Međunarodni sajam KINA – Centralna i Istočna Evropa („China-CEEC EXPO“)

  • Juni 1 – 30, 2020
  • Ninbo, Kina

Kontakt:

Tarik Kovač
tarik.kovac@komorabih.ba

SHARE
2020-6-1 2020-6-30 Europe/Sarajevo Međunarodni sajam KINA – Centralna i Istočna Evropa („China- … Kontakt: Tarik Kovač tarik.kovac@komorabih.ba Ninbo, Kina