GDPR se primjenjuje na sve kompanije koje obrađuju lične podatke građana EU

 

 

“GDPR uredba i Zakon o zaštiti osobnih podataka BiH” naziv je radionice održane u Mostaru, u organizaciji Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH. Osam predstavnika bh. kompanija, imali su priliku da od dr.sc. Muhameda Mujakića, predavača na radonici, saznaju sve aspekte praktične primjene Zakona o zaštiti osobnih podataka Bosne i Hercegovine.

U skladu sa zahtjevima EU Uredbe (GDPR), kako je istaknuto na radionici, obaveza pravnih lica je uspostava primjerenih modaliteta postupanja s različitim vrstama osobnih podataka koji se prikupljaju tijekom svakodnevnog poslovanja.

Europska unija posvećuje veliku pažnju zaštiti podataka građana Unije. U tom smislu donesena je Opća uredba o zaštiti podataka/UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA tzv. „EU General Data Protection Regulation“ (GDPR) i primjenjuje se od 25.5.2018. godine.

Cilj Uredbe GDPR je da zaštiti sve građane Europske unije od narušavanja privatnosti i zloupotrebe podataka u svijetu koji se sve više oslanja na informacije i informacione tehnologije.

GDPR se primjenjuje na sve kompanije koje obrađuju osobne podatke građana Evropske unije bez obzira na lokaciju kompanije odnosno bez obzira da li se obrada podataka vrši u EU ili ne.

Organizacije koje prekrše GDPR bit će kažnjene do 4% ukupnog godišnjeg obrta ili 20 milijuna eura (iznos koji je veći). Ovo je maksimalna kazna koja se može izreći za najozbiljnije prekršaje npr. neposjedovanje „dovoljne“ suglasnosti korisnika za obradu podataka i sl.

Uredbi ne podliježu organi državne sigurnosti kao ni zakonodavni organi.

Share This