Finska

Službeni naziv zemlje: Republika Finska
Položaj:  Sjeveroistočna Europa
Glavni grad: Helsinki
Službeni jezik: finski i švedski
Političko uređenje:   parlamentarna republika
Površina ukupno: 334.424 km²
Stanovništvo: : 5.541.696 (2021.)
Valuta: euro (EUR) ili (€)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2021)

PREDMET: VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ: 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 4.986.431,00 5.176.209,00 5.363.352,00 5.479.531,00 5.495.303,00 5.508.214,00 5.515.525,00 5.521.606,00 5.529.543,00 5.541.696,00
BND, PPP (USD) 88.879.612.322,33 137.779.525.526,79 211.640.288.025,44 235.157.775.065,33 248.052.265.025,91 262.157.314.767,32 274.561.754.901,34 279.262.069.564,71 286.434.509.896,74 309.991.877.110,56
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 17.820,00 26.620,00 39.460,00 42.920,00 45.140,00 47.590,00 49.780,00 50.580,00 51.800,00 55.940,00
BDP (USD) 141.438.345.513,92 126.019.543.413,33 249.424.310.816,67 234.534.382.384,77 240.771.351.298,83 255.647.979.916,47 275.715.087.494,90 268.508.200.125,49 271.836.962.949,42 299.155.237.589,14
BDP po glavi stanovnika (USD) 28.364,65 24.345,91 46.505,30 42.801,91 43.814,03 46.412,14 49.988,91 48.628,64 49.160,84 53.982,61
Godišnji rast BDP – a (%) 0,67 5,77 3,19 0,54 2,81 3,19 1,14 1,22 -2,30 3,47
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) -6.962.269.019,47 10.527.099.590,10 2.792.225.335,64 -2.209.431.644,07 -4.841.647.992,56 -1.952.469.032,86 -5.158.732.134,86 -879.444.515,18 2.267.961.672,32 2.114.766.496,90
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % -4,92 8,35 1,12 -0,94 -2,01 -0,76 -1,87 -0,33 0,83 0,71
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 22,15 42,03 38,41 35,41 34,81 37,55 38,47 39,88 35,76 38,93
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 23,70 32,86 37,05 35,98 36,09 37,50 39,72 39,73 35,52 38,70
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 6,15 3,04 1,18 -0,21 0,36 0,75 1,08 1,02 0,29 2,19
SDI, neto priljev (USD) 812.172.838,22 13.502.068.644,61 12.221.008.932,18 17.485.137.456,00 5.124.075.140,92 17.149.122.038,43 -10.571.698.824,83 15.611.668.561,85 -2.368.877.283,68 ..
Potrebno vrijeme za otvaranje firme (dan / i) .. .. 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 13,00 .. ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo):
Sekundarni (uključujući i građevinarstvo):
- Tercijalni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: poljoprivreda (ratarstvo, povrtlarstvo, uzgoj industrijskih kultura i krmnog bilja), stočarstvo, te ribarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: brodogradnja, metalna, mašinska i elekto industrija, drvna i papirna industrija, kemijska industrija, tekstilna industrija, te prehrambena industrija.

Glavne grane tercijalnog sektora: telekomunikacije, transport, financije, trgovina, te druge uslužne djelatnosti.

Izvor:        Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Republike Finske na svjetsko tržište, u 2021. godini, iznosio je 81,33 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom izvozu Republike Finske, su sljedeće: mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri i dijelovi navedenih proizvoda (12,81 %); papir i karton, ... (9,7 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (7,64 %); željezo i čelik (7,47 %); vozila – osim tračnih, ... (7,03 %); mineralna goriva, mineralna ulja, i proizvodi njihove destilacije (6,98 %); drvo i proizvodi od drveta, ... (5,48 %); optički, fotografski, kinematografski, mjerni ... (4,29 %); plastika i proizvodi od plastike (3,92 %); te drvna pulpa i ostala vlakna celuloznih materijala, ... (3,79 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Republike Finske čine (30,89 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Republike Finske sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 85,99 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom uvozu Republike Finske, su sljedeće: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (13,24 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri i dijelovi navedenih proizvoda (12,18 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (9,89 %); vozila – osim tračnih, ... (8,93 %); mješoviti proizvodi – neklasificirani (4,76 %); rude, kamen, ... (4,03 %); željezo i čelik (3,98 %); plastika i proizvodi od plastike (3,45 %); farmaceutski proizvodi (3,09 %); te proizvodi od željeza i čelika (2,77 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Republike Finske čine (33,68 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Finska članica je mnogobrojnih međunarodnih institucija / asocijacija / organizacija od kojih izdvajamo sljedeće:

 • UN
 • IBRD
 • ICC
 • ILO
 • OSCE
 • OECD
 • WTO
 • IMF
 • Vijeće Europe
 • EU
 • Šengenska konvencija
 • EMU
 • ECB
 • EIB
 • EBRD
 • itd.

Internet domain:   .fi

 Telefonski kod:     +358

 Izvor: CIA World Factbook

Glavni izvozni partneri / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine na listi (gore spomenuta skupina) zemalja: među prvih 125 partnera na svjetskom tržištu.

Glavni uvozni partneri / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine na gornjoj listi zemalja: među prvih 100 partnera na svjetskom tržištu.

Izvor:        Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Republici Finskoj

Standardna stopa PDV– a u Republici Finskoj iznosi (24 %) i primjenjuje se na svu robu koja nije predmet snižene stope PDV – a od (14 %) ili (10 %), kao i izuzeća od plaćanja navedenog poreza.

