja) % 2,45 2,36 1,28 0,60 0,32 1,38 1,70 2,63 1,27
SDI, neto priljev (mil. USD) 10.675,65 63.109,73 115.753,27 322.579,60 233.359,18 213.647,72 -344.707,71 -169.297,60 -149.321,66
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) .. .. 8,00 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 ..

 Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

 

Najznačajnije industrijske grane

• Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija uključujući i građevinarstvo):
Tercijalni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: ratarstvo (voćarstvo, povrtlarstvo, uzgoj cvijeća, uzgoj sjemenskog i sadnog materijala), stočarstvo, te organski uzgoj poljoprivrednih proizvoda.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: energetika (obnovljivi izvori energije i prirodni plin), farmaceutska industrija, kemijska industrija, mašinska, elektro i elektronička industrija, brodogradnja, prehrambena industrija (mesoprerada i prerada mlijeka, proizvodnja piva).

Glavne grane tercijalnog (uslužnog)  sektora: trgovina, transport, financijske usluge, telekomunikacije, te građevinarstvo.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 691,83 mlrd. USD (2021.)
Glavne izvozne grupe proizvoda: mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (13 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (12,18 %); el.mašine i oprema, njihovi dijelovi (10,05 %); optički, fotografski, kinematografski, mjerni precizni uređaji (6,1 %); farmaceutski proizvodi (5,35 %); plastika i proizvodi od plastike (4,68 %); vozila – osim tračnih (3,77 %); organske kemikalije (3,24 %); mješoviti kemijski proizvodi (2,84 %); te željezo i čelik (2,36 %).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 620,8 mlrd.USD (2021.)
Glavne uvozne grupe proizvoda: mineralna goriva, ulja I proizvodi njihoive destilacije (15,68 %); el.mašine, oprema i njihovi dijelovi (12,88 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri I njihovi dijelovi (11,56 %); optički, fotografski, kinematografski, mjerni precizni uređaji (5,05 %); vozila – osim tračnih (4,98 %); farmaceutski proizvodi (4,1 %); plastika I proizvodi od plastike (3,35 %); organske kemikalije (2,73 %); mješoviti kemijski proizvodi (2,58 %); te željezo I čelik (2,13 %). Izvor: Intracen (Trade Map)

Članstvo u međunarodnim organizacijama

AfDB (izvan regionalni član), Arctic Council (posmatrac), ADB (izvan regionalni član), Australia Group, BIS,   Benelux Economic Union (Benelux), CE, CBSS (promatrač), EMU,EAPC, EBRD,  EIB, CERN, ESA, EU, FAO, G10, IADB, IAEA, IBRD , ICC, ICAO, ICCt , Interpol, IDA, IEA, IFRCS, IFC, IFAD, IHO, ILO, IMO, IMSO, IMF, IOC, IOM, ISO, IFRC, ITU, ITSO, ITUC, IPU, MIGA, NAM, guest (NATO), NEA, NSG,  OECD,  OSCE,  OPCW, OAS (promatrač),,Paris Club, PCA,Schengen Convention, SECI (promatrač),

UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIS, UNRWA, UNTSO, UPU, WEU, WC, WCO, WFTU,WHO, WIPO, WMO, UNWTO, WTO, ZC.

  Internet domain:   .nl

 Telefonski kod:     +31

 Izvor: CIA World Factbook 

Glavni izvozni partneri / 2021 / %
Glavni uvozni partneri / 2021 / %

Na Listi zemalja – uvoznica iz Kraljevine Nizozemske, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih pedeset (50) nizozemskih partnera u 2021. godini.

Na Listi zemalja – izvoznica u Kraljevinu Nizozemsku, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih pedeset (50) nizozemskih partnera u 2021. godini.

Izvor: ITC Trade Map

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Poreska struktura

Standardna stopa PDV-a na robe i usluge u Nizozemskoj iznosi 21%. Pored navedene stope PDV-a, Nizozemska primjenjuje i sniženu stopu PDV-a, a ista iznosi 9%. ( Više informacija ).

Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2020.)

 Prosječna tarifa vezana za sve proizvode (MFN): 4,30%;
Prosječna tarifa vezana za poljoprivredne proizvode (MFN): 5,58%;
Prosječna tarifa vezana za industrijske proizvode (MFN): 3,96%.

 Dokumenti potrebni za izvoz

 Komercijalna faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti (dokument koji se mora predočiti carinskim organima kada vrijednost robe prelazi 20.000 EUR), specifikacija robe, certifikat kvalitete, certifikat o porijeklu robe, otpremnica, pakirna lista, transportna dokumentacija, polisa osiguranja, te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarna i fito-patološka uvjerenja. ( Više informacija ).

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Holandijom

POKAZATELJ 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
IZVOZ (KM) 259.102.979,52 264.856.326,47 243.519.704,77 242.680.082,11 360.954.822,72
UVOZ (KM) 424.031.399,28 429.502.428,49 556.495.930,66 527.125.070,35 710.313.800,91
OBIM (KM) 683.134.378,80 694.358.754,96 800.015.635,43 769.805.152,46 1.071.268.623,63
SALDO (KM) -164.928.419,76 -164.646.102,02 -312.976.225,89 -284.444.988,24 -349.358.978,19
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) 61,10 61,67 43,76 46,04 50,82

 

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Nizozemsku, 2021.godina 

Tarifni broj Naziv proizvoda Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu BIH u Nizozemsku, 2021.godina
3925 Građevinski proizvodi od plastičnih masa, … 11,61%
9403 Ostali namještaj i njegovi dijelovi: … 11,03%
9404 Nosači madraca; oprema za krevete i slični … 7,09%
9401 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … 5,04%
9406 Montažne zgrade 4,93%
6402 Ostala obuća sa vanjskim đonovima i gornjim … 4,86%
9018 Instrumenti i aparati namijenjeni upotrebi u … 4,29%
4418 Građevinska stolarija i ostali drvni proizvodi za … 4,16%
3923 Proizvodi za prijevoz i pakovanje robe, od … 3,73%
8716 Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, … 3,18%
Ostali 40,09%

Uvoz Bosne i Hercegovine po proizvodima iz Nizozemske

 Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Nizozemsku, 2021.godina 

Tarifni broj Naziv proizvoda Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu BIH iz Nizozemske, 2021.godina
8703 Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom … 38,82%
0201 Goveđe meso, svježe ili rashlađeno: … 8,48%
3004 Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, … 3,13%
8704 Motorna vozila za prijevoz robe: … 2,09%
8517 Elektricni aparati za zicnu telefoniju i telegrafi … 1,91%
3002 Ljudska krv; zivotinjska krv pripremljena za … 1,78%
3909 Amino-smole, fenolne smole i poliuretani, u … 1,60%
3907 Poliacetali, ostali polieteri i epoksidne smole, … 1,56%
3302 Smjese mirisnih tvari i smjese … 1,39%
8701 Vučna vozila … 1,34%
Ostali 28,80%

 Izvor:    Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi

Bosna i Hercegovina je sa Kraljevinom Nizozemskom potpisala Sporazum o promociji i uzajamnoj zaštiti ulaganja.

Detaljnije informacije o sporazumima između dvije zemlje možete naći na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne I Hercegovine.

Bosna i Hercegovina je 16. juna 2008. godine sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama potpisala  Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BiH i EU. U skladu sa SSP-om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine. 2016. godine potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, i Evropskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane. ( Detaljan pregled odnosa između EU I Bosne i Hercegovine ).

Korisne adrese

 1. World Bank (Open Data)
 2. Ambasada Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini (INFO-LINK)
 3. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova (LINK)
 4. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa (LINK)
 5. Bosna i Hercegovina – Agencija za promociju stranih investicija (LINK)
 6. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (LINK)

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06