Francuska

Službeni naziv zemlje: Republika Francuska
Položaj: zapadna Evropa
Glavni grad: Pariz
Službeni jezik: francuski
Političko uređenje: parlamentarna demokracija (republika)
Površina ukupno: 643.801 km²
Stanovništvo: 67.749.632 (podatak iz 2021. godine)
Valuta: Euro (EUR)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

PREDMET VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ 2000. 2010. 2015. 2019. 2020. 2021. 2022.
Stanovništvo, ukupno 60.921.384,00 65.030.575,00 66.548.272,00 67.388.001,00 67.571.107,00 67.749.632,00 ..
BND, PPP (USD) 1.614.662.595.813,76 2.388.599.175.125,05 2.777.204.974.934,90 3.476.171.529.249,48 3.292.964.130.863,22 3.532.178.654.763,99 ..
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 26.500,00 36.730,00 41.730,00 51.580,00 48.730,00 52.140,00 ..
BDP (USD) 1.365.639.660.792,16 2.645.187.882.116,67 2.439.188.643.162,50 2.728.870.246.705,88 2.639.008.701.648,26 2.957.879.759.263,52 ..
BDP po glavi stanovnika (USD) 22.416,43 40.676,06 36.652,92 40.494,90 39.055,28 43.658,98 ..
Godišnji rast BDP – a (%) 3,92 1,95 1,11 1,84 -7,78 6,82 ..
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) 16.125.180.558,22 -22.031.068.187,76 -9.130.436.716,70 13.699.135.191,34 -46.340.848.461,73 9.946.515.978,32 ..
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % 1,18 -0,83 -0,37 0,50 -1,76 0,34 ..
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 28,59 26,79 30,59 31,59 27,45 29,45 ..
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 27,27 28,08 31,16 32,55 29,41 31,39 ..
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 1,68 1,53 0,04 1,11 0,48 1,64 5,22
SDI, neto priljev (USD) 41.389.082.664,76 38.889.439.213,31 42.825.414.105,94 53.499.337.503,74 14.725.353.075,83 88.427.620.691,48 ..
Potrebno vrijeme za otvaranje firme – dan(i) .. 6,50 4,00 4,00 .. .. ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajniji privredni sektori

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija uključujući građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora su ratarstvo (pšenica), vinogradarstvo (voće, vino), stočarstvo (svinjetina, govedina, mliječni proizvodi – sirevi i maslac), peradarstvo (piletina), kao i ribarstvo (riba, rakovi, …).

Glavne grane sekundarnog sektora čine energetika (obnovljivi izvori energije), kemijska industrija, farmaceutska industrija, metalna industrija, mašinska i elektro industrija, auto industrija, kozmetička industrija, tekstilna industrija i modni dizajn, te prehrambena industrija.

Glavne grane tercijalnog sektora predstavljaju turizam, transport, telekomunikacije, trgovina, građevinarstvo, ali i financijske usluge.

Izvor:      Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Francuske na svjetsko tržište u 2022. godini iznosio je 606,85 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupina proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Francuske navodimo slijedom: „84“ – mašine, mehanički ... (10,62%), „87“ – vozila osim željezničkih ... (8,22%), „85“ – električne mašine i ... (7,72%), „30“ – farmaceutski proizvodi (6,21%), „27“ – mineralna goriva, ... (5,6%), „88“ – avioni, svemirske ... (5,41%), „39“ – plastika i proizvodi ... (4,14%), „33“ – „esencijalna“ ulja i ... (3,78%), „22“ – pića, alkoholi ... (3,65%), te „72“ – željezo i čelik (3,16%).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Francuske čine (41,49%) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Francuske sa svjetskog tržišta, u 2022. godini, iznosio je 811,68 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupina proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Francuske jesu „27“ – mineralna goriva, ... (19,38%), „84“ – mašine, mehanički ... (10,45%), „87“ – vozila osim željezničkih ... (9,04%), „85“ – električne mašine i ... (8,19%), „30“ – farmaceutski proizvodi (3,99%), „39“ – plastika i proizvodi ... (3,74%), „90“ – optički, fotografski ... (2,78%), „29“ – organske kemikalije (2,32%), „72“ – željezo i čelik (2,12%), te „73“ – proizvodi od željeza ... (1,82%).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Francuske čine (36,17%) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Francuska je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija, asocijacija, organizacija od kojih navodimo redom:

 • UN
 • UNESCO
 • WTO
 • IMF
 • IBRD
 • OECD
 • ICC
 • NATO
 • Vijeće Europe
 • OSCE
 • EU
 • „Schengen Convention“
 • EBRD
 • ostale

Pozivni (telefonski broj zemlje):        00 (33)

Internet domena:                             .fr

Glavni izvozni partneri / 2022 / %

Među uvoznicima proizvoda iz Francuske, a promatrajući svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 125 partnera.

Glavni uvozni partneri / 2022 / %

Među izvoznicama proizvoda u Francusku, uzimajući u obzir cjelokupno svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 100 partnera Francuske.

Izvor:      Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Republici Francuskoj

Standardna stopa predmetnog poreza u Francuskoj, koja je primjenjljiva na sve robe i usluge – osim onih koji se oporezuju po sniženoj stopi ili su predmet izuzeća od plaćanja PDV – a, iznosi (20%).

Snižene stope PDV – a kreću se u rasponu od (5,5%) do (10%).

Stopa od (2,1%) primjenjuje se na časopise, te lijekove čije troškove refundira sistem socijalne skrbi.

Carine i carinska dokumentacija

Prema podacima iz 2020. godine, a shodno MFN – u, carinske stope za ispod navedenu klasifikaciju proizvoda iznose kako slijedi:

 • „Svi proizvodi“ (4,32%)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (5,58%)
 • „Industrijski proizvodi“ (3,96%)

Na alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva, mineralna ulja i energiju (prirodni plin, ugalj, struja), na prostoru Europske unije, plaćaju se akcize.

Neophodna carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste i uvozne carinske deklaracije („Single Administrative Document“ – SAD), ali je obavezno poštivati i eventualne dodatne legislativne zahtjeve pojedin(ih)e članic(a)e Europske unije.

Samom ovom činjenicom, moguće je traženje podnošenja dodatne carinske dokumentacije na prostoru članic(a)e Europske unije, a sukladno važećem carinskom postupku na tržištu.

Zahtjevi tržišta, u pogledu tehničke sigurnosti proizvoda, u prvom se redu odnose na standarde, ali se istodobno primjenjuju i regulative vezane za pakiranje proizvoda, etiketiranje i posebno, odnosno dodatno označavanje proizvoda poput onih organskih, zatim na marketing i oglašavanje proizvoda, te na druge slične mjere reguliranja tržišta Republike Francuske, ali i Europske unije.

Na poljoprivredne proizvode, proizvode kao što su željezo i čelik, te na određene proizvode od aluminija, uvedene su restrikcije na uvoz u Europsku uniju.

Dokumentacija za izvoz

Pod dokumetacijom potrebnom za obavljanje izvoza navodimo komercijalnu fakturu, (original i dvije kopije), certifikat o porijeklu robe, pakirnu listu, otpremnicu, specifikaciju robe, policu osiguranja, te shodno proizvodu i veterinarsku, sanitarnu i fito – sanitarnu dokumentaciju, odnosno sva potrebna i zahtjevana uvjerenja i dozvole od strane nadležnih institucija Europske unije i Republike Francuske.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Official site of the EU

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Francuskom

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)264.590.803,20260.116.586,91334.553.192,99390.323.288,4788.000.205,06
UVOZ (KM)181.609.628,72123.252.275,34146.978.891,96221.106.715,0251.061.991,22
OBIM (KM)446.200.431,92383.368.862,25481.532.084,95611.430.003,49139.062.196,28
SALDO (KM)82.981.174,48136.864.311,57187.574.301,03169.216.573,4536.938.213,84
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)145,69211,04227,62176,53172,34