Carine i carinska dokumentacija

 • Carinska stopa za sve proizvode, po MFN – u, iznosi: 4,32 % u 2020. godini
 • Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN – u, iznosi: 5,58 % u 2020. godini
 • Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN – u, iznosi: 3,96 % u 2020. godini

Potrebna carinska dokumentacija je sljedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).

Na proizvode kao što su alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanski proizvodi, mineralna goriva i ulja, te prirodni gas, ugalj i struja (energenti), na prostoru Europske unije, primjenjuju se akcize važeće za navedene proizvode.

Detaljnu informaciju o akcizama na pivo, vino, kafu, duhanske proizvode, čokoladu, ugalj, struju, prirodni plin, te tomu slične proizvode iz kategorije akciznih proizvoda, za tržište Republike Finske, možete pronaći na (ispod) navedenim izvorima podataka.

Tehnički zahtjevi tržišta i restrikcije uvoza odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.

Restrikcije uvoza u Europskoj uniji propisane su i donešene na određene poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, kao i na pojedine proizvode od aluminija.

Izvor:        Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

https://ec.europa.eu/info/index_hr

https://ec.europa.eu/info/index_en

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Finskom

PREDMET / VREMENSKI OKVIR UKUPAN PERIOD: GODINA:
VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA 2017. – 2021. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Jedinica mjere: konvertibilna marka: KM KM KM KM KM KM
1.) UKUPNO: 93.806.045,69 12.735.917,22 20.817.732,00 17.411.168,42 24.202.249,65 18.638.978,40
2.) IZVOZ 13.381.318,79 2.575.421,61 2.494.790,17 1.809.249,95 2.196.195,73 4.305.661,33
3.) UVOZ 80.424.726,90 10.160.495,61 18.322.941,83 15.601.918,47 22.006.053,92 14.333.317,07
4.) SALDO: -67.043.408,11 -7.585.074,00 -15.828.151,66 -13.792.668,52 -19.809.858,19 -10.027.655,74
5.) POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%): 16,64 25,35 13,62 11,60 9,98 30,04

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u ukupnom izvozu u Republiku Finsku, 2021. godina

VREMENSKI OKVIR: 2021.
PREDMET ANALIZE: BROJ / NASLOV  / POKAZATELJ(I)
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu u Republiku Finsku
3603 Sporogoreći štapini, detonirajući štapini 1.449.338,05 33,66%
4803 Papir za izradu toaletnog … 1.412.927,51 32,82%
7616 Ostali proizvodi od aluminija: … 723.927,91 16,81%
8439 Mašine za proizvodnju celuloze od vlaknastih … 156.880,14 3,64%
8457 Obradni centri, mašine izrađene na načelu … 122.728,33 2,85%
7601 Aluminij u sirovim oblicima: … 116.878,65 2,71%
3805 Smolni, drvni ili sulfatni terpentin i druga … 86.693,43 2,01%
8416 Plamenici za ložišta na tekuće gorivo, na kruto … 58.410,39 1,36%
9406 Montažne zgrade 50.371,70 1,17%
2103 Umaci i preparati za umake; miješani začini i … 29.888,99 0,69%
  Prvih 10 proizvoda u ukupnom izvozu u Republiku Finsku 4.208.045,10 97,73%
  Ostali 97.615,90 2,27%

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u ukupnom uvozu iz Republike Finske, 2021. godina

VREMENSKI OKVIR: 2021.
PREDMET ANALIZE: BROJ / NASLOV  / POKAZATELJ(I)
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu iz Republike Finske
8517 Električni aparati za žičnu telefoniju i telegrafi 1.918.367,16 13,38%
3921 Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od … 866.569,47 6,05%
3822 Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na … 770.206,22 5,37%
9018 Instrumenti i aparati namijenjeni upotrebi u … 742.616,21 5,18%
8515 Mašine i aparati za meko i tvrdo lemljenje i … 638.205,99 4,45%
7225 Plosnati valjani proizvodi od ostalih legiranih … 464.538,74 3,24%
8439 Mašine za proizvodnju celuloze od vlaknastih … 454.194,58 3,17%
8517 Električni aparati za žičnu telefoniju i telegrafi 402.237,21 2,81%
4811 Papir, karton, celulozna vata i listovi i trake od … 381.240,05 2,66%
4810 Papir i karton, premazani s jedne strane ili obe s … 356.248,08 2,49%
  Prvih 10 proizvoda u ukupnom uvozu iz Republike Finske 6.994.423,71 48,80%
  Ostali 7.338.893,29 51,20%

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

 

Sporazumi

Bosna i Hercegovina je sa Europskim zajednicama i njihovim državama – članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (dalje u tekstu SSP)16. juna 2008. godine.

Gore spomenuti Sporazum stupio je na snagu 1. juna 2015. godine.

Navedeni akt regulira političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Europske unije, a sukladno tomu uspostavljeno je i područje slobodne trgovine između Bosne i Hercegovine i Europske unije.

Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, između Bosne i Hercegovine (s jedne strane) i Europske unije kao zajednice njenih država – članica (s druge strane), potpisan je 2016. godine.

Više informacija o prethodno spomenutoj tematici:

 • Detaljan pregled odnosa između Europske unije i Bosne i Hercegovine: link
 • Kronološki pregled sporazuma Bosne i Hercegovine sa Republikom Finskom link

Korisne adrese

 1. Svjetska banka: LINK
 2. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova: LINK
 3. Ambasada Republike Finske u Bosni i Hercegovini: INFOLINK
 4. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa: LINK
 5. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine: LINK

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06