Grčka

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Grčka Republika
Položaj: južna Europa
Glavni grad: Atina
Službeni jezik: grčki
Političko uređenje: parlamentarna republika
Površina ukupno: 131.957 km²
Stanovništvo: 10.664.568 (podatak iz 2021.)
Valuta: Euro (EUR)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

MAKROEKONOMSKI PODACI VREMENSKI OKVIR
PREDMET GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 10.196.792,00 10.805.808,00 11.121.341,00 10.820.883,00 10.775.971,00 10.754.679,00 10.732.882,00 10.721.582,00 10.700.556,00 10.664.568,00
BND, PPP (USD) .. .. 303.563.894.694,71 289.335.045.232,90 295.022.258.656,43 306.093.821.136,23 314.377.061.805,02 322.508.731.204,64 297.789.120.654,69 334.996.254.962,74
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) .. .. 27.300,00 26.740,00 27.380,00 28.460,00 29.290,00 30.080,00 27.830,00 31.410,00
BDP (USD) 97.891.092.003,44 130.457.756.628,44 297.124.961.971,50 195.683.527.003,38 193.148.146.586,93 199.844.406.013,53 212.049.447.242,11 205.144.152.830,85 188.835.201.625,91 216.240.589.485,26
BDP po glavi stanovnika (USD) 9.600,19 12.072,93 26.716,65 18.083,88 17.923,97 18.582,09 19.756,99 19.133,76 17.647,23 20.276,54
Rast BDP (godišnji) % 0,00 3,92 -5,48 -0,20 -0,49 1,09 1,67 1,80 -9,02 8,34
Bilans tekućeg računa (USD) -3.537.000.000,00 -9.817.441.650,68 -30.262.611.051,72 -1.611.391.808,27 -3.261.057.769,58 -3.605.994.841,94 -6.248.523.036,37 -3.112.110.573,39 -12.413.031.800,97 -12.693.956.753,30
Bilans tekućeg računa (% BDP) -3,61 -7,53 -10,19 -0,82 -1,69 -1,80 -2,95 -1,52 -6,57 -5,87
Izvoz roba i usluga (% BDP) 14,78 23,72 21,80 32,13 31,29 35,03 38,99 40,13 31,98 40,63
Uvoz roba i usluga (% BDP) 25,35 34,70 29,40 33,15 32,73 36,54 41,16 41,86 39,60 48,55
Inflacija, potrošačke cijene, (godišnja) % 20,43 3,15 4,71 -1,74 -0,83 1,12 0,63 0,25 -1,25 1,22
SDI, neto priljev (USD) 1.005.000.000,00 -8.195.469,29 532.926.980,50 1.268.938.505,86 2.698.544.612,16 3.439.131.879,76 4.025.447.788,58 4.999.635.989,54 3.303.648.833,23 ..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) .. .. 19,00 13,00 13,00 12,50 12,50 4,00 .. ..

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo):
Tercijalni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: voćarstvo, povrtlarstvo, uzgoj orašastih plodova (pistacije), organski uzgoj poljoprivrednih kultura, sadnja i uzgoj industrijskog bilja (duhan, pamuk, masline), te stočarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: brodogradnja, energetika, industrija lakih metala, kemijska industrija, mašinska i elektro industrija, te prehrambena industrija.

Glavne grane tercijalnog (uslužnog) sektora: turizam, transport, telekomunikacije.