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Francusku, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
8544Izolovana zica (ukljucujuci emajliranu i anodizira12,25%
6108Kombinezoni, podsuknje, gaćice, spavaćice, pidžame, jutarnje haljine, kupaći ogrtači, kućne halji11,97%
6403Obuća sa vanjskim đonovima od gume, plastične mase, kože ili umjetne kože i gornjim dijelom od kož7,23%
9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i nj6,40%
4407Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem ili ljuštenjem, uključujući i blanjano, 5,59%
7601Aluminij u sirovim oblicima:4,39%
7308Konstrukcije (osim montažnih zgradaiz tar. broja 93,60%
4412Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti proizvodi od drveta:3,40%
9403Ostali namještaj i njegovi dijelovi:3,33%
9406Montažne zgrade2,90%
Ostali38,94%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Francuske, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
7228Šipke i profili od ostalih legiranih čelika; šuplje šipke za svrdla od legiranih ili nelegiranih č7,61%
8703Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tari6,58%
7605Žica od aluminija:4,42%
6406Dijelovi obuće (uključujući gornji dio koji je pričvršćen ili ne na unutrašnji đon, osim na vanjs4,01%
7210Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm i veće, platirani ili p3,46%
3004Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, 30.03,41%
4107Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, dalje obrađivane nakon štavljenja ili crust-obr3,34%
8414Zračne ili vakuumske pumpe, zračni ili plinski kompresori i ventilatori; ventilacijska ili recirku3,17%
2815Natrijev hidroksid (kaustična soda); kalijev hidroksid (kaustična potaša); natrijev ili kalijev pe2,44%
9701Slike, crteži i pasteli, izrađeni u potpunosti rukom, osim crteža iz tarifnog broja 4906 i zanatsk1,91%
Ostali59,65%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi

 Bosna i Hercegovina je potpisala sa Republikom Francuskom Sporazum o promociji i uzajamnoj zaštiti ulaganja ( Odluka o ratifikaciji Sporazuma ).

Detaljnije informacije o sporazumima između dvije zemlje možete naći na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne I Hercegovine.

Bosna i Hercegovina je 16. juna 2008. godine sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama potpisala  Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BiH i EU. U skladu sa SSP-om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine. 2016. godine potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, i Evropskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane. ( Detaljan pregled odnosa između EU I Bosne i Hercegovine ).

Izvor:      Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Sporazumi

Bosna i Hercegovina je sa Europskom zajednicom i njenim (državama) članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 16. juna 2008. godine, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Europske unije, te je između sporazumnih strana uspostavljeno područje slobodne trgovine.

Pored Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, 2016. godine, potpisan je i Protokol uz navedeni dokument.

Kronološki pregled sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Francuske potražite na web stranici Ministarstva vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine.

Korisne adrese

 1. Svjetska banka
 2. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih (spoljnih) poslova
 3. Ambasada Republike Francuske u Bosni i Hercegovini
 4. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa
 5. Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

 

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv na radionicu na temu netarifnih barijera u izvozu i uvozu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u suradnji s privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta organizira „Radionice za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu“ koje će se održati u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci i Brčkom. Svrha ovih sastanaka je poboljšati

   2023-09-20
  • Poziv za učešće na sajmu GAST u Zagrebu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da će se Međunarodni specijalizirani sajam GAST 2024, vodeći sajam hrane i pića, ugostiteljstva, hotelske i ugostiteljske opreme u Hrvatskoj, održati od 23.-25.02.2024. godine u Areni Zagreb. Sajam GAST u Zagrebu, nezaobilazno je mjesto susreta hotelijera, restoratera, barmena, barista, slastičara, kuhara i svih sudionika u kreiranju uspješne turističke

   2023-09-18
  • Poziv na informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“

   Advantage Austria Sarajevo u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“ koji će se održati 26. septembra 2023. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Na događaju će biti prezentirane informacije o Austriji kao poslovnoj lokaciji podružnice, opcije podrške od Austrian

   2023-09-15
  • Pet bh. kompanija izlagat će na nacionalnom štandu BiH na sajmu ANUGA FINE FOOD 2023

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine nastavlja sa aktivnostima podrške bh. kompanijama za izlaganje na međunarodnom sajmu ANUGA FINE FOOD u Kelnu, Njemačka. Za zajednički nastup kompanija iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji VTK/STK BiH, na predstojećem ANUGA FINE FOOD 2023, koji će se održati od 7. do 11. oktobra ove godine, izvršena je prijava prostora

   2023-09-07