Hitni koridor na svim autoputevima u Belgiji od 1. oktobra

Posredstvom Međunarodne unije cestovnog prijevoza u Ženevi dostavljena je informacija o stupanju na snagu zakonske odredbe u Belgiji, počev od 01.10.2020.godine o osiguranju hitnog koridora na svim autoputevima u Belgiji, što se najstoji zakonom regulirati u sve većem broju zemalja EU.

Ovom odredbom Zakona o autocestama u Belgiji, propisuje se obavezno osiguranje hitnog koridora između dvije trake, koje bi u slučaju potrebe mogla koristiti interventna vozila.

Princip hitnog koridora je jednostavan: U slučaju gužvi i zastoja na putevima sa dvije trake u istom smjeru, vozila u lijevoj traci se moraju držati lijeve strane, a vozila u desnoj traci desne strane, kako bi se osigurao hitni koridor između te dvije saobraćajne trake.

Kada postoji više od dvije saobraćajne trake, tada se vozila u krajnjoj lijevoz traci drže lijeve, a vozila u ostalim trakama drže desne strane, kako bi se osigurao hitni koridor između krajnje lijeve i ostalih  saobraćajnih traka istoga smjera.

Ilustracija ovih pravila je dostupna na linku: https://etsc.eu/belgium-to-launch-emergency-corridor-system-from-october/ .