GIZ organizovao studijsko putovanje na temu stručnog obrazovanja

 

 

Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) je za predstavnike institucija i organizacija u Bosni Hercegovini uspješno organizovalo i realizovalo stručno studijsko putovanje na temu stručnog obrazovanja i tržišta rada u Saveznoj Republici Njemačkoj. Pored predstavnika Vansjkotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, edukaciji su prisustvovali i predstavnici Privredne komore Republike Srpske, Područne privredne komore Banja Luka i Privredne komore Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

U okviru stručnog studijskog putovanja polaznici edukacije su bili u prilici upoznati se sa „dualnim sistemom obrazovanja“ i tržištem rada u Njemačkoj. Cilj stručnog studijskog putovanja bio je upoznavanje ne samo sa njemačkim odbrazovnim sistemom u oblasti stručnog obrazovanja već i sa najvažnijim akterima vezanim za upravljanje i oblikovanjem tog sistema. Učesnici edukacijebili su u mogućnosti da posjete mnoge relevantne ustanove uključujući obrazovne centre u kojima se izvodi praktični dio nastave kao što su: Industrijska i trgovinska komora (IHK) Mannheim, Savezni institut za stručno obrazovanje (BIBB). Agencija za rad u Bonnu, Univerzitet Savezne agencije za rad (HdBA), ABB trening centar i druge.

Pored upoznavanja sa osnovama stručnog obrazovanja, učesnici su se upoznali i sa sistemom obrazovanja nastavnog kadra za stručne škole i usavršavanja, kao i sa zadacima i načinom rada na različitim nivoima. U Industrijskoj i trgovinskoj komori su imali priliku naučiti više o ulozi i zadacima komora u Njemačkoj, te profilima savjetnika za stručno obrazovanje u oblasti praktične nastave. Takođe su se upoznali sa regulativom, te postupcima i metodama ispitivanja i certificiranja koji se praktikuju u Njemačkoj. Kroz veliki broj bilateralnih razgovora razmjenjena su iskustva o potrebama i trendovima u edukaciji privrednika.

Ispred VTK/STK BiH edukaciji je prisustvovala Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Sektora za edukaciju.

 

Share This