Francuska

Službeni naziv zemlje: Republika Francuska
Položaj: zapadna Evropa
Glavni grad: Pariz
Službeni jezik: francuski
Političko uređenje: parlamentarna demokracija (republika)
Površina ukupno: 643.801 km²
Stanovništvo: 67.379.908 (podatak iz 2020.)
Valuta: Euro (EUR)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Stanovništvo, ukupno 58.235.716,00 60.912.500,00 65.027.505,00 66.548.272,00 66.724.104,00 66.918.020,00 67.101.930,00 67.248.926,00 67.379.908,00
BND, PPP (mlrd.USD) 1.030,98 1.614,35 2.388,72 2.777,20 2.924,69 3.050,43 3.197,84 3.370,86 3.216,21
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 17.700,00 26.500,00 36.730,00 41.730,00 43.830,00 45.580,00 47.660,00 50.130,00 47.730,00
BDP (mlrd.USD) 1.269,18 1.365,64 2.645,19 2.439,19 2.472,96 2.595,15 2.790,96 2.728,87 2.630,32
BDP po glavi stanovnika (USD) 21.793,84 22.419,69 40.677,99 36.652,92 37.062,53 38.781,05 41.592,80 40.578,64 39.037,12
Rast BDP (godišnji)  % 2,92 3,92 1,95 1,11 1,10 2,29 1,87 1,84 -7,86
Bilans tekućeg računa (mlrd.USD) -9,94 16,13 -22,03 -9,13 -12,21 -17,98 -24,38 -8,21 -49,06
Bilans tekućeg računa (% of BDP) -0,78 1,18 -0,83 -0,37 -0,49 -0,69 -0,87 -0,30 -1,87
Izvoz roba i usluga (% BDP) 20,98 28,59 26,79 30,59 30,25 30,95 31,71 31,59 27,87
Uvoz roba i usluga (% BDP) 21,76 27,27 28,08 31,16 30,85 32,01 32,72 32,55 29,89
Inflacija (godišnja)  % 3,19 1,68 1,53 0,04 0,18 1,03 1,85 1,11 0,48
SDI (mil.USD) 13.183,29 41.389,08 38.889,44 42.825,41 32.803,67 35.868,11 77.493,10 57.482,77 13.242,55
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) .. .. 6,50 4,00 3,50 3,50 3,50 4,00 ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajniji privredni sektori

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija uključujući građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Francuske, 2020. godine:

 •  Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Francuske (1,60 %);
 • Sekundarni (industrija uključujući građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Francuske iznosi (16,45 %);
 • Tercijarni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a iznosi (71,16 %).

 Glavne grane primarnog sektora: ratarstvo, vinogradarstvo, stočarstvo i ribarstvo (pšenica, voće, vino, piletina, svinjetina, govedina, mliječni proizvodi/sirevi i maslac, riba).

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: energetika (obnovljivi izvori energije), kemijska industrija, farmaceutska industrija, metalna industrija, mašinska i elektro industrija, auto industrija, prehrambena industrija, kozmetička industrija, tekstilna/modna (dizajn) industrija i dr.

Glavne grane tercijarnog sektora: turizam, transport, telekomunikacije, trgovina, građevinarstvo, financijske usluge i sl.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 569,48 mlrd. USD. (2021.) Glavne izvozne grupe proizvoda: mašine, mehanički uređaji, bojleri I njihovi dijelovi (11,02 %); vozila – osim tračnih (8,92 %); el.mašine, oprema I njihovi dijelovi (7,9 %); farmaceutski proizvodi (6,87 %); avioni, letjelice I njihovi dijelovi (5,44 %); plastika I proizvodi od plastike (4,49 %); esencijalna ulja, parfemski, kozmetički I toaletni proizvodi (3,86 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (3,31 %); željezo i čelik (3,17 %); te optički, fotografski, kinematografski, precizni, mjerni uređaji, ... (3,03 %).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 701,91 mlrd.USD. (2021.) Glavne uvozne grupe proizvoda: mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (12,02 %); vozila – osim tračnih (10,82 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (10,18 %); el.mašine, oprema i njihovi dijelovi (9,15 %); farmaceutski proizvodi (4,84 %); plastika i proizvodi od plastike (4,17 %); optički, fotografski, kinematografski i ostali mjerni uređaji (3,32 %); organske kemikalije (2,36 %); željezo i čelik (2,16 %); te proizvodi od željeza i čelika (2,05 %).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

ADB (neregionalni član), AfDB (neregionalni član), Arctic Council (posmatrač), Australia Group, BDEAC, BIS, BSEC (posmatrač), CBSS (posmatrač), CE, CERN, EAPC, EBRD, ECB, EIB, EITI (zemlja implementator), EMU, ESA, EU, FAO, FATF, FZ, G-20, G-5, G-7, G-8, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (nacionalni komitet), ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IGAD (partneri), IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, InOC, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NVO), MIGA, MINURSO, MINUSMA, MINUSTAH, MONUSCO, NATO, NEA, NSG, OAS (posmatrač), OECD, OIF, OPCW, OSCE, Pacific Alliance (posmatrač), Paris Club, PCA, PIF (partner), Schengen Convention, SELEC (posmatrač), SPC, UN, UN Security Council, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, Union Latina, UNMIL, UNOCI, UNRWA, UNSC (trajno), UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NVO), WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC.

  Internet domain:   .fr

 Telefonski kod:     +33

Izvor:      CIA World Factbook

Glavni izvozni partneri / 2021 / %
Glavni uvozni partneri / 2021 / %

Na Listi zemalja – uvoznica iz Republike Francuske, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 125 francuskih partnera u 2021. godini.

Na Listi zemalja – izvoznica u Republiku Francusku, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 100 francuskih partnera u 2021. godini.

Izvor: Intracen (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porezna struktura

Standardna  stopa PDV-a je 20%. Postoje snižene stope od 5,5% ili 10%, koje se primjenjuju na prehrambene proizvode i druge robe. Preferencijalna stopa od 2,1% se plaća na neke časopise i lijekove koje refundira sistem socijalne zaštite. ( Više informacija ).

 Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2020.)

Prosječna tarifa vezana za sve proizvode (MFN): 4,32 %;
Prosječna tarifa vezana za poljoprivredne proizvode (MFN): 5,58 %;
Prosječna tarifa vezana za industrijske proizvode (MFN): 3,96 %.

Dokumenti potrebni za izvoz

Komercijalna faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti (dokument koji se mora predočiti carinskim organima kada vrijednost robe prelazi 20.000 EUR), specifikacija robe, certifikat kvalitete, certifikat o porijeklu robe, otpremnica, pakirna lista, transportna dokumentacija, polisa osiguranja, te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarna i fito-patološka uvjerenja. ( Više informacija ).

Izvor:      World Bank (World Development Indicators), Trade Help Desk

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Francuskom

POKAZATELJ 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
IZVOZ (KM) 199.945.639,68 234.997.338,06 264.590.803,20 260.116.586,91 334.553.192,99
UVOZ (KM) 199.352.908,32 167.279.086,61 181.609.628,72 123.252.275,34 146.978.891,96
OBIM (KM) 399.298.548,00 402.276.424,67 446.200.431,92 383.368.862,25 481.532.084,95
SALDO (KM) 592.731,36 67.718.251,45 82.981.174,48 136.864.311,57 187.574.301,03
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) 100,30 140,48 145,69 211,04 227,62

   Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Francusku, u 2021. godini 

Tarifni broj Naziv tarife Udio proizvoda u ukupnom izvozu BIH u Francusku, 2021.
6108 Kombinezoni, podsuknje, gaćice, spavaćice, pidžame 12,98%
8544 Izolovana zica … 11,93%
4407 Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili … 5,74%
9401 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … 5,33%
6403 Obuća sa vanjskim đonovima od gume, plastične mase 5,05%
6401 Nepromočiva obuća sa vanjskim đonovima i gornjim … 4,84%
6405 Ostala obuća: … 4,63%
9403 Ostali namještaj i njegovi dijelovi: … 3,77%
7308 Konstrukcije … 3,62%
3925 Građevinski proizvodi od plastičnih masa, … 2,84%
Ostali 39,26%

 Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Francuske, u 2021. godini 

Tarifni broj Naziv tarife Udio proizvoda u ukupnom uvozu BIH iz Francuske, 2021.
7210 Plosnati valjani proizvodi od željeza ili … 4,46%
8703 Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom … 4,33%
8414 Zračne ili vakuumske pumpe, zračni ili plinski … 3,34%
4107 Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, … 3,14%
3002 Ljudska krv; zivotinjska krv pripremljena za … 3,14%
6406 Dijelovi obuće (uključujući gornji dio koji je … 2,76%
3002 Ljudska krv; zivotinjska krv pripremljena za … 1,90%
4907 Poštanske, taksene i slične marke, neponištene, … 1,74%
3901 Polimeri etilena, u primarnim oblicima: … 1,68%
2309 Preparati koji se koriste za prehranu životinja: … 1,58%
Ostali 71,93%

 Izvor:      Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH

Sporazumi

 Bosna i Hercegovina je potpisala sa Republikom Francuskom Sporazum o promociji i uzajamnoj zaštiti ulaganja ( Odluka o ratifikaciji Sporazuma ).

Detaljnije informacije o sporazumima između dvije zemlje možete naći na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne I Hercegovine.

Bosna i Hercegovina je 16. juna 2008. godine sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama potpisala  Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BiH i EU. U skladu sa SSP-om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine. 2016. godine potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, i Evropskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane. ( Detaljan pregled odnosa između EU I Bosne i Hercegovine ).

Izvor:      Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Sporazumi

Bosna i Hercegovina je potpisala sa Republikom Francuskom Sporazum o promociji i uzajamnoj zaštiti ulaganja ( Odluka o ratifikaciji Sporazuma ).

Detaljnije informacije o sporazumima između dvije zemlje možete naći na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne I Hercegovine.

Bosna i Hercegovina je 16. juna 2008. godine sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama potpisala  Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BiH i EU. U skladu sa SSP-om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine. 2016. godine potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, i Evropskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane. ( Detaljan pregled odnosa između EU I Bosne i Hercegovine ).

Izvor:      Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

 1. World Bank (Open Data)
 2. Ambasada Republike Francuske u Bosni i Hercegovini (INFO-LINK)
 3. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova (LINK)
 4. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa (LINK)
 5. Bosna i Hercegovina – Agencija za promociju stranih investicija (LINK)
 6. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (LINK)

 

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06