Finska

Službeni naziv zemlje: Republika Finska
Položaj:  Sjeveroistočna Europa
Glavni grad: Helsinki
Službeni jezik: finski i švedski
Političko uređenje:   parlamentarna republika
Površina ukupno: 334.424 km²
Stanovništvo: : 5.541.696 (2021.)
Valuta: euro (EUR) ili (€)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2021)

PREDMET: VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ: 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 4.986.431,00 5.176.209,00 5.363.352,00 5.479.531,00 5.495.303,00 5.508.214,00 5.515.525,00 5.521.606,00 5.529.543,00 5.541.696,00
BND, PPP (USD) 88.879.612.322,33 137.779.525.526,79 211.640.288.025,44 235.157.775.065,33 248.052.265.025,91 262.157.314.767,32 274.561.754.901,34 279.262.069.564,71 286.434.509.896,74 309.991.877.110,56
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 17.820,00 26.620,00 39.460,00 42.920,00 45.140,00 47.590,00 49.780,00 50.580,00 51.800,00 55.940,00
BDP (USD) 141.438.345.513,92 126.019.543.413,33 249.424.310.816,67 234.534.382.384,77 240.771.351.298,83 255.647.979.916,47 275.715.087.494,90 268.508.200.125,49 271.836.962.949,42 299.155.237.589,14
BDP po glavi stanovnika (USD) 28.364,65 24.345,91 46.505,30 42.801,91 43.814,03 46.412,14 49.988,91 48.628,64 49.160,84 53.982,61
Godišnji rast BDP – a (%) 0,67 5,77 3,19 0,54 2,81 3,19 1,14 1,22 -2,30 3,47
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) -6.962.269.019,47 10.527.099.590,10 2.792.225.335,64 -2.209.431.644,07 -4.841.647.992,56 -1.952.469.032,86 -5.158.732.134,86 -879.444.515,18 2.267.961.672,32 2.114.766.496,90
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % -4,92 8,35 1,12 -0,94 -2,01 -0,76 -1,87 -0,33 0,83 0,71
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 22,15 42,03 38,41 35,41 34,81 37,55 38,47 39,88 35,76 38,93
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 23,70 32,86 37,05 35,98 36,09 37,50 39,72 39,73 35,52 38,70
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 6,15 3,04 1,18 -0,21 0,36 0,75 1,08 1,02 0,29 2,19
SDI, neto priljev (USD) 812.172.838,22 13.502.068.644,61 12.221.008.932,18 17.485.137.456,00 5.124.075.140,92 17.149.122.038,43 -10.571.698.824,83 15.611.668.561,85 -2.368.877.283,68 ..
Potrebno vrijeme za otvaranje firme (dan / i) .. .. 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 13,00 .. ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo):
Sekundarni (uključujući i građevinarstvo):
- Tercijalni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: poljoprivreda (ratarstvo, povrtlarstvo, uzgoj industrijskih kultura i krmnog bilja), stočarstvo, te ribarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: brodogradnja, metalna, mašinska i elekto industrija, drvna i papirna industrija, kemijska industrija, tekstilna industrija, te prehrambena industrija.

Glavne grane tercijalnog sektora: telekomunikacije, transport, financije, trgovina, te druge uslužne djelatnosti.

Izvor:        Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Republike Finske na svjetsko tržište, u 2021. godini, iznosio je 81,33 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom izvozu Republike Finske, su sljedeće: mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri i dijelovi navedenih proizvoda (12,81 %); papir i karton, ... (9,7 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (7,64 %); željezo i čelik (7,47 %); vozila – osim tračnih, ... (7,03 %); mineralna goriva, mineralna ulja, i proizvodi njihove destilacije (6,98 %); drvo i proizvodi od drveta, ... (5,48 %); optički, fotografski, kinematografski, mjerni ... (4,29 %); plastika i proizvodi od plastike (3,92 %); te drvna pulpa i ostala vlakna celuloznih materijala, ... (3,79 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Republike Finske čine (30,89 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Republike Finske sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 85,99 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom uvozu Republike Finske, su sljedeće: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (13,24 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri i dijelovi navedenih proizvoda (12,18 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (9,89 %); vozila – osim tračnih, ... (8,93 %); mješoviti proizvodi – neklasificirani (4,76 %); rude, kamen, ... (4,03 %); željezo i čelik (3,98 %); plastika i proizvodi od plastike (3,45 %); farmaceutski proizvodi (3,09 %); te proizvodi od željeza i čelika (2,77 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Republike Finske čine (33,68 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Finska članica je mnogobrojnih međunarodnih institucija / asocijacija / organizacija od kojih izdvajamo sljedeće:

 • UN
 • IBRD
 • ICC
 • ILO
 • OSCE
 • OECD
 • WTO
 • IMF
 • Vijeće Europe
 • EU
 • Šengenska konvencija
 • EMU
 • ECB
 • EIB
 • EBRD
 • itd.

Internet domain:   .fi

 Telefonski kod:     +358

 Izvor: CIA World Factbook

Glavni izvozni partneri / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine na listi (gore spomenuta skupina) zemalja: među prvih 125 partnera na svjetskom tržištu.

