Hitno rješavanje dugih zadržavanja i zastoja na graničnim prelazima sa Republikom Hrvatskom kroz otvaranje dodatnog BIP-a i „zelenih koridora“, te produženje radnog vremena fitosanitarnih inspektora u sezoni

Danas je u prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine održan sastanak kome su prisustvovali izvoznici (voća i povrća, prehrambenih proizvoda), prestavnici međunarodnih drumskih prevoznika i relevantnih institucija na BiH nivou, te  predstavnici Federalne Uprave za inspekcijske poslove. Sastanak je uslijedio na inicijativu privrednika koji su zatražili hitno rješavanje dugih zadržavanja na graničnim prelazima sa Republikom Hrvatskom.

Izvoz svježeg voća i povrća (šljiva, krastavac kornišon, mladi krompir i stono grožđe) iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju  kontinuirano raste. U 2021. godini na tržište EU izvezeno je 22.950 t robe u vrijednosti 42,7 miliona KM, što čini 79% od ukupnog izvoza svježeg voća i povrća. Najviše proizvoda izveze se u Njemačku, R. Hrvatsku i Sloveniju, međutim R. Hrvatska je za BiH značajna tranzitna zemlja.
Prosječan izvoz pomenutih proizvoda u posljednje tri godine je iznosio 17.286 t., što znači da se u sezonskom periodu od juna do septembra izvezu 864 kamiona svježeg voća i povrća, u prosječnoj vrijednosti od 28,8 miliona KM. Radi se o proizvodima sa vrlo visokim sadržajem vode koji do krajnjeg kupca treba da stigne u što kraćem vremenskom roku kako ne bi izgubili na kvalitetu, što za sobom povlači i cijenu proizvoda od strane kupca.

Zaključci sa sastanka su sljedeći:

1. Traži se HITAN sastanak, u roku od par dana, sa predsjedavajućim Savjeta ministara BiH, predstavnicima nadležnih ministarstava i institucija na nivou BiH, predstavnicima UIO BiH, granične policije, predstavnicima entiteskih vlada (inspektorati) i nadležnim instiutucijama entiteta.

HITAN sastanak se traži kako bi se predstavile hitne mjere koje je moguće da nadležne institucije u BiH sprovedu u kratkom vremenskom roku, a kako bi se izbjegle kilometarske kolone na granici sa Hrvatskom,  pogotovo u trenutnom periodu pojačanog izvoza lako kvarljive robe.

a) Traži se od Ministarstva bezbjednosti BiH da iznađe model sa Graničnom policijom kako bi se na izlazu iz BiH na graničnim prelazima hladnjače, tj. transport lako kvarljive robe prioritizirao na način da pod policijskom pratnjom takvi prevoznici budu pod prioritetom propraćeni do carinskih službi

b) Traži se od Uprave za indirektno oporezivanje BiH da angažuje maksimalno sve svoje ljudske i tehničke kapacitete kako bi se u što kraćem, promptnijem roku završile carinske procedure prilikom izlaska iz BiH (npr. usklađivanje smjena na graničnim prelazima).

c) Traži se od nadležnih inspekcijskih organa da se pod hitno omogući prioritetatan prolaz lakokvarljivih, sezonskih roba (voće i povrće)i na graničnom prelazu Gradiška, odnosno da se pod hitno produži radno vrijeme fitosanitarnih inspektora i da se usklade sa radnim vremenom UIO BiH-carinama u vrijeme izvoza sezonskog voća i povrća iz Bosne i Hercegovine (radnim danom do 19h, i subotom do 15h) inspektora, tj. da se usklade sa radnim vremenom UIO BiH (radnim danom do 19h, i subotom do 15h)

d) Traži se od Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH da što prije ponove urgenciju prema Inspektoratu Republike Hrvatske, u vezi sa održavanjem zajedničkog sastanka, a u vezi produženja radnog vremena fitosanitarnih inspektora Republike Hrvatske i uvođenja rada subotom u sezoni.

e) Svi ovi zaključci trebaju da budu realizovani u što skorijem roku (par dana) kako bi se prvenstveno olakšao prevoz robe.

Na sastanku je posebno naglašena neophodnost HITNOG djelovanja jer svakim danom se povećava izvoz lako kvarljive robe. I izvoznici i prevoznici su naglasili da, iako ne vole takve mjere, ukoliko se u roku od nekoliko dana ne riješe ovi hitni zahtjevi, biće primorani da realizaciju traže drugim načinima koji bi mogli dovesti do kolapsa na graničnim prelazima.

Naredni zaključci predstavljaju prijedlog djelovanja kako bi se u budućnosti izbjegle hitne mjere:

2. Predstavnici poslovne zajednice (izvoznici, prevoznici) na čelu sa VTK/STK BiH i entitetskim komorama traže formiranje Radne grupe koja bi predstavnicima Mješovite komisije za praćenje provođenja ugovora sa R Hrvatskom predstavili prijedloge sistemskog, dugoročnijeg rješavanja ovog pitanja (otvaranje dodatnog BIPa, olaksavanje trasnporta i izvoza po odredjenim stavkama);

3. Trazi se od Savjeta ministara BiH da preporuči Kancelariji za reviziju da pristupe izradi revizije učinka zadržavanja na graničnim prelazima,

4. Traži se od Ureda za veterinarstvo BiH da u realnom vremenu obavještava izvoznike/uvoznike o promjenama u TRACE sistemu i o promjenama u legislativi ali isto tako i veterinarske inspektore na terenu.