Izvor:       Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Grčke Republike na svjetsko tržište, u 2021. godini, iznosio je 47,21 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom izvozu Grčke Republike, su slijedeće: mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (28,19 %); farmaceutski proizvodi (7,2 %); aluminij i proizvodi od aluminija (5,36 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (4,44 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, njihovi dijelovi (4,19 %); plastika i proizvodi od plastike (3,89 %); prerađevine od povrća, voća, orašastih plodova i dijelova bilja (3,09 %); razni neklasificirani proizvodi (2,83 %); jestivo voće i orašasti plodovi, ... (2,76 %); te bakar i proizvodi od bakra (2,35 %).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Grčke Republike sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 75,98 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom uvozu Grčke Republike, su slijedeće: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (26,39 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, dijelovi navedenih (7,22 %); električne mašine i oprema i dijelovi spomenutih,... (6,54 %); farmaceutski proizvodi (5,59 %); vozila, osim ... (4,35 %); plastika i proizvodi od plastike (3,78 %); organske kemikalije (3,72 %); razni neklasificirani proizvodi (2,76 %); željezo i čelik (2,34 %), te aluminij i proizvodi od istog (2,05 %).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Grčka Republika  je članica mnogih multilateralnim organizacija, kao što su: UN, OSCE, NATO, Vijeće Europe, EU i druge.

Telefonski kod zemlje: (+30)

Internet domena: .gr

Glavni izvozni partneri / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gore spomenute skupine zemalja: među prvih 75 partnera na svijetskom tržištu.

Izvor:       Intracen.org (Trade Map)

Glavni uvozni partneri / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gore spomenute skupine zemalja: među prvih 100 partnera na međunarodnom tržištu.

Izvor:       Intracen.org (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV U GRČKOJ

Standardna stopa PDV – a u Grčkoj Republici iznosi 24 % i primjenjuje se na sve robe i usluge koje nisu predmet snižene ili dodatno snižene stope PDV – a.

Snižena stopa PDV – a od 13 %, primjenjuje se na slijedeće proizvode:

 • žive životinje
 • meso i mesni proizvodi
 • riba, riblji fileti, mekušci i sl. (svježe, rashlađeno, smrznuto i sl.)
 • jaja, mlijeko, prirodni med
 • žive biljke, drveće, grmlje, korijenje i sl.
 • voće i povrće
 • žitarice, proizvodi od žitarica i sl.

Dodatno snižena stopa PDV – a, od 6 %, primjenjuje se na proizvode poput novina, knjiga, periodičnih izdanja magazina i časopisa, lijekova i vakcina, prirodnog plina, struje i dr.

Izvor:       www.europa.eu

Carine i carinska dokumentacija

U 2020. godini, zabilježene su slijedeće stope po pitanju carina za pojedine skupine proizvoda, te spomenute navodimo u nastavku materijala:

 • Carinska stopa za sve proizvode (MFN) iznosi 4,32 %
 • Carinska stopa za primarne proizvode (MFN) iznosi 5,58 %
 • Carinska stopa za industrijske proizvode (MFN) iznosi 3,96 %

Izvor:       Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Akcize u Evropskoj uniji primjenjuju se na: alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva i ulja, energiju (prirodni gas, ugalj, struja).

Potrebna carinska dokumentacija je slijedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).

Izvor:       www.europa.eu

Tehnički zahtjevi tržišta i restrikcije uvoza

Spomenuti zahtjevi tržišta odnose se na sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.

Restrikcije uvoza u Evropskoj uniji odnose se na poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, te pojedine proizvode od aluminija.

Izvor:       www.europa.eu

  SPORAZUMI

Bosna i Hercegovina je sa Grčkom Republikom potpisala veliki broj bilateralnih sporazuma u okviru međunarodne suradnje. Informacija o sporazumima, kao i njihovom statusu, dostupna je na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (LINK).

Također, Bosna i Hercegovina i Grčka Republika međusobno su potpisale Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija, pa Odluku o ratifikaciji spomenutog Sporazuma možete pogledati ovdje.

 1. juna 2008. godine, Bosna i Hercegovina je sa Evropskom zajednicom i njenim državama – članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (dalje u tekstu: SSP), koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BIH i Evropske unije. U skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, uspostavljeno je područje slobodne trgovine.