Glavni uvozni partneri / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine na gornjoj listi zemalja: među prvih 100 partnera na svjetskom tržištu.

Izvor:        Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Republici Finskoj

Standardna stopa PDV– a u Republici Finskoj iznosi (24 %) i primjenjuje se na svu robu koja nije predmet snižene stope PDV – a od (14 %) ili (10 %), kao i izuzeća od plaćanja navedenog poreza.

Carine i carinska dokumentacija

 • Carinska stopa za sve proizvode, po MFN – u, iznosi: 4,32 % u 2020. godini
 • Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN – u, iznosi: 5,58 % u 2020. godini
 • Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN – u, iznosi: 3,96 % u 2020. godini

Potrebna carinska dokumentacija je sljedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).

Na proizvode kao što su alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanski proizvodi, mineralna goriva i ulja, te prirodni gas, ugalj i struja (energenti), na prostoru Europske unije, primjenjuju se akcize važeće za navedene proizvode.

Detaljnu informaciju o akcizama na pivo, vino, kafu, duhanske proizvode, čokoladu, ugalj, struju, prirodni plin, te tomu slične proizvode iz kategorije akciznih proizvoda, za tržište Republike Finske, možete pronaći na (ispod) navedenim izvorima podataka.

Tehnički zahtjevi tržišta i restrikcije uvoza odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.

Restrikcije uvoza u Europskoj uniji propisane su i donešene na određene poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, kao i na pojedine proizvode od aluminija.

Izvor:        Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

https://ec.europa.eu/info/index_hr

https://ec.europa.eu/info/index_en

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Finskom

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)1.809.249,952.196.195,734.305.661,333.600.176,312.904.648,61
UVOZ (KM)15.601.918,4722.006.053,9214.333.317,0727.990.998,6312.417.869,98
OBIM (KM)17.411.168,4224.202.249,6518.638.978,4031.591.174,9415.322.518,59
SALDO (KM)-13.792.668,52-19.809.858,19-10.027.655,74-24.390.822,32-9.513.221,37
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)11,609,9830,0412,8623,39

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Republiku Finsku, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
4803Papir vrsta koje se koriste za izradu toaletnog papira, papira za skidanje šminke, papira za peškire,31,92%
7616Ostali proizvodi od aluminija:29,61%
3603Sporogoreći štapini, detonirajući štapini9,21%
9406Montažne zgrade7,84%
8415Uređaji za klimatizaciju, sa ventilatorom na motorni pogon i elementima za mijenjanje temperature3,34%
4418Građevinska stolarija i ostali drvni proizvodi za građevinarstvo, uključujući celularne ploče od d3,07%
8538Dijelovi prikladni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tarifnih brojeva 8535, 85362,67%
7308Konstrukcije (osim montažnih zgradaiz tar. broja 92,48%
9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i nj1,89%
3805Smolni, drvni ili sulfatni terpentin i druga terpenska ulja dobivena destilacijom ili drugim postu1,85%
Ostali6,12%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Republike Finske, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
4703Hemijska drvna celuloza, natronska ili sulfatna, osim celuloze topivog kvaliteta:19,42%
8429Samokretni buldožeri, angldozeri, grejderi, ravnjači, skrejperi (strugači), jaružala (gliboderi), 11,60%
8515Masine i aparati za meko i tvrdo lemljenje i zavar5,00%
8704Motorna vozila za prijevoz robe:4,47%
4811Papir, karton, celulozna vata i listovi i trake od3,81%
6211Trenerke, skijaška odjeća i kupaće(gaće i kostimi); ostala odjeća:3,64%
8523Pripremljene nesnimljene podloge za snimanje zvuka3,22%
4801Novinska papir, u rolnama ili listovima2,42%
4802Nepremazana papir i karton koji se upotrebljavaju 2,38%
9018Instrumenti i aparati namijenjeni upotrebi u medicini, zubarstvu ili veterini, uključujući scintig2,27%
Ostali41,77%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

 

Sporazumi

Bosna i Hercegovina je sa Europskim zajednicama i njihovim državama – članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (dalje u tekstu SSP)16. juna 2008. godine.

Gore spomenuti Sporazum stupio je na snagu 1. juna 2015. godine.

Navedeni akt regulira političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Europske unije, a sukladno tomu uspostavljeno je i područje slobodne trgovine između Bosne i Hercegovine i Europske unije.

Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, između Bosne i Hercegovine (s jedne strane) i Europske unije kao zajednice njenih država – članica (s druge strane), potpisan je 2016. godine.

Više informacija o prethodno spomenutoj tematici:

 • Detaljan pregled odnosa između Europske unije i Bosne i Hercegovine: link
 • Kronološki pregled sporazuma Bosne i Hercegovine sa Republikom Finskom link

Korisne adrese

 1. Svjetska banka: LINK
 2. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova: LINK
 3. Ambasada Republike Finske u Bosni i Hercegovini: INFOLINK
 4. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa: LINK
 5. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine: LINK

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06