Generalni sekretar Islamske privredne komore u posjetiVTK/STK BiH

 

 

Generalni sekretar Islamske komore za trgovinu, industriju i poljoprivredu (ICCIA), gospodin Yousef Khalawi, posjetio je Vanjskotrgovinsku/Spoljnotrgovinsku komoru Bosne i Hercegovine i tom prilikom sa potpredsjednikom Ahmetom Egrlićem razgovarao o brojnim pitanjima od obostranog interesa kako za dvije komore, tako i bosanskohercegovačke i privrednike zemalja članica Islamske komore.

Kako je istakao g. Khalawi, cilj njegove posjete je  promocija saradnje i mogućnosti ulaganja između ICCIA-e i Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine  slijedom čega su na sastanku razmjenjena mišljenja o načinima jačanja ekonomskih veza i bilateralnih odnosa. Iako je Vanjskotrgovinska komora BiH pridružena članica Islamske komore, to joj ne uskraćuje mogućnost korištenja svih benefita koje imaju i punopravne članice. Kako je g. Khawali istakao, Islamska komora je 2021. godine doživjela kompletnu reorganizaciju i svrstala se među najjače organizacije ovog tipa na svijetu. Nudi pregršt novih usluga i posvećena je jačanju mreže komora članica jačajući njihove sopstvene kapacitete. S tim u vezi izražena je spremnost da se pozitivna iskustva i znanja prenesu i na VTK BIH.

Sastanak je rezultirao  produktinim dijalogom o potencijalnim oblastima saradnje, uključujući trgovinu, investicije i aktivnosti privatnog sektora, te su dogovorene naredne aktivnosnosti koje imaju za cilj približavanje Vanjskotrgovinske komore članicama Islamske komore, a samim tim i velikom broju potencijalnih poslovnih partnera i investitora njenih članica,

Share This