Međunarodni sajam građevinarstva SEEBBE

  • April 21 – 24, 2021
  • Beograd, Srbija

Kontakt:

Gordana Višekruna
gordanas@komorars.ba 

SHARE
2021-4-21 2021-4-24 Europe/Sarajevo Međunarodni sajam građevinarstva SEEBBE Kontakt: Gordana Višekruna gordanas@komorars.ba  Beograd, Srbija