Grupacija namjenske proizvodnje

O Grupaciji

Grupacija namjenske proizvodnje BiH je oblik interesnog udruživanja izvozno orijentisanih preduzeća iz Bosne i Hercegovine iz oblasti odbrambene industije. O poslovima i pitanjima iz oblasti svog djelovanja Grupacija namjenske proizvodnje samostalno donosi prijedloge i zaključke, pridržavajući se smjernica i stavova Skupštine Grupacije namjenske proizvodnje i nadležnih organa i tijela VTK BiH.
Članovi Grupacije namjenske proizvodnje imaju identičan status u pogledu prava, obaveza i odgovornosti.
Članovi Grupacije namjenske proizvodnje upravljaju radom i poslovima putem Skupštine, Odbora i po potrebi drugih oblika organizovanja.
Grupacija namjenske proizvodnje ima predsjednika i dva podpredsjednika, koji su ujedno i predsjednici i potpredsjednici Odbora.

Tarifna glava 93 ‐ oružje i municija: njihovi dijelovi i pribor, pokrivenost uvoza izvozom

Zadaci Grupacije

Zadaci Grupacije namjenske proizvodnje proizilaze iz zadataka VTK BiH, ujedno  usmjeravajući svoje aktivnosti prema potrebama i interesima članova Grupacije, a naročito na:

  • Izradu strategije razvoja članova Grupacije namjenske proizvodnje, u okviru ukupne strategije razvoja;
  • Izradu godišnjeg plana rada;
  • Pokretanje, učešće i koordinacija bilateralnih sporazuma i aktivnosti vezanih za nastup i realizaciju poslova članova na tržištima pojedinih zemalja, te nihov zajednički nastupa sa preduzećima iz drugih zemalja na tržištima trećih zemalja i u našoj zemlji;
  • Praćenje i podsticanje razvoja tehnologija, standarda i unapređenje kvaliteta rada;
  • Praćenje i predlaganje za donošenje nove ili izmjena postojeće zakonske regulative u oblasti bankarskog sistema, carinske politike, osiguranja, podsticajnih mjera za izvoz roba i usluga, itd.;
  • Koordinaciju i realizaciju aktivnosti na upoznavanju članica sa mogućnostima i propisima vezanim za pojedine zemlje, a iz kojih proizilaze zadaci Grupacije namjenske proizvodnje od interesa za članice Grupacije;
  • Koordinacija aktivnosti na edukaciji i osposobljavanju kadrova za rad na vanjskotrgovinskim poslovima, u domenu struke i potrebnih znanja za rad u inostranstvu na ostalim poslovima i aktivnostima od interesa za članice izrada stručnih publikacija, analiza i ekonomskih istraživanja vezanih za rad Grupacije namjenske proizvodnje obavljanje drugih poslova koji su u interesu njenih članica, a koji su istovremeno u nadležnosti Grupacije i VTK BiH.

Statistika

bhprivreda

Kontakt

Adela Vukotić-Terek
033 566 182