Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještena je da je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, a na prijedlog Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović- Batut “, donijelo Uputstvo o dopunama Uputstva o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih pandemijom zarazne bolesti COVID- 19 kojim se građanima Bosne i Hercegovine omogućava ulazak u Republiku Srbiju bez predočavanja negativnog nalaza PCR testa na virus SARS-COV-2.

Uputstvo o dopunama Uputstva

Uputstvo o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih pandemijom COVID- 19  (“Sl. glasnik RS”, br. 151/2020, 158/2020 i 2/2021)