Grupacija rashladne, klima tehnike i toplotnih pumpi

 Rashladna, klima tehnika i toplotne pumpe sektor BH privrede koji štiti ozonski omotač i brine o globalnom zatopljenju

AREA računalo
Dijagram termodinamičkih karakteristika radnih tvari
Pravni Okvir FBIH
Dizalice toplote – održivo rješenje za budućnost HKR Sarajevo
Podrška za postizanje obaveza za smanjenje HFC supstanci
EN 378 i IEC 60335-2-40 HKR Sarajevo
Energetska efikasnost u BiH
F-Gas EU Kaltenbrunner
Opstanite na tržištu i prestanie sa ugradnjom R-404A ili R-5070A
Overview of alternatives-natural refrigerants Kaltenbrunner
Prezentacija seminar KIGALI
Radioica o Kigali amandmanu Montrealskog protokola
REAL Alternatives info
Recikliranje i ilegalna prodaja rashladnih medija HKR Sarajevo 2019
Sesija 2_Dosadasnja iskustva i daljnji koraci_Maja Maretic Tiro
Smart solutions and smart integrations EPBD based HKR Sarajevo
Training catalogue Centro Studi Galileo
UNIDO radionica Kigali amandman – Sarajevo 2019 V Soldo
Uporednik pritiska i temperature
Zakonodavni okvir EU Uredba 517 2014
Proširite svoje poslovanje i pripemite se za zapaljive radne tvari u rashladnoj i klima tehnici
Pravila dobre prakse pri radu sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač ili izazivaju globalno zatopljenje
Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač
Šta je ozon?
Rashladna, klima tehnika i toplotne pumpe – sektor privrede koji štiti ozonski omotač i brine o globalnom zatopljenju
UNEP U4E GEF KCEP Refrigerators model regulations supporting info 2019 English
UNEP U4E GEF KCEP Refrigerators model regulations 2019 English
UNEP U4E GEF KCEP Air-conditioning model regulations 2019 English
UNEP U4E GEF KCEP Air-conditioning model regulations supporting info 2019 English
Prakticni savjeti za instalatere – Danfoss
PROKLIMA – Manual_Good Practices in Refrigeration_(Crna Gora)

Kontakt:

ADELA VUKOTIĆ- TEREK
Sekretar Odbora rashladne, klima tehnike i toplotnih pumpi
Tel: 033 566 182