5. Traži se organizacija tematske sjednice sa nadležnim tijelom u BiH za upravljanje granicom s ciljem predstavljanja rješenja za olaksavanje spoljnotrgovinskog poslovanja i prometa.

6. Budući da je VTK/STK BiH već uputila nadležnim institucijama u BiH Inicijativu da se koriguje Odluka o sprovodjenju Zakona o carinskoj politici u BiH u dijelu da se izmjeni Član 198., stav 2, i Članu 220., stav 2, odluke o provodjenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH broj: 13719, 21/20, 47/21 i 49/21) i to na sljedeći način: „Kao pojednostavljena carinska deklaracija može se koristiti trgovinski ili službeni dokument“ ovim skrećemo pažnju da ukoliko se i ovom zahtjevu privrednika, kako uvoznika i izvoznika po pojednostavljenom postupku po fakturi ne izadje u susret, Bosna i Hercegovina će bilježiti još veće zastoje na graničnim prelazima.

Imajući u vidu postojeće stanje na graničnim prijelazima sa Republikom Hrvatskom, sa kilometarskom kolonama vozila ispred graničnih prijelaza, nedovoljan broj BIP-ova na kome se može obezbijediti fitosanitarni certifikat za pošiljku drva i proizvoda od drveta, te otežan protok sezonskih roba na graničnim prijelazima Stara Gradiška i Nova sela zbog kratkog radnog vremana fitosanitarnih inspektora, 07.07.2022. godine je u VTK/STK BiH održan sastanak kome su prisustvovali izvoznici (voća i povrća, prehrambenih proizvoda) i predstavnici međunarodnih drumskih  prijevoznika i relevantnih institucija na BiH nivou (ukupno prisutnih 35 predstavnika poslovne zajednice i 12 predstavnika nadležnih institucija).

Podsjećamo:

– Udruženje međunarodnih i drumskih prijevoznika i tereta apeluje i ukazuje da je postojeće stanje na graničnim prijelazima sa Republikom Hrvatskom nepodnošljivo, da su kilometarske kolone vozila ispred graničnih prijelaza neprihvatljive, da je zadržavanje ogromnog broja vozača u tim kolonama danonoćno.

– Izvoznici seznonske, svježe, lako kvarljive robe su pod velikim opterećenjem zbog postojanja samo dva granična prijelaza i to Granični prijelaz Stara Gradiška i Granični prijelaz Nova Sela, na kome se mogu obezbijediti fitosanitarni certifikati a problemi se dodatno usljožnjavaju primjenom Provedbene Uredbe EU 2021/2285, prema kojoj svaku pošiljku drva i proizvoda od drveta ( i to nezavisno o termičkoj obradi) mora pratiti fitosanitarni certifikat. Zbog gore navedenog po hitnom postupku se mora razmatrati otvaranje „zelenih koridora“ i definiranje graničnog prelaza Svilaj sa svim inspekcijskim kontrolama – BIP, a do njegove uspostave osiguranje kretanja ove vrste robe preko g/p Šamac ili Orašje, tj. objezbjeđenje novih BiP-ova.

– Izvoznici robe koja podliježe fitosanitarnoj inspekciji nadležnih organa u Hrvatskoj, koja je uglavnom tranzitna zemlja, izloženi su problemu koji nastaje zbog radnog vremena fitosanitarnih inspektora na graničnom prelazu Stara Gradiška i graničnom prelazu Nova Sela. Radno vrijeme fitosanitarnih inspektora, na graničnom prelazu Stara Gradiška tokom godine je od 08.00 do 16.00 časova, a na Graničnom prelazu Nova Sela od 07.00 do 15.00 časova, u oba slučaja samo radnim danima. S obzirom da se radi o svježim proizvodima, sa vrlo visokim sadržajem vode koja krajnjeg kupca treba da stigne u što kraćem vremenskom roku zbog kvarljivosti i slabljenja kvaliteta, ovako određeno radno vrijeme fitosanitarnih inspektora na pomenuta dva granična prelaza to onemogućava, te se ukazuje potreba za produženjem radnog vremena fitosanitarnih inspektora.

Gore navedeni zaključci po završetku sastanka upućeni su nadležnim institucijama, Savjetu ministara, Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvu transporta i komunikacija BiH, Ministarstvu bezbjednosti BiH, Direkciji za evropske integracije BiH, Upravi za indirektno oporezivanje BiH, Graničnoj policiji, Upravi za zaštitu zdravlja bilja BiH, Vladi Republike Srpske, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i Inspektoratu Republike Srpske.