Finska

Službeni naziv zemlje: Republika Finska
Položaj:  Sjeveroistočna Europa
Glavni grad: Helsinki
Službeni jezik: finski i švedski
Političko uređenje:   parlamentarna republika
Površina ukupno: 334.424 km²
Stanovništvo: : 5.541.696 (2021.)
Valuta: euro (EUR) ili (€)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2021)

PREDMET: VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ: 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 4.986.431,00 5.176.209,00 5.363.352,00 5.479.531,00 5.495.303,00 5.508.214,00 5.515.525,00 5.521.606,00 5.529.543,00 5.541.696,00
BND, PPP (USD) 88.879.612.322,33 137.779.525.526,79 211.640.288.025,44 235.157.775.065,33 248.052.265.025,91 262.157.314.767,32 274.561.754.901,34 279.262.069.564,71 286.434.509.896,74 309.991.877.110,56
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 17.820,00 26.620,00 39.460,00 42.920,00 45.140,00 47.590,00 49.780,00 50.580,00 51.800,00 55.940,00
BDP (USD) 141.438.345.513,92 126.019.543.413,33 249.424.310.816,67 234.534.382.384,77 240.771.351.298,83 255.647.979.916,47 275.715.087.494,90 268.508.200.125,49 271.836.962.949,42 299.155.237.589,14
BDP po glavi stanovnika (USD) 28.364,65 24.345,91 46.505,30 42.801,91 43.814,03 46.412,14 49.988,91 48.628,64 49.160,84 53.982,61
Godišnji rast BDP – a (%) 0,67 5,77 3,19 0,54 2,81 3,19 1,14 1,22 -2,30 3,47
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) -6.962.269.019,47 10.527.099.590,10 2.792.225.335,64 -2.209.431.644,07 -4.841.647.992,56 -1.952.469.032,86 -5.158.732.134,86 -879.444.515,18 2.267.961.672,32 2.114.766.496,90
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % -4,92 8,35 1,12 -0,94 -2,01 -0,76 -1,87 -0,33 0,83 0,71
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 22,15 42,03 38,41 35,41 34,81 37,55 38,47 39,88 35,76 38,93
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 23,70 32,86 37,05 35,98 36,09 37,50 39,72 39,73 35,52 38,70
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 6,15 3,04 1,18 -0,21 0,36 0,75 1,08 1,02 0,29 2,19
SDI, neto priljev (USD) 812.172.838,22 13.502.068.644,61 12.221.008.932,18 17.485.137.456,00 5.124.075.140,92 17.149.122.038,43 -10.571.698.824,83 15.611.668.561,85 -2.368.877.283,68 ..
Potrebno vrijeme za otvaranje firme (dan / i) .. .. 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 13,00 .. ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo):
Sekundarni (uključujući i građevinarstvo):
- Tercijalni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: poljoprivreda (ratarstvo, povrtlarstvo, uzgoj industrijskih kultura i krmnog bilja), stočarstvo, te ribarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: brodogradnja, metalna, mašinska i elekto industrija, drvna i papirna industrija, kemijska industrija, tekstilna industrija, te prehrambena industrija.

Glavne grane tercijalnog sektora: telekomunikacije, transport, financije, trgovina, te druge uslužne djelatnosti.

Izvor:        Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Republike Finske na svjetsko tržište, u 2021. godini, iznosio je 81,33 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom izvozu Republike Finske, su sljedeće: mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri i dijelovi navedenih proizvoda (12,81 %); papir i karton, ... (9,7 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (7,64 %); željezo i čelik (7,47 %); vozila – osim tračnih, ... (7,03 %); mineralna goriva, mineralna ulja, i proizvodi njihove destilacije (6,98 %); drvo i proizvodi od drveta, ... (5,48 %); optički, fotografski, kinematografski, mjerni ... (4,29 %); plastika i proizvodi od plastike (3,92 %); te drvna pulpa i ostala vlakna celuloznih materijala, ... (3,79 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Republike Finske čine (30,89 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Republike Finske sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 85,99 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom uvozu Republike Finske, su sljedeće: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (13,24 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri i dijelovi navedenih proizvoda (12,18 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (9,89 %); vozila – osim tračnih, ... (8,93 %); mješoviti proizvodi – neklasificirani (4,76 %); rude, kamen, ... (4,03 %); željezo i čelik (3,98 %); plastika i proizvodi od plastike (3,45 %); farmaceutski proizvodi (3,09 %); te proizvodi od željeza i čelika (2,77 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Republike Finske čine (33,68 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Finska članica je mnogobrojnih međunarodnih institucija / asocijacija / organizacija od kojih izdvajamo sljedeće:

 • UN
 • IBRD
 • ICC
 • ILO
 • OSCE
 • OECD
 • WTO
 • IMF
 • Vijeće Europe
 • EU
 • Šengenska konvencija
 • EMU
 • ECB
 • EIB
 • EBRD
 • itd.

Internet domain:   .fi

 Telefonski kod:     +358

 Izvor: CIA World Factbook

Glavni izvozni partneri / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine na listi (gore spomenuta skupina) zemalja: među prvih 125 partnera na svjetskom tržištu.

Glavni uvozni partneri / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine na gornjoj listi zemalja: među prvih 100 partnera na svjetskom tržištu.

Izvor:        Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Republici Finskoj

Standardna stopa PDV– a u Republici Finskoj iznosi (24 %) i primjenjuje se na svu robu koja nije predmet snižene stope PDV – a od (14 %) ili (10 %), kao i izuzeća od plaćanja navedenog poreza.

Carine i carinska dokumentacija

 • Carinska stopa za sve proizvode, po MFN – u, iznosi: 4,32 % u 2020. godini
 • Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN – u, iznosi: 5,58 % u 2020. godini
 • Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN – u, iznosi: 3,96 % u 2020. godini

Potrebna carinska dokumentacija je sljedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).

Na proizvode kao što su alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanski proizvodi, mineralna goriva i ulja, te prirodni gas, ugalj i struja (energenti), na prostoru Europske unije, primjenjuju se akcize važeće za navedene proizvode.

Detaljnu informaciju o akcizama na pivo, vino, kafu, duhanske proizvode, čokoladu, ugalj, struju, prirodni plin, te tomu slične proizvode iz kategorije akciznih proizvoda, za tržište Republike Finske, možete pronaći na (ispod) navedenim izvorima podataka.

Tehnički zahtjevi tržišta i restrikcije uvoza odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.

Restrikcije uvoza u Europskoj uniji propisane su i donešene na određene poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, kao i na pojedine proizvode od aluminija.

Izvor:        Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

https://ec.europa.eu/info/index_hr

https://ec.europa.eu/info/index_en

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Finskom

POKAZATELJ
IZVOZ (KM)
UVOZ (KM)
OBIM (KM)
SALDO (KM)
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Republiku Finsku, . godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Republike Finske, . godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

 

Sporazumi

Bosna i Hercegovina je sa Europskim zajednicama i njihovim državama – članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (dalje u tekstu SSP)16. juna 2008. godine.

Gore spomenuti Sporazum stupio je na snagu 1. juna 2015. godine.

Navedeni akt regulira političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Europske unije, a sukladno tomu uspostavljeno je i područje slobodne trgovine između Bosne i Hercegovine i Europske unije.

Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, između Bosne i Hercegovine (s jedne strane) i Europske unije kao zajednice njenih država – članica (s druge strane), potpisan je 2016. godine.

Više informacija o prethodno spomenutoj tematici:

 • Detaljan pregled odnosa između Europske unije i Bosne i Hercegovine: link
 • Kronološki pregled sporazuma Bosne i Hercegovine sa Republikom Finskom link

Korisne adrese

 1. Svjetska banka: LINK
 2. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova: LINK
 3. Ambasada Republike Finske u Bosni i Hercegovini: INFOLINK
 4. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa: LINK
 5. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine: LINK

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za učešće na sajmu prehrambene industrije SIAL 2024

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine po drugi put organizuje izlaganje bh. kompanija na jednom od vodećih i najposjećenijih sajmova u oblasti prehrambene industrije – SIAL 2024, koji se održava u Parizu (Francuska), u periodu od 19-23.10.2024. godine. Na ovoj manifestaciji, koja se organizuje i realizuje svake dvije godine, učestvuje veliki broj posjetilaca i izlagača iz

   2023-11-28
  • Promocija uspješne saradnje i stvaranje novih prilika za BiH

   Povodom obilježvanja 20. godišnjice saradnje američke savezne države Maryland s Bosnom i Hercegovinom, zvanična delegacija Bosne i Hercegovine koju je predvodio generalmajor Ivica Jerkić posjetila je državu Maryland, SAD. Delegaciju naše zemlje su činili predstavnici Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Vanjskotrgovinske/Spoljotgovinske komore Bosne i Hercegovine. U okviru posjete

   2023-11-23
  • Poziv start up kompanijama za učešće na “Circularity Demo Day“ u Skoplju

   Vanjskotrgovinska /Spoljnotrgovinska komora  Bosne i Hercegovine  obavještava kompanije da  će u okviru ovogodišnje Regionalne konferencije konzorcijuma Evropske  preduzetničke mreže, 7. decembra 2023. godine u Skoplju, biti održan  jedinstveni događaj pod nazivom:  “Circularity Demo Day”  . Zainteresirane kompanije se mogu prijaviti preko  linka  do 7.11.2023. godine. Tokom događaja  će odabrane start-up  kompanije iz oblasti cirkularne ekonomije moći predstaviti  svoje

   2023-10-25