Gospojinske večeri kulture / Lady’s Evenings of Culture

Date

aug 10 - 28 2023

Time

All Day

Gospojinske večeri kulture / Lady’s Evenings of Culture

BHS: Ova duhovno-kulturna i turistička manifesatacija je uvrštena u red najznačajnijih manifestacija Grada Istočno Sarajevo. U okviru svojih 19 (devetanaest) programskih cjelina, okuplja umjetnički autentične kulturne grupe i samostalne stvaroce iz različitih oblasti kulturnih industrija.Ovdje promovišu i javnosti prezentuju raspoložive potencijale tradicionalno-inovativnog kulturološkog izražavanja koji pripadaju različitim geografsko-sociološko-običajnim sredinama. Ova manifestacija predstavlja međusobno uvažavanje, razmjenu i promovisanje kulturnog proizvoda drugih i drugačijih grupa u cilju zaštite tradicionalnih izvorno-folklornih vrijednosti.

ENG: This spiritual-cultural and tourist manifestation is included in the list of the most important manifestations of the City of East Sarajevo. Within its 19 (nineteen) program units, it brings together artistically authentic cultural groups and independent creators from various fields of cultural industries. This event represents mutual respect, exchange and promotion of the cultural product of other and different groups in order to protect traditional original and folklore values.

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds