Grčka

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Grčka Republika
Položaj: južna Europa
Glavni grad: Atina
Službeni jezik: grčki
Političko uređenje: parlamentarna republika
Površina ukupno: 131.957 km²
Stanovništvo: 10.664.568 (podatak iz 2021.)
Valuta: Euro (EUR)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

MAKROEKONOMSKI PODACI VREMENSKI OKVIR
PREDMET GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 10.196.792,00 10.805.808,00 11.121.341,00 10.820.883,00 10.775.971,00 10.754.679,00 10.732.882,00 10.721.582,00 10.700.556,00 10.664.568,00
BND, PPP (USD) .. .. 303.563.894.694,71 289.335.045.232,90 295.022.258.656,43 306.093.821.136,23 314.377.061.805,02 322.508.731.204,64 297.789.120.654,69 334.996.254.962,74
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) .. .. 27.300,00 26.740,00 27.380,00 28.460,00 29.290,00 30.080,00 27.830,00 31.410,00
BDP (USD) 97.891.092.003,44 130.457.756.628,44 297.124.961.971,50 195.683.527.003,38 193.148.146.586,93 199.844.406.013,53 212.049.447.242,11 205.144.152.830,85 188.835.201.625,91 216.240.589.485,26
BDP po glavi stanovnika (USD) 9.600,19 12.072,93 26.716,65 18.083,88 17.923,97 18.582,09 19.756,99 19.133,76 17.647,23 20.276,54
Rast BDP (godišnji) % 0,00 3,92 -5,48 -0,20 -0,49 1,09 1,67 1,80 -9,02 8,34
Bilans tekućeg računa (USD) -3.537.000.000,00 -9.817.441.650,68 -30.262.611.051,72 -1.611.391.808,27 -3.261.057.769,58 -3.605.994.841,94 -6.248.523.036,37 -3.112.110.573,39 -12.413.031.800,97 -12.693.956.753,30
Bilans tekućeg računa (% BDP) -3,61 -7,53 -10,19 -0,82 -1,69 -1,80 -2,95 -1,52 -6,57 -5,87
Izvoz roba i usluga (% BDP) 14,78 23,72 21,80 32,13 31,29 35,03 38,99 40,13 31,98 40,63
Uvoz roba i usluga (% BDP) 25,35 34,70 29,40 33,15 32,73 36,54 41,16 41,86 39,60 48,55
Inflacija, potrošačke cijene, (godišnja) % 20,43 3,15 4,71 -1,74 -0,83 1,12 0,63 0,25 -1,25 1,22
SDI, neto priljev (USD) 1.005.000.000,00 -8.195.469,29 532.926.980,50 1.268.938.505,86 2.698.544.612,16 3.439.131.879,76 4.025.447.788,58 4.999.635.989,54 3.303.648.833,23 ..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) .. .. 19,00 13,00 13,00 12,50 12,50 4,00 .. ..

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo):
Tercijalni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: voćarstvo, povrtlarstvo, uzgoj orašastih plodova (pistacije), organski uzgoj poljoprivrednih kultura, sadnja i uzgoj industrijskog bilja (duhan, pamuk, masline), te stočarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: brodogradnja, energetika, industrija lakih metala, kemijska industrija, mašinska i elektro industrija, te prehrambena industrija.

Glavne grane tercijalnog (uslužnog) sektora: turizam, transport, telekomunikacije.

Izvor:       Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Grčke Republike na svjetsko tržište, u 2021. godini, iznosio je 47,21 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom izvozu Grčke Republike, su slijedeće: mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (28,19 %); farmaceutski proizvodi (7,2 %); aluminij i proizvodi od aluminija (5,36 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (4,44 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, njihovi dijelovi (4,19 %); plastika i proizvodi od plastike (3,89 %); prerađevine od povrća, voća, orašastih plodova i dijelova bilja (3,09 %); razni neklasificirani proizvodi (2,83 %); jestivo voće i orašasti plodovi, ... (2,76 %); te bakar i proizvodi od bakra (2,35 %).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Grčke Republike sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 75,98 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom uvozu Grčke Republike, su slijedeće: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (26,39 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, dijelovi navedenih (7,22 %); električne mašine i oprema i dijelovi spomenutih,... (6,54 %); farmaceutski proizvodi (5,59 %); vozila, osim ... (4,35 %); plastika i proizvodi od plastike (3,78 %); organske kemikalije (3,72 %); razni neklasificirani proizvodi (2,76 %); željezo i čelik (2,34 %), te aluminij i proizvodi od istog (2,05 %).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Grčka Republika  je članica mnogih multilateralnim organizacija, kao što su: UN, OSCE, NATO, Vijeće Europe, EU i druge.

Telefonski kod zemlje: (+30)

Internet domena: .gr

Glavni izvozni partneri / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gore spomenute skupine zemalja: među prvih 75 partnera na svijetskom tržištu.

Izvor:       Intracen.org (Trade Map)

Glavni uvozni partneri / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gore spomenute skupine zemalja: među prvih 100 partnera na međunarodnom tržištu.

Izvor:       Intracen.org (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV U GRČKOJ

Standardna stopa PDV – a u Grčkoj Republici iznosi 24 % i primjenjuje se na sve robe i usluge koje nisu predmet snižene ili dodatno snižene stope PDV – a.

Snižena stopa PDV – a od 13 %, primjenjuje se na slijedeće proizvode:

 • žive životinje
 • meso i mesni proizvodi
 • riba, riblji fileti, mekušci i sl. (svježe, rashlađeno, smrznuto i sl.)
 • jaja, mlijeko, prirodni med
 • žive biljke, drveće, grmlje, korijenje i sl.
 • voće i povrće
 • žitarice, proizvodi od žitarica i sl.

Dodatno snižena stopa PDV – a, od 6 %, primjenjuje se na proizvode poput novina, knjiga, periodičnih izdanja magazina i časopisa, lijekova i vakcina, prirodnog plina, struje i dr.

Izvor:       www.europa.eu

Carine i carinska dokumentacija

U 2020. godini, zabilježene su slijedeće stope po pitanju carina za pojedine skupine proizvoda, te spomenute navodimo u nastavku materijala:

 • Carinska stopa za sve proizvode (MFN) iznosi 4,32 %
 • Carinska stopa za primarne proizvode (MFN) iznosi 5,58 %
 • Carinska stopa za industrijske proizvode (MFN) iznosi 3,96 %

Izvor:       Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Akcize u Evropskoj uniji primjenjuju se na: alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva i ulja, energiju (prirodni gas, ugalj, struja).

Potrebna carinska dokumentacija je slijedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).

Izvor:       www.europa.eu

Tehnički zahtjevi tržišta i restrikcije uvoza

Spomenuti zahtjevi tržišta odnose se na sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.

Restrikcije uvoza u Evropskoj uniji odnose se na poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, te pojedine proizvode od aluminija.

Izvor:       www.europa.eu

  SPORAZUMI

Bosna i Hercegovina je sa Grčkom Republikom potpisala veliki broj bilateralnih sporazuma u okviru međunarodne suradnje. Informacija o sporazumima, kao i njihovom statusu, dostupna je na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (LINK).

Također, Bosna i Hercegovina i Grčka Republika međusobno su potpisale Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija, pa Odluku o ratifikaciji spomenutog Sporazuma možete pogledati ovdje.

 1. juna 2008. godine, Bosna i Hercegovina je sa Evropskom zajednicom i njenim državama – članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (dalje u tekstu: SSP), koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BIH i Evropske unije. U skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, uspostavljeno je područje slobodne trgovine.

2016. godine, potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine (s jedne strane) i Evropskih zajednica i njihovih država – članica (s druge strane). Detaljan pregled odnosa između Evropske unije i Bosne i Hercegovine možete naći ovdje

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Grčkom

Vodećih deset (10) proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Grčku, 2021. godina

VREMENSKI OKVIR: 2021.
PREDMET ANALIZE: BROJ / NASLOV / POKAZATELJ(I)
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u Grčku Republiku
7404 Otpaci i ostaci, od bakra 3.034.013,55 16,88%
4804 Kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama ili … 2.516.742,63 14,00%
3603 Sporogoreći štapini, detonirajući štapini 1.886.771,20 10,50%
3923 Proizvodi za prijevoz i pakovanje robe, od … 1.662.197,52 9,25%
9504 Proizvodi za sajamske, stolne ili društvene igre, … 1.304.566,29 7,26%
2836 Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); … 1.225.750,59 6,82%
4407 Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili … 974.152,10 5,42%
2917 Polikarboksilne kiseline, njihovi anhidridi, … 704.538,55 3,92%
7616 Ostali proizvodi od aluminija: … 618.444,37 3,44%
2401 Neprerađeni duhan; duhanski otpaci: … 475.571,80 2,65%
Prvih 10 proizvoda u ukupnom izvozu BIH u Grčku Republiku 14.402.748,60 80,13%
Ostali 3.570.595,96 19,87%

Vodećih deset (10) proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Grčke, 2021. godina

VREMENSKI OKVIR: 2021.
PREDMET ANALIZE: BROJ / NASLOV / POKAZATELJ(I)
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu Bosne i Hercegovine iz Grčke Republike
3903 Polimeri stirena, u primarnim oblicima: … 7.874.656,93 8,65%
0805 Agrumi, svježi ili suhi: … 6.675.861,81 7,33%
7604 Šipke i profili od aluminija: … 5.241.769,63 5,76%
3402 Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna) 2.958.840,18 3,25%
9503 Ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za … 2.265.184,96 2,49%
2106 Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti niti … 2.054.891,46 2,26%
7604 Šipke i profili od aluminija: … 1.807.642,28 1,99%
3002 Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za … 1.755.553,00 1,93%
3903 Polimeri stirena, u primarnim oblicima: … 1.670.012,81 1,83%
5201 Pamuk, nekardirani i nečešljan 1.596.387,37 1,75%
Prvih 10 proizvoda u ukupnom uvozu BIH iz Grčke Republike 33.900.800,43 37,23%
Ostali 57.160.621,57 62,77%

Izvor:       Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

 

Korisne adrese

 • Svjetska banka: LINK
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova: LINK
 • Ambasada Grčke Republike u Bosni i Hercegovini: LINK
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa: LINK
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine: LINK

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06