2016. godine, potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine (s jedne strane) i Evropskih zajednica i njihovih država – članica (s druge strane). Detaljan pregled odnosa između Evropske unije i Bosne i Hercegovine možete naći ovdje

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Grčkom

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)17.548.191,8413.974.157,6417.973.344,5623.968.531,714.851.062,14
UVOZ (KM)81.674.987,4779.618.889,2591.061.441,93125.683.543,9937.401.335,51
OBIM (KM)99.223.179,3193.593.046,89109.034.786,49149.652.075,7042.252.397,65
SALDO (KM)-64.126.795,63-65.644.731,61-73.088.097,37-101.715.012,28-32.550.273,37
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)21,4917,5519,7419,0712,97

Izvor:      Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Grčku Republiku, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
7404Otpaci i ostaci, od bakra13,25%
4804Kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama ili listovima, osim onih iz tarifnih brojeva 4802 i 4812,79%
4407Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem ili ljuštenjem, uključujući i blanjano, 11,75%
7604Šipke i profili od aluminija:11,65%
3923Proizvodi za prijevoz i pakovanje robe, od plastičnih masa; čepovi, poklopci, zaklopci i ostali za9,08%
2836Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); komercijalni amonijev karbonat koji sadrži amonijev ka8,96%
3603Sporogoreći štapini, detonirajući štapini5,84%
7204Otpaci i lomljevina od željeza ili čelika; otpadni ingoti od željeza ili čelika za pretaljivanje:4,77%
2830Sulfidi; polisulfidi, hemijski određeni ili neodređeni:3,00%
7308Konstrukcije (osim montažnih zgradaiz tar. broja 92,59%
Ostali16,32%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Grčke Republike, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
2713Naftni koks, naftni bitumen i drugi ostaci od nafte ili ulja od bitumenskih minerala:11,66%
3903Polimeri stirena, u primarnim oblicima:10,86%
7604Šipke i profili od aluminija:8,33%
7601Aluminij u sirovim oblicima:4,70%
0805Agrumi, svježi ili suhi:4,11%
3402Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni preparati, preparati za pra3,33%
3901Polimeri etilena, u primarnim oblicima:3,16%
2106Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:3,15%
9503Ostale igracke; umanjeni modeli i slicni modeli za2,42%
6806Vuna od sljakezgure, vuna od kamena I slicne miner2,40%
Ostali45,88%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

 

Korisne adrese

 • Svjetska banka: LINK
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova: LINK
 • Ambasada Grčke Republike u Bosni i Hercegovini: LINK
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa: LINK
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine: LINK

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv na radionicu na temu netarifnih barijera u izvozu i uvozu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u suradnji s privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta organizira „Radionice za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu“ koje će se održati u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci i Brčkom. Svrha ovih sastanaka je poboljšati

   2023-09-20
  • Poziv za učešće na sajmu GAST u Zagrebu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da će se Međunarodni specijalizirani sajam GAST 2024, vodeći sajam hrane i pića, ugostiteljstva, hotelske i ugostiteljske opreme u Hrvatskoj, održati od 23.-25.02.2024. godine u Areni Zagreb. Sajam GAST u Zagrebu, nezaobilazno je mjesto susreta hotelijera, restoratera, barmena, barista, slastičara, kuhara i svih sudionika u kreiranju uspješne turističke

   2023-09-18
  • Poziv na informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“

   Advantage Austria Sarajevo u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“ koji će se održati 26. septembra 2023. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Na događaju će biti prezentirane informacije o Austriji kao poslovnoj lokaciji podružnice, opcije podrške od Austrian

   2023-09-15
  • Pet bh. kompanija izlagat će na nacionalnom štandu BiH na sajmu ANUGA FINE FOOD 2023

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine nastavlja sa aktivnostima podrške bh. kompanijama za izlaganje na međunarodnom sajmu ANUGA FINE FOOD u Kelnu, Njemačka. Za zajednički nastup kompanija iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji VTK/STK BiH, na predstojećem ANUGA FINE FOOD 2023, koji će se održati od 7. do 11. oktobra ove godine, izvršena je prijava prostora

   2023-09-07