Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je od trgovinskog odjela Austrijske ambasade u Sarajevu o događaju Forum Aluminium Conference – konferenciji o tehnologiji, inovacijama i održivosti aluminijuma, koja će se održati u St. Pöltenu u Austriji u periodu od 05.-07.10.2021.godine.

Različiti stručnjaci iz aluminijske industrije i akademske zajednice okupit će se kako bi podijelili svoje najnovije inovacije.

Više informacija o samom događaju, kao i načinu registracije možete potražiti na linku: https://www.forum-aluminium.